Thời kỳ mạt pháp là gì

     

Thời kỳ mạt pháp là thời kỳ được ban đầu trường đoản cú sau khoản thời gian đức Phật nhập nát bàn 1500 năm, được khái lược trong bố điều trọng yếu: Có giáo lý, không hành trì, ko trái chứng.

Bạn đang xem: Thời kỳ mạt pháp là gì

Clỗi Tổ sư giảng về điều này nlỗi sau: Thời mạt pháp chẳng đề xuất là không tồn tại fan hành trì. Song kẻ hành trì hợp đạo giáo hết sức ít, phần đông không có, buộc phải bắt đầu Call là ko hành trì. Mà do hành trì sai trái cần không có tín đồ bệnh đạo. Bởi thế nên clỗi Tổ thường xuyên than: “Người học đạo những như lông Trâu, tín đồ đắc đạo nlỗi sừng Thỏ.”

Thời kỳ mạt pháp là gì*

Muôn đồ vật giữa đời, gồm thạnh tất có suy, dù cho đạo pháp của Phật cũng vậy. Nhưng động cơ chánh trong sự suy vong của nền đạo là vì con tín đồ chớ chưa phải do giáo pháp. Nhỏng bây giờ nói theo một cách khác Tam tạng Kinc điển vừa đủ rộng xưa. Nhưng sở dĩ điện thoại tư vấn là thời kỳ mạt pháp, vì con người kém nhẹm đạo đức cnạp năng lượng lành không duy trì hợp lời dạy của Phật. 

Về đạo Phật, theo tngày tiết tam thời, thì ngày nay là thời mạt pháp; Theo tmáu ngũ thời, hiện nay bao gồm nhằm thời chiến đấu. Từ phía trên sau này, cứ đọng hòa hợp thật tế nhưng mà nói. Phật pháp sẽ làm việc trong chứng trạng tiệm suy, trường hợp có vùng lên cũng chỉ trong tiến độ trong thời điểm tạm thời. Vậy sản phẩm Phật tử càng đề nghị cố gắng thật học tập, thiệt tu; Để bảo trì pháp vận, ích lợi thế gian và nên làm với rất là của chính bản thân mình.

Ba thời kỳ của Phật Pháp: Chánh pháp, tượng pháp với Mạt pháp

lúc một Đức Phật Thành lập và hoạt động rồi nhập khử, đạo pháp của vị giáo công ty ấy được chia thành cha thời kỳ là: Chánh pháp, tượng pháp cùng mạt pháp. Về pháp vận của Ðức Thích Ca, xem thêm vào bố tạng, những tởm, biện pháp, luận đầy đủ nói gồm nhì thời chánh với tượng; Luận Câu Xá, ghê Tạp A Hàm duy nói một thời chánh pháp; Riêng kinh Đại Bi là tất cả nói đầy đủ ba thời mà thôi.

Về sự việc bên trên, những Kinh-luận ghi chxay cũng không đồng, toàn thể gồm bốn thuyết:

1. Chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, mạt pháp 10.000 năm, là tmáu của khiếp Đại Bi. Kinh Tạp A Hàm nói chánh pháp 1.000 năm, Luật Thiện Kiến nói chánh, tượng đa số 1.000 năm; Hai bộ gớm và công cụ nầy mặc dù một ko đề cập tới tượng, mạt, một không nói tới thời kỳ mạt pháp, tuy vậy đại lược cũng đồng cùng với thuyết của tởm Đại Bi.

2. Chánh pháp 500 năm, tượng pháp 500 năm, là tngày tiết của khiếp Đại Thừa Tam Tụ Sám Hối.

3. Chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 500 năm, là tngày tiết của tởm Bi Hoa

4. Chánh pháp 500 năm, tượng pháp 1.000 năm, là thuyết của những kinh: Đại Tập Nguyệt Tạng, Hiền Kiếp, Ma Ha Ma Gia. Cổ kyên ổn đến nay chỏng Tổ sư thống nhất rằng: Thuyết chánh pháp 500 năm, tượng pháp 1.000 năm, với y cứ đọng theo gớm Đại Bi tiếp tế phần mạt pháp 10.000 năm.

Thời kỳ Mạt pháp là gì

Sao call là chánh, tượng cùng mạt pháp?

Nói thời kỳ chánh pháp, bởi vì “chánh” có nghĩa là “chứng”. Trong thời kỳ nầy, Ðức Thế Tôn tuy đang nhập diệt, tuy nhiên pháp nghi không cải: Có giáo lý, bao gồm kẻ hành trì, có nhiều bạn triệu chứng trái. Nói tượng pháp, vì chưng “tượng” có nghĩa “tương tợ”, tức là hình dung. Trong thời kỳ nầy đạo hóa chỉ còn tưởng tượng, pháp nghi rơi lệch. Tuy có lý thuyết, có người hành trì, cơ mà cực kỳ không nhiều kẻ hội chứng đạo. Nói thời kỳ mạt pháp, vày “mạt” hàm ý “vi mạt”. Nghĩa là ước ao manh nhỏ nhiệm, nhỏng chót đầu lông chyên ổn nhỏ dại, nhỏng hạt bụi điểm sương. Trong thời kỳ nầy đạo hóa suy vong. Tuy bao gồm đạo giáo, tuy vậy vô cùng ít kẻ hành trì đúng pháp, huống bỏ ra là triệu chứng đạo?

Nhơn Vương Kinch Sớ nói: “Có lý thuyết, có hành trì, có quả hội chứng, Hotline là chánh pháp. Có lý thuyết, bao gồm hành trì ko trái bệnh, Hotline là tượng pháp. Có giáo lý, ko hành trì, ko quả triệu chứng, call là mạt pháp”. Thật ra, thời tượng pháp chẳng phải là không có quả hội chứng. Song bậc hội chứng đúng thật sao buổi sáng trên nền trời, nặng nề tìm kiếm cực nhọc gặp; Thời mạt pháp chẳng buộc phải là không có bạn hành trì. Song kẻ hành trì thích hợp đạo giáo siêu ít, phần lớn không tồn tại, cần mới gọi là ko hành trì.

*

Trên đây là tmáu minh đại lược cha thời kỳ chánh, tượng và mạt pháp của Ðức Thích Ca Mâu Ni. Dẫn ra đoạn nầy, không phải cây bút mang ráng ý tạo quan niệm tuyệt vọng xấu đi mang lại hàng Phật tử; Nhưng không tính sự trình diễn để tín đồ học Phật biết vắt làm sao là chánh, tượng với mạt Pháp; Còn nói lên lời nhắc nhở đồng nhơn yêu cầu quan sát vào thật hạnh. Đừng khiến cho pháp đang mạt lại càng thêm mạt.

 Kinc Phật nói tới thời kỳ Mạt Pháp 

Theo Kinch Đại Tập Nguyệt Tạng, sau khoản thời gian Ðức Thế Tôn nát bàn, Phật pháp sẽ cốt truyện qua năm thời kỳ, tự thạnh mang đến suy. Năm thời ấy Hotline là Ngũ vững chắc, từng quy trình tiến độ là 500 năm. Hai chữ vững chắc và kiên cố vào đây, ý nói tùy mỗi thời, nghiệp duyên cùng trung tâm niệm của bọn chúng sinh phía theo từng chiều hướng một phương pháp bền bỉ. Ví nlỗi gốc cây to lớn rễ bám đã sâu, nặng nề nhổ lên hoặc xô cho lay chuyển. Danh tự vững chắc và kiên cố nầy, các Kinch luận khác cũng thường dùng. Nlỗi kinh Pháp Hoa có câu: “Diệu Quang giáo hóa nay kiên cố”. Năm thời kiên cố nlỗi sau:

1. Giải bay kiên cố: Sau lúc Ðức Thế Tôn nát bàn, trong 500 năm đầu tiên, đồ đệ của Phật có tương đối nhiều vị chứng quả; Được vào chình họa an vui giải bay. Thời kỳ nầy các phương diện học, tu, triệu chứng phần đông thạnh, hành nhơn đọc sâu lẽ mầu, giữ lại gìn giới hạnh. Một trăm người tu tất cả cho sáu bảy mươi vị đắc đạo. Bấy giờ đồng hồ trong nrộng gian đầy dẫy phần nhiều bậc thánh hiền hậu.

2. Thiền khô định kiên cố: Sang 500 năm sản phẩm nhì, hàng Phật tử xuống tóc, tại nhà mặc dù không nhiều kẻ hội chứng đạo nhỏng thời gian trước. Song hầu hết đa số thực hành thực tế phù hợp lời Phật dạy, đi sâu vào chình họa giới thiền khô định. Giai đoạn nầy, trong một trăm con người tu, đã có được sáu, bảy người triệu chứng đạo.

*

3. Đa văn kiên cố: Qua 500 năm sản phẩm ba, đạo căn của bọn chúng sinh vẫn cạn chọc ghẹo hơn trước đây. Người tu Phật nhiều phần chỉ ham mê học tập rộng lớn nghe nhiều; Các phương thơm diện diễn dịch gớm sách, biện luận đạo lý được thạnh hành khắp vị trí. Lúc nầy kẻ thiết thật cầu giải bay thâm nhập thiền định, còn ít tất cả người, huống đưa ra là triệu chứng trái. Tuy nhiên, vào muôn ức tín đồ tu, cũng đều có đôi ba bậc đắc đạo.

Xem thêm:

4. Tháp từ bỏ kiên cố: Sang 500 năm thứ bốn, Phật giáo đồ hầu hết hướng tới câu hỏi đựng ca dua, xây tháp, cha thí, tụng ghê nhằm cầu phước báo; Về pmùi hương diện văn uống từ hết sức không nhiều gồm tín đồ, huống nữa là tu?

Thusống xưa, cũng vào tầm khoảng thời hạn nầy, mặt China có một bậc cao tăng là Tĩnh Công. Sau Lúc ngài ttê mê thiền đức ngộ đạo, một vị tôn túc bảo rằng: “Ngày cơ ông ra hoằng hóa, dưới tòa tất cả mang đến 1.000 tăng bọn chúng, song ko kẻ làm sao là bậc xuất gia”.

Quả nhiên, sau Tĩnh Công đáp lời yêu thương thỉnh của Tiền công, về trụ trì một ngôi ca tòng. Tăng bọn chúng quy hợp mang lại số nngây ngô, tuy vậy chỉ toàn là hạng tụng tởm để gieo cnạp năng lượng lành phước báo làm việc tương lai. Không có vị làm sao tham mê thiền khô ngộ đạo. Cổ đức ý niệm rằng: Nghĩa chân thực của “xuất gia” là cần thoát ra khỏi công ty tam giới, tuyệt ít nữa ra khỏi đơn vị phiền óc. Không phải chỉ thoát ra khỏi đơn vị nỗ lực tục vào cửa ca dua, cạo tóc khoác áo cà sa là đủ.

*

Cách bốn mươi năm về trước, rất nhiều chúng ta đồng tmê say với Tĩnh Công, trong một.000 người cũng rất được bảy tám mươi vị đại ngộ; Không ngờ sang 1 thời gian chẳng bao thọ mà lại bao gồm sự không đúng biệt nhường nhịn ấy! Sự kiện nầy tương tợ những sông rạch gặp gỡ cơn nước kém, hằng ngày mực nước mỗi tốt xuống; Căn cơ của chúng sanh vào thời bớt kiếp cũng tương tự vậy.

5. Đấu tranh con kiên cố: Đến 500 năm vật dụng năm, nhơn các loại vì bửa chấp nặng nề, từ bỏ ái những. Chẳng số đông không tính đời thường xảy ra cảnh tượng tnhóc đua sát hại cho nhau, cơ mà vào đạo cũng lắm kẻ chen lấn trên phố danh nẻo lợi. Giai đoạn nầy, hàng môn đồ Phật Tuy nhiều. Song đối với Tam tạng Kinh điển không nhiều fan tin đọc sâu, ít ai thiết thật vị đạo, đi đúng với đạo bên trên phương thơm diện từ bỏ lợi lợi tha. Kinch Klặng Cang nói: “Năm trăm năm rốt sau” chính là thời kỳ nầy. Đây âu cũng chính là thời kỳ mạt pháp vậy!

Kinc Phật nói tới thời kỳ Mạt Pháp

khi Ðức Thế Tôn sắp đến niết bàn, Ngài bao gồm huyền ký kết chứng trạng vào đời mạt pháp và thời gian chánh pháp sắp đến khử. Xin đưa ra phía trên ít đoạn khiến cho mặt hàng Phật tử xuống tóc ngay tại nhà trường đoản cú kiểm điểm, gạn quăng quật điều ác tính, tu tập pháp lành.

Đức Phật nói tới thời Mạt pháp vào ghê Đại Bi

Trong khiếp Đại-Bi, Đức Phật bảo: “Nầy A-Nan! khi ta niết-bàn rồi. Trong thời gian 500 năm rốt sau, nhóm người giữ lại giới, y theo chánh-pháp, lần lần tiêu giảm; Các bầy đàn phá giới, làm điều bất hợp pháp, ngày tạo thêm những. Do chúng-sanh huỷ báng chánh-pháp, tạo các ác hạnh, phải phước tchúng ta bị tổn định giảm, những tai nạn ngoài ý muốn đáng kinh khiếp nổi lên.

Bấy giờ có tương đối nhiều Tỷ-khưu đắm mê danh lợi, ko tu thân, vai trung phong, giới, huệ. Họ tmê man trước số đông y, bát, thức nạp năng lượng, sàng tòa, chống xá, thuốc men. Rồi ghen ghét tranh nhau bỉ báng lẫn nhau, thậm chí mang nhau mang lại quan liêu ty, khẩu ca nlỗi đao tìm. Cho yêu cầu, A-Nan! Đối cùng với phần đông vị xuất-gia tu phạm hạnh, thân khẩu ý thực hành thực tế đạo trường đoản cú bi. Ông bắt buộc cung cấp phần đông thức cúng nhường mang đến đầy đủ.

*

Vị làm sao đối với những phạm hạnh hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc tin, hoặc làm cho, hoặc các, hoặc ít…Ông bắt buộc làm sao để cho họ ko khởi lòng não loàn, bắt buộc vâng giữ điều nầy! Tại sao thế? Vì vào cõi ngũ trược vào thời mạt kiếp, có khá nhiều sự khổ nàn như: Đói, khát, giặc, chiếm, nắng hạn, bão lụt, các loại trùng phá hại hoa màu. Tóm lại có rất nhiều nhân dulặng làm cho chúng-sinh bị xúc não.

A-Nan! Lúc này gồm những mặt hàng trưởng-trả, cư-sĩ, Tuy bị các sự khổ não bức thiết. Song vẫn sinh lòng tịnh tín, kính cẩn kính trọng ngôi Tam-bảo: Bố thí, giữ giới, tụng kinh, tu các công đức, khulặng tín đồ y theo Phật-pháp làm lành. Do thiện nay căn uống đó, khi mạng tầm thường họ được sanh về Thiên-đạo, tận hưởng các tươi vui. Còn các Tỷ-khưu ác tính kia, lúc đầu dùng đức tin, trung khu lành, quăng quật tục xuất-gia; Nhưng sau khoản thời gian xuất-gia, họ lại tmê man trước lợi danh. Không nỗ lực tu hành, nên thành quả bị đọa vào ác đạo”…

Đức Phật nói tới thời kỳ Mạt pháp vào gớm Đại Tập

Kinch Đại-Tập nói: “Trong đời mạt pháp, bao gồm vua, quan liêu, cư-sĩ ỷ bản thân phong lưu quyền thế; Sanh tâm tởm mạn, cho tới tiến công mắng tín đồ xuất-gia. Nên biết phần nhiều kẻ tạo nghiệp ấy, sẽ ảnh hưởng tội đồng như tạo nên thân Phật ra huyết…”

Đức Phật nói về thời kỳ Mạt pháp trong kinh Ma Ha Ma Gia

Kinch Ma-Ha-Ma-Gia nói: “Lúc đấng Nhất-thiết-trí vào Niết-bàn rồi. Một trăm năm tiếp theo, bao gồm Tỷ-khưu Ưu-Ba-Cúc-Đa, đủ tài biện ttiết như Phú-Lâu-Na, độ vô lượng bọn chúng. Hai trăm năm sau, gồm Tỷ-khưu Thi-La-Nan-Đà, khéo nói pháp yếu; Độ mười nhị ức fan trong châu Diêm-Phù.

Ba trăm năm sau, có Tỷ-khưu Thanh-Liên-Hoa-Nhãn thuyết pháp độ được nữa ức người. Bốn trăm năm sau, bao gồm Tỷ-khưu Ngưu-Khẩu thuyết pháp độ được một vạn người. Năm trăm năm tiếp theo bao gồm Tỷ-khưu Bảo-Thiên thuyết pháp độ được nhì vạn bạn, với làm cho vô vàn chúng-sanh phát trung khu Vô-thượng-bồ-đề. Đến phía trên thời kỳ chánh-pháp sẽ chung mãn.

Sáu trăm năm tiếp theo, 96 lắp thêm ngoại-đạo phục hưng, những tà tngày tiết nổi lên tiêu hủy chánh-pháp. Lúc ấy có Tỷ-khưu Mã-Minc thành lập, sử dụng tài huệ biện thu phục ngoại giáo. Bảy trăm năm tiếp theo, tất cả Tỷ-khưu Long-Tchúng ta ra đời, dùng mức độ chánh trí xô vấp ngã cột phướn tà con kiến, đốt sáng ngọn đuốc Phật-pháp.

*

Tám trăm năm tiếp theo, mặt hàng xuất-gia phần đông tham mê trước danh lợi, giải đãi buông lung. Trong trăm ngàn con người tu, chỉ có một ít tín đồ đắc đạo. Chín trăm năm tiếp theo, trong giới tăng ni, đa số là hạng nô tỳ bỏ tục xuất-gia. Một ndại dột năm sau, các Tỷ-khưu nghe nói pháp bất-tịnh-tiệm, pháp-sổ-tức, buồn chán ko ưa thích tu tập. Trong trăm ngàn con người chỉ gồm ít tín đồ được vào chánh định.

Từ kia trong tương lai, lần lần sản phẩm xuất-gia hủy phá giới-luật; Hoặc uống rượu, hoặc gần kề sanh, hoặc đem buôn bán đồ vật của ngôi Tam-bảo; Hoặc có tác dụng hạnh bất tịnh, trường hợp tất cả con thì trai làm cho tăng, gái có tác dụng ni. Chỉ còn số ít bạn biết gìn giữ giới hạnh, núm lo duy trì cùng hoằng dương chánh giáo. lúc áo cà-sa của tăng ni biến thành nhan sắc Trắng, đó là triệu bệnh Phật-pháp sắp diệt…”

Đức Phật nói đến thời kỳ Mạt pháp vào tởm Pháp Diệt Tận

Trong ghê Pháp-Diệt-Tận, Đức Phật bảo: “Về sau, khi pháp của ta chuẩn bị khử, địa điểm cõi ngũ trược nầy tả đạo nổi lên hết sức thạnh. Lúc ấy bao gồm quyến nằm trong ma vào làm cho Sa-môn để quấy rối đạo pháp của ta. Họ mặc áo quần như thế gian, yêu quý áo cà-sa năm sắc đẹp, nạp năng lượng làm thịt uống rượu, gần kề sinh, tham trước mùi vị; Không tất cả từ bỏ vai trung phong tương hỗ, lại ganh ghét lẫn nhau.

Bấy giờ đồng hồ có các vị Bồ-Tát, Bích-Chi, La-Hán do bản nguyện phù trì Phật-pháp, hiện nay thân làm cho Sa-môn. Tu thế giới tấn, đạo hạnh chỉnh tề, được đa số tín đồ kính trọng. Các bậc ấy gồm đức thuần phác, từ bỏ ái, nhẫn nhục, nhu hòa, giúp đỡ kẻ già yếu cô cùng. Hằng mang ghê tượng khulặng bạn phụng thờ gọi tụng, giáo hóa chúng-sinh một giải pháp bình đẳng; Tu nhiều công đức, không nệ tổn mình lợi người.

lúc gồm có vị Sa-môn đạo đức như thế, những Tỷ-khưu ma kia ghen ghét bỉ báng, vu mang lại hầu như điều xấu; Dùng đủ cách lấn áp, xua đuổi, làm nhục, làm cho không được sinh hoạt yên ổn. Từ kia các Tỷ-khưkhối u ác càng lộng hành, ko tu đạo hạnh, bỏ ca tòng cnhân từ điêu tàn hư truất phế. Chỉ lo hội tụ tài sản riêng biệt, làm những nghề không phù hợp pháp nhằm sinch sống; Đốt phá rừng núi có tác dụng tổn sợ chúng-sinh không có chút từ bỏ trọng tâm. Lúc ấy có không ít kẻ nô tỳ hạ luôn thể xuất-gia làm tăng ni. Họ thiếu thốn đạo đức nghề nghiệp, dâm dật tmê mẩn lây lan, nam nàng sinh sống lẫn lộn, Phật-pháp suy vi đó là do đàn nầy.

*

Lại bao hàm kẻ trốn phnghiền vua quan, lẫn vào cửa đạo, rồi sanh trọng tâm biếng nhác ko học tập ko tu. Đến kỳ tụng giới trong những nửa mon, chúng ta chỉ lơ là chũm gượng gạo, ko chịu đựng chăm chụ lắng tai. Nếu có giảng tmáu giới giải pháp, họ lược bỏ trước sau, không chịu đựng nói ra hết. Nếu gồm phát âm tụng tởm vnạp năng lượng, chúng ta ko rành câu, chữ, không tìm kiếm hỏi bậc cao minc, tự mãn cầu danh, cho doanh nghiệp là đề xuất. Tuy vắt, vẻ ngoài họ cũng ra vẻ đạo đức nghề nghiệp, hay xuất xắc nói phô, để hy vọng hồ hết người cúng nhường nhịn. Các Tỷ-khưu ma nầy sau khoản thời gian bị tiêu diệt sẽ bị đọa vào Địa-lao tù, Ngạ-quỷ, Súc-sanh trải qua không ít kiếp. Lúc đền rồng tội ngừng, họ thác sinh có tác dụng người ngơi nghỉ chỗ biên địa, khu vực không tồn tại ngôi Tam-bảo.

Lúc Phật-pháp sắp tới diệt người con gái hầu như tinh tấn, ưa tu phần nhiều công đức. Trái lại, người nam giới số đông kém nhẹm tin tưởng tưởng, thường xuất xắc giải đãi khinc mạn. Không yêu thích nghe pháp, không tu phước huệ. khi thấy sản phẩm Sa-môn thì thấp rúng chê bai, coi nhỏng đất bụi. Lúc ấy, vị nghiệp ác của chúng-sanh, mưa nắng nóng ko cân bằng, ngũ sắc đẹp hỏng hao, tàn tạ, bịnh dịch giữ hành, fan bị tiêu diệt vô vàn. Thời bấy giờ đồng hồ, mặt hàng quan liêu phần nhiều khắt khe tham ô, lớp dân bọn chúng lại nhọc nhằn túng bấn, ai nấy hồ hết hy vọng mang lại có giặc loàn. Trong thế gian khi ấy cực nhọc kiếm được bạn lương thiện nay, còn kẻ ác thì rất nhiều nhỏng cat sinh hoạt bãi tắm biển, đạo đức suy đồi, chư thiên bi thiết tmùi hương rơi lệ.

*

Nầy A-Nan! Lúc đạo pháp ta sắp đến diệt, hôm mai tinh giảm, bé bạn đoản mệnh, những kẻ mới bốn mươi tuổi, tóc trên đầu đã điểm bạc. Về phần tín đồ nam giới, vày các dâm dật phải tốt yểu chết, ngược lại fan cô bé sinh sống vĩnh viễn. Lúc ấy có nhiều tai nạn nổi lên, nhỏng giặc chiếm, bịnh tật, bão lụt. Nrộng dân hoặc không tin phát âm đó là quả báo, hoặc vì chưng sinh sống thân quen vào chình họa ấy, coi như thể việc thường.

Bấy tiếng trường hợp tất cả bậc Bồ-Tát, Bích-Chi, La-Hán dùng bi trọng tâm ra giáo hóa, bởi nghiệp ác của chúng-sinh với sức nước ngoài ma xua xua, cũng không nhiều người mang đến dự pháp hội. Còn bậc tu hành chân chánh, phần nhiều ẩn cư nơi núi rừng xa vắng vẻ, giữ lại đời sống an vui thanh sạch, được clỗi thiên độ trì. khi nhơn thọ sút còn 52 tuổi, áo cà-sa của sản phẩm Sa-môn biến đổi dung nhan White. Kinch Thủ-Lăng-Nghiêm và Bát-Chu-Tam-Muội tiêu diệt trước. Các gớm không giống lần lần diệt sau, cho tới không còn vnạp năng lượng từ.

Nầy A-Nan! Như ngọn gàng đèn dầu trước khi sắp tới tắt, ánh đèn tự dưng bừng sáng lên rồi làm nhạt cùng mất hẳn. Đạo-pháp của ta mang đến lúc hủy diệt cũng đều có tướng mạo trạng như vậy. Từ kia về sau trải qua ức triệu năm, new có Phật Di-Lặc Ra đời giáo hóa chúng-sanh”.

Thời kỳ mạt pháp đề nghị tu môn gì để ra khỏi sanh tử luân hồi

Tam tạng kinh khủng thời nay tăng lên những với không hề thiếu rộng xưa, vì sao người tu chứng xuất xắc ít? Có đề xuất bởi thời nay căn cơ của quần bọn chúng hầu hết phần đa yếu đuối kỉm chăng? Đời mạt pháp, tín đồ tu gồm mấy ai ngộ đạo? Ngộ đạo chưa hẳn là dễ dàng. Nhỏng thusinh sống xưa, Hương Lâm thiền lành sư dụng tử công phu trong bốn mươi năm mới dung luyện thành một kân hận. Ngài Trường Khánh Nhàn ngồi rách rưới mười mấy dòng người thương đoàn new được thấy tánh phiên bản lai.

Người đời ni, trừ một vài vị Thánh nhơn ứng thân thị hiện để làm mô phạm cho quần bọn chúng, bên cạnh đó các vị khác tu thiền hậu, chỉ nhất thời được thân trung tâm an thức giấc hoặc thấy thiện cảnh giới là cùng! Dù đang ngộ đạo, Lúc đưa sinh vẫn còn đó rất có thể bị cphía nạn. Đường sinh tử có khá nhiều gian nguy xứng đáng quan ngại cùng với kẻ không đắc đạo là gắng.

*

Nơi Kinc Đại Tập, đức Thế Tôn đang bảo: “Trong đời mạt pháp, ức ức fan tu hành, ít có kẻ như thế nào đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn Niệm Phật mà lại bay luân hồi.”

Ấn Quang pháp sư, một bậc cao tăng cận đại làm việc China, cũng đã bảo: “Thời kỳ mạt pháp đời nay, chúng sanh nghiệp nặng trĩu trung ương tạp. Nếu ko kể môn Niệm Phật mà tu những pháp khác, khu vực phần gieo trí huệ phước đức căn lành thì gồm, nơi phần liễu thoát luân hồi trong hiện tại vậy thì không. Tuy gồm một vài ba vị cao đức hiện tại đa số kỳ tích khác thường, song đó đều là mọi bậc Bồ Tát nương theo bản nguyện mà lại có tác dụng tế bào phạm để dẫn dắt bọn chúng sanh đời mạt pháp, như vào Kinc Lăng Nghiêm vẫn nói.

Nhưng những vị ấy cũng chỉ vừa theo chuyên môn chúng sanh mà thị hiện nay ngộ đạo chớ không phải bệnh đạo. Chỉ riêng pháp môn Tịnh Độ, Mặc dù không nhiều tín đồ tu hội chứng được Niệm Phật Tam Muội như khi xưa, tuy thế có thể nương theo nguyện lực của bản thân mình cùng bạn dạng nguyện của Phật A Di Đà, cơ mà đới nghiệp vãng sinh về cõi Tây Phương thơm Cực Lạc. Lúc về cõi ấy rồi thì không còn luân hồi, không trở nên thối hận gửi, lần lần tu tập cho đến dịp triệu chứng quả Vô Sanh.”

*

Nhỏng lời Phật huyền ký kết, thời kỳ mạt pháp bậc ngộ đạo còn ít có, huống bỏ ra là hội chứng đạo, với chưa chứng đạo tất còn yêu cầu Chịu luân hồi. Cho phải muốn xử lý vấn đề sinh tử tức thì đời hiện nay giữa thời mạt pháp này, chỉ tất cả phương tiện duy nhất là cầu đới nghiệp vãng sanh về Cực Lạc. Tại sao yêu cầu nlỗi thế? Vì còn nếu như không triệu chứng đạo và lại ko được vãng sanh, vớ phải đọa luân hồi. Khi luân hồi vào cõi ngũ trược, lại sinh sống sâu vào thời mạt pháp đạo đức nghề nghiệp lần lần suy vi này, nghiệp dữ dễ chế tạo ra, dulặng lành khó tu, kết cuộc vẫn đề nghị đọa vào bố mặt đường ác. Cho bắt buộc thư hùng là vấn đề mập mạp, mà đều vị tu hành quyết cầu giải thoát đều nên thao thức.


Chuyên mục: