Mom là gì? liệu nó có liên quan gì tới lĩnh vực kinh doanh không?,

     

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ cdspninhthuan.edu.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.
Bạn đang xem: Mom là gì? liệu nó có liên quan gì tới lĩnh vực kinh doanh không?,

At line 3 the caller acknowledges the answerer"s answer with e: "yes:," and produces a term that identifies the answerer, emma "mom".
As the children begin walking away on the sidewalk, their dog escapes from their mom and runs after the children.
They were students, workers, lovers, moms or dads, children and grandchildren, brothers, and sisters.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
*

*

*Xem thêm: Phân Biệt Rent Out Là Gì ? Nghĩa Của Từ Rent Out Trong Tiếng Việt

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu