mỹ thực tại dân quốc

 • Reads 1,706,992
 • Votes 89,264
 • Parts 109

Ongoing, First published May 01, 2018

Bạn đang xem: mỹ thực tại dân quốc

Table of contents

 • Wed, May 2, 2018

 • Wed, May 2, 2018

 • Thu, May 3, 2018

 • Fri, May 4, 2018

 • Fri, May 4, 2018

 • Sun, May 6, 2018

 • Mon, May 7, 2018

 • Mon, May 7, 2018

 • Tue, May 8, 2018

 • Tue, May 8, 2018

 • Fri, May 11, 2018

 • Fri, May 11, 2018

 • Fri, May 11, 2018

 • Wed, May 16, 2018

 • Wed, May 16, 2018

 • Wed, May 16, 2018

 • Wed, May 16, 2018

 • Thu, May 17, 2018

 • Sat, May 19, 2018

 • Sat, May 19, 2018

 • Sun, May đôi mươi, 2018

 • Mon, May 21, 2018

 • Tue, May 22, 2018

 • Wed, May 23, 2018

 • Thu, May 24, 2018

 • Sat, May 26, 2018

 • Sun, May 27, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Fri, Jun 1, 2018

 • Sun, Jun 3, 2018

 • Fri, Oct 12, 2018

 • Thu, Jun 7, 2018

 • Fri, Jun 8, 2018

 • Tue, Sep 11, 2018

 • Wed, Sep 12, 2018

 • Wed, Sep 12, 2018

 • Wed, Sep 12, 2018

 • Sat, Jun 16, 2018

 • Fri, Oct 12, 2018

 • Mon, Jun 18, 2018

 • Wed, Jun đôi mươi, 2018

 • Fri, Jun 22, 2018

 • Sun, Jun 24, 2018

 • Tue, Jun 26, 2018

 • Thu, Jun 28, 2018

 • Fri, Jun 29, 2018

 • Sun, Jul 1, 2018

 • Tue, Jul 3, 2018

 • Thu, Jul 5, 2018

 • Sat, Jul 7, 2018

 • Mon, Jul 9, 2018

 • Wed, Jul 11, 2018

 • Fri, Jul 13, 2018

 • Sun, Jul 15, 2018

  Xem thêm: chuyên viên uốn nắn tam quan

 • Mon, Jul 16, 2018

 • Thu, Jul 19, 2018

 • Sat, Jul 21, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Thu, Jul 26, 2018

 • Sat, Jul 28, 2018

 • Mon, Jul 30, 2018

 • Thu, Aug 2, 2018

 • Sun, Aug 5, 2018

 • Mon, Aug 6, 2018

 • Fri, Aug 10, 2018

 • Fri, Aug 10, 2018

 • Tue, Aug 14, 2018

 • Fri, Aug 17, 2018

 • Mon, Aug đôi mươi, 2018

 • Wed, Aug 22, 2018

 • Sat, Aug 25, 2018

 • Mon, Aug 27, 2018

 • Thu, Aug 30, 2018

 • Thu, Aug 30, 2018

 • Tue, Sep 11, 2018

 • Wed, Sep 12, 2018

 • Mon, Sep 17, 2018

 • Tue, Sep 25, 2018

 • Sun, Sep 30, 2018

 • Sun, Sep 30, 2018

 • Fri, Oct 5, 2018

 • Wed, Oct 10, 2018

 • Fri, Oct 12, 2018

 • Sun, Oct 14, 2018

 • Tue, Oct 16, 2018

 • Thu, Oct 18, 2018

 • Thu, Oct 18, 2018

 • Thu, Oct 25, 2018

 • Fri, Oct 26, 2018

 • Sat, Oct 27, 2018

 • Sun, Oct 28, 2018

 • Fri, Nov 2, 2018

 • Mon, Nov 12, 2018

 • Mon, Nov 12, 2018

 • Fri, Nov 16, 2018

 • Mon, Nov 19, 2018

 • Wed, Nov 21, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Tue, Nov 27, 2018

 • Wed, Nov 28, 2018

 • Thu, Nov 29, 2018

 • Thu, Nov 29, 2018

 • Fri, Nov 30, 2018

 • Sat, Dec 1, 2018

 • Sun, Dec 2, 2018

 • Mon, Dec 3, 2018

  Xem thêm: sống lại làm mẹ kế của chồng cũ

 • Wed, Dec 5, 2018

 • Sat, Dec 8, 2018

Convert: tieuquyen28
  Link: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=150586
  
  Edit: hanghuynh1302
  
  Số chương 102 + 2 phiên ngoại
  
  Nữ đầu nhà bếp vô mái ấm nhà bếp của Hoàng hậu bị tiêu diệt vì thế một ly rượu độc, cho tới Lúc cởi đôi mắt đi ra, lại phát triển thành tè thư Lục gia thời dân quốc - Lục Nghiên. 
  
  Vị thơm phu của Lục Nghiên, tư tưởng tiến bộ cỗ, khinh thường thông thường bị nghiền duyên nằm trong nường. 
  
  Lục gia với cùng một đại tửu lâu, thời phát đạt vẫn qua loa, ngày càng vắng tanh khách hàng, sắp tới đây chỉ rất có thể dẹp tiệm. 
  
  Nhìn đôi bàn tay quyến rũ Trắng nõn nhỏ nhắn, chục ngón ko bám nước, Lục Nghiên cực kỳ nhức lòng. 
  
  Nàng mong muốn thực hiện đồ ăn, chắc hẳn rằng tiếp tục bỏ tay.
  
  Cũng ko cần từng chuyện không giống như ý mong muốn.
  
  Nghe phát biểu, vị thơm phu còn tồn tại cái Tứ đôn đốc. Tứ đôn đốc đối với nường còn nhức lòng đôi bàn tay này rộng lớn..
  
  Nhân vật chính: Lục Nghiên, Cố Tứ Gia

#12mỹthực