một giấc ngủ dậy ta mang thai

 • Reads 1,026,616
 • Votes 60,092
 • Parts 150

Complete, First published Nov 27, 2019

Bạn đang xem: một giấc ngủ dậy ta mang thai

Table of contents

 • Chương 1: Hôm ni lại một ngày thực hiện nhị công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 2: Hôm ni lại là 1 trong ngày thực hiện nhị công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 3: Hôm ni mang trong mình 1 việc làm đem kỹ năng ko thực hiện được

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 4: Hôm ni lại chỉ thực hiện một công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 5: Hôm ni lại một ngày thực hiện nhị công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 6: Hôm ni chỉ với lại sở hữu một trong những phần công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 7: Hôm ni như cũ là 1 trong phần công tác

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 8: Hôm ni như cũ là 1 trong phần công tác

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 9: Hôm ni tìm kiếm ra một việc làm buôn bán thời gian

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 10: Hôm ni là 1 trong ngày lười biếng,lười nhác lấy xài đề

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 11: Hôm ni là 1 trong ngày cá mặn

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 12: Hôm ni là 1 trong ngày người sáng tác ko lấy nổi xài đề

  Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

  Xem thêm: hái sao 2

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

  Xem thêm: truyện cô vợ thay thế

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

Thể loại: Nguyên quý phái, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con cái , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅
  
  Văn án:
  
  Vầng hào quang đãng được trao kể từ khối hệ thống của Đường Loan Loan từ từ xài giã, nhưng mà người xem bị tác động bởi vầng hào quang đãng ấy cũng từ từ Phục hồi ý thức của chủ yếu bản thân, thực hiện Phó tiên sinh nằm trong đại nhi tử luôn luôn coi Đường Loan Loan như bảo bối thời điểm hiện tại ăn năn hận cho tới xanh xao ruột.
  
  .......
  
  Năm mươi tám tuổi hạc, thân phụ Phó Chân kể từ phía bên ngoài đem vệ một đứa phụ nữ riêng rẽ. 
  
  Cha và anh trai luôn luôn chiều chuộng hắn như thay cho thay đổi trở thành một người không giống, đại ca vì như thế người con riêng rẽ ấy mắng hắn là quái ác vật bất nam giới bất phái nữ, phụ thân thì thẳng lấy gậy gộc tấn công gãy chân hắn, tiếp sau đó lấy hắn xua thoát ra khỏi nha. 
  
  Phó Chân vì như thế rời né sự trả thù hằn của phụ nữ riêng rẽ, hắn cần long dong ngoài rìa thành phố Hồ Chí Minh trong cả 2 năm, còn ở một thứ tự say rượu bị người ám toán, nằm trong một chiếc nm nhan xa cách kỳ lạ xẩy ra mối quan hệ.
  
  Mà Khi hắn từ từ quen thuộc với thực trạng sinh hoạt ấy. 
  
  Ngày nọ, thân phụ nằm trong đại ca tìm hiểu cho tới mái ấm, hắn nhận định rằng chúng ta ham muốn lấy bản thân xua xua cho tới địa hạt xa cách rộng lớn.
  
  Nhưng chúng ta lại nằm trong chủ yếu bản thân trình bày, chúng ta ăn năn hận.

#134hiệnđại