mạt thế xâm nhập

092511ubmtcecc3gwwqj0b

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu.

Bạn đang xem: mạt thế xâm nhập

Edit: Thiên Vân

Beta: Trangki

Thể loại: Mạt thế, dị năng, cường cường, 1×1.

Tình trạng bạn dạng dịch: Hoàn (Ngày 22/7/2016).

Xem thêm: thời gian tươi đẹp của chúng ta

Số chương: 142 + 1 phiên ngoại

Nguồn: Nàng Dark+ Hạ Nguyệt

line2_wun4177

Xem thêm: tra công quỳ xin quay lại nhưng tôi chỉ muốn phát tài

Chú ý: 

  • Bản edit này chưa tồn tại sự được cho phép của người sáng tác, đôi khi cũng trọn vẹn mang tính chất phi thương nghiệp, vậy nên hy vọng người xem tôn trọng người edit (cũng như beta) ko đem bạn dạng dịch cút bất kì đâu Lúc chưa tồn tại sự được cho phép của tôi.
  • Tôi không biết giờ đồng hồ Trung, nên bạn dạng dịch chỉ hoàn toàn có thể đáp ứng phỏng chủ yếu kể từ 70 – 80 %.
  • Ngoài điểm này, tôi còn mang lại phép 2 chúng ta mặt mày LQĐ re up, toàn bộ những điểm không giống đều là trái ngược luật lệ, chớ coi nha người xem, nhằm cỗ vũ tin cẩn thần mang lại tui
  • Truyện ko trọng sinh ko xuyên ko cóc khối hệ thống, cơ hội thăng cung cấp và khử thế cũng không giống với những truyện không giống, xin xỏ sẵn sàng ý thức.

line2_wun4177

~ GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ~

MỤC LỤC

Văn án
Chương 1 – Chương 2– Chương 3
 Chương 4– Chương 5– Chương 6 – Chương 7  – Chương 8
  Chương 9 – Chương 10 – Chương 11– Chương 12 – Chương 13 – Chương 14
Chương 15 – Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20
 Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25 – Chương 26
 Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30 – Chương 31
 Chương 32  – Chương 33 – Chương 34
97mfk6
 Chương 35 – Chương 36 – Chương 37
 Chương 38 – Chương 39 – Chương 40 – Chương 41 – Chương 42
 Chương 43 – Chương 44 – Chương 45 – Chương 46 – Chương 47 – Chương 48
 Chương 49 – Chương 50 – Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54
Chương 55 – Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60
Chương 61 – Chương 62 – Chương 63 – Chương 64 – Chương 65
Chương 66 – Chương 67 – Chương 68
97mfk6
Chương 69 – Chương 70– Chương 71
 Chương 72– Chương 73– Chương 74 – Chương 75  – Chương 76
  Chương 77 – Chương 78 – Chương 79– Chương 80 – Chương 81 – Chương 82
Chương 83 – Chương 84 – Chương 85 – Chương 86 – Chương 87 – Chương 88
 Chương 89 – Chương 90 – Chương 91 – Chương 92 – Chương 93 – Chương 94
 Chương 95 – Chương 96 – Chương 97 – Chương 98 – Chương 99
 Chương 100  – Chương 101 – Chương 102
97mfk6
Chương 103 – Chương 104– Chương 105
 Chương 106– Chương 107– Chương 108 – Chương 109  – Chương 110
  Chương 111–Chương 112–Chương 113–Chương 114–Chương 115–Chương 116
Chương 117–Chương 118–Chương 119–Chương 120– Chương 121 –Chương 122
 Chương 123–Chương 124–Chương 125–Chương 126–Chương 127–Chương 128
 Chương 129 –Chương 130–Chương131–Chương 132–Chương 133–Chương 134
 Chương 135 – Chương 136–Chương 137–Chương 138–Chương 139
Chương 140–Chương 141–Chương 142

_______THE END______

~Phiên ngoại~

Tác giả

Bình luận

hit club