mẹ hơn con 24 tuổi

Ta sở hữu tuổi hạc u luôn luôn rộng lớn tuổi hạc con cái 24 tuổi hạc nên tao sở hữu sơ đồ:

Hiện ni, mẹ hơn con 24 tuổi. Cách trên đây 3 năm, tuổi hạc con cái vày 1/4 tuổi hạc u. Tính tuổi hạc (ảnh 1)

Bạn đang xem: mẹ hơn con 24 tuổi

Theo sơ đồ dùng tao sở hữu một trong những phần hoặc số tuổi hạc của con cái 3 năm vừa qua là:

24 : 3 = 8 (tuổi)

Tuổi của u 3 năm vừa qua là:

8 ´ 4 = 32 (tuổi)

Vậy tuổi hạc của u thời điểm hiện tại là:

32 + 3 = 35 (tuổi)

Tuổi của con cái thời điểm hiện tại là:

8 + 3 = 11 (tuổi)

Đáp số: Mẹ 35 tuổi hạc, con cái 11 tuổi

Xem thêm: xuyen khong hoan

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một nhà bếp ăn dự trữ gạo đầy đủ mang lại 120 người ăn vô 50 ngày. Nhưng thực tiễn tiếp tục sở hữu một vài người cho tới thêm thắt nên số gạo cơ chỉ đầy đủ ăn vô 30 ngày. Hỏi số người cho tới thêm thắt là bao nhiêu?

Câu 2:

Một đơn vị chức năng chiến sĩ sẵn sàng đầy đủ gạo mang lại 750 người ăn vô 50 ngày, tuy nhiên sau 10 ngày đơn vị chức năng này được bổ sung cập nhật một vài người, vì thế anh vận hành tính rời khỏi số gạo còn sót lại chỉ đầy đủ ăn vô 25 ngày. Hỏi số người cho tới thêm thắt là bao nhiêu?

Câu 3:

“Cứ 4 vỏ kẹo thay đổi được một loại kẹo”

Hai chúng ta Hoa và Hùng tóm 12 vỏ giấy má kẹo rời khỏi siêu thị thay đổi kẹo nhằm ăn. Hoa nói: “Chúng bản thân tiếp tục thay đổi được 3 loại kẹo nhằm ăn!”. Hùng rung lắc đầu: “3 loại là ra sao? Chúng bản thân tiếp tục thay đổi được 4 loại kẹo và chia đều cho các phía từng đứa 2 cái!”. Theo em, chúng ta này trình bày đúng? Vì sao?

Câu 4:

So sánh: (0,348)8 và (−0,7)26.

Xem thêm: đam mỹ hay hoàn

Câu 5:

Trước trên đây hai năm tổng số tuổi hạc của 2 u con cái là 41 tuổi hạc. Hiện ni tuổi hạc con cái vày \(\frac{2}{7}\) tuổi hạc u. Tính tuổi hạc của từng người lúc này.

Câu 6:

Một team người công nhân sở hữu 50 người dự tính thực hiện 1 phần đường vô 30 ngày. Nay mong muốn hoàn thiện việc làm cơ vô 25 ngày thì nên cần thêm thắt từng nào người nữa?