ma sư xuống núi

 • Reads 878,976
 • Votes 89,148
 • Parts 156

Complete, First published Oct 10, 2020

Bạn đang xem: ma sư xuống núi

Table of contents

 • Chương 1 : Ma Sư Kỉ Tình.

  Sat, Oct 10, 2020

 • Chương 2 : Ma Sư Xuống Núi.

  Sat, Oct 10, 2020

 • Chương 3 : Trại Buôn Người.

  Sat, Oct 10, 2020

 • Sat, Oct 10, 2020

 • Sat, Oct 10, 2020

 • Chương 6 : Sư Tôn, Cứu Mạng!

  Tue, Oct 27, 2020

 • Chương 7 : Không sành Nấu hốc.

  Tue, Oct 27, 2020

 • Tue, Oct 27, 2020

 • Tue, Oct 27, 2020

 • Tue, Oct 27, 2020

 • Chương 11 : Kiểm Trắc Linh Căn.

  Fri, Nov 6, 2020

 • Chương 12 : Truyền Tống Trận.

  Fri, Nov 6, 2020

 • Fri, Nov 6, 2020

 • Chương 14 : Bán Thân Chôn Cha.

  Fri, Nov 6, 2020

 • Fri, Nov 6, 2020

 • Chương 16 : Độc Cô Vô Song Không Vui.

  Sat, Nov 28, 2020

 • Chương 17 : Bách Lý Lưu Hoa.

  Sat, Nov 28, 2020

 • Sat, Nov 28, 2020

 • Sat, Nov 28, 2020

 • Chương đôi mươi : Thâm Uyên. (1)

  Sat, Nov 28, 2020

 • Chương 21 : Thâm Uyên (2)

  Mon, Dec 7, 2020

 • Chương 22 : Ma Đao Trường Tương Tư.

  Mon, Dec 7, 2020

 • Mon, Dec 7, 2020

 • Chương 24 : Thổ Phỉ Cuồng Ma.

  Mon, Dec 7, 2020

 • Mon, Dec 7, 2020

 • Chương 26 : Ma Kiếm Thính Xuân Vũ.

  Tue, Dec 8, 2020

 • Chương 27 : Sư Tôn Luyện Đan.

  Sat, Dec 12, 2020

 • Chương 28 : Thất Đại Hạn.

  Mon, Dec 14, 2020

 • Chương 29 : Hôn Thê Của Sư Tôn.

  Mon, Dec 14, 2020

 • Sat, Dec 19, 2020

 • Chương 31 : Hoan Nghênh Chúng Cặn Cặn Tới Chiến.

  Sat, Dec 19, 2020

 • Chương 32 : Lôi Đài Tranh Đoạt Chiến. (1)

  Sat, Dec 19, 2020

 • Chương 33 : Lôi Đài Tranh Đoạt Chiến. (2)

  Wed, May 5, 2021

 • Chương 34 : Lôi Đài Tranh Đoạt Chiến. (3)

  Wed, May 5, 2021

 • Wed, May 5, 2021

 • Chương 36 : Sư Tôn Say Rượu.

  Wed, May 5, 2021

 • Wed, May 5, 2021

 • Wed, May 5, 2021

 • Chương 39 : Cởi Y Phục Ra.

  Wed, May 5, 2021

 • Wed, May 5, 2021

 • Ngoại Truyện : Phước Trạch Trời Ban. (1)

  Wed, May 5, 2021

 • Ngoại Truyện : Phước Trạch Trời Ban. (2)

  Wed, May 5, 2021

 • Thu, May 6, 2021

 • Chương 42 : Thánh Thú Thương Loan.

  Thu, May 6, 2021

 • Chương 43 : Hưng Sư Vấn Tội.

  Thu, May 6, 2021

 • Chương 44 : Lục Dạ Thể Hiện.

  Thu, May 6, 2021

 • Chương 45 : Vệ Tiểu Điệp.

  Thu, May 6, 2021

 • Thu, May 6, 2021

 • Chương 47 : Vệ Gia Lão Tổ.

  Thu, May 6, 2021

 • Chương 48 : Uy Hiếp Lại Đến?

  Thu, May 6, 2021

 • Chương 49 : Hắc Phong Cốc.

  Thu, May 6, 2021

 • Thu, May 6, 2021

 • Sun, May 9, 2021

 • Chương 52 : Sư Tôn Kinh Hách.

  Sun, May 9, 2021

 • Chương 53 : Lại Đến Thanh Diệp Trấn.

  Sun, May 9, 2021

 • Chương 54 : Đạo Hữu, Thỉnh Dừng Cách.

  Sun, May 9, 2021

 • Sun, May 9, 2021

 • Chương 56 : Sư Tôn Muốn Phi Thăng.

  Mon, May 10, 2021

 • Chương 57 : 6 Năm, Sư Tôn Cười Thật Đẹp.

  Mon, May 10, 2021

 • Mon, May 10, 2021

 • Chương 59 : Ta Là hung tàn Quỷ Do Ngươi Tạo Ra.

  Mon, May 10, 2021

 • Mon, May 10, 2021

 • Chương 61 : Xuân Cung Đồ.

  Wed, May 12, 2021

 • Chương 62 : Thẩm Mị Nhi Đến Tiêu Dao Đỉnh.

  Wed, May 12, 2021

 • Chương 63 : Không Công Mà Lui.

  Wed, May 12, 2021

 • Chương 64 : Không Có Tên.

  Wed, May 12, 2021

 • Wed, May 12, 2021

 • Chương 66 : Ngươi Là Ai? (H)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 67 : Sư Tôn, Thật Xin Lỗi. (H)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 68 : Chạm Mặt. (H)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 69 : Trục Xuất Sư Môn.

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 70 : Thứ Cho Ta Ích Kỉ.

  Fri, May 14, 2021

 • Ngoại Truyện : Kính Hoa Thủy Nguyệt. (1)

  Sun, May 16, 2021

 • Ngoại Truyện : Kính Hoa Thuỷ Nguyệt. (2)

  Sun, May 16, 2021

 • Sun, May 16, 2021

 • Chương 72 : Bàn thờ Chuyện Hôn Sự.

  Sun, May 16, 2021

 • Chương 73 : Kinh Tởm Ảm Đạm Nôn.

  Sun, May 16, 2021

 • Chương 74 : Nghiệt Đồ, Chớ Có Làm Càn.

  Sun, May 16, 2021

  Xem thêm: mĩ nhân mềm mại

 • Chương 75 : Cắn Lưỡi Tự Tử. (H nhẹ)

  Thu, May đôi mươi, 2021

 • Chương 76 : Hắn Thế Mà Dám. (H+)

  Thu, May đôi mươi, 2021

 • Thu, May đôi mươi, 2021

 • Thu, May đôi mươi, 2021

 • Chương 79 : Cuốn Phim Đảo Ngược.

  Thu, May đôi mươi, 2021

 • Sat, May 22, 2021

 • Sat, May 22, 2021

 • Sat, May 22, 2021

 • Chương 83 : 4000 Năm Sau.

  Sat, May 22, 2021

 • Chương 84 : Sư Tôn Bất Lực. (1)

  Sat, May 22, 2021

 • Chương 85 : Sư Tôn Bất Lực. (2)

  Sat, May 22, 2021

 • Chương 86 : Hoa Tiểu Bạch.

  Wed, May 26, 2021

 • Chương 87 : Vãn Chân Phong.

  Wed, May 26, 2021

 • Wed, May 26, 2021

 • Wed, May 26, 2021

 • Wed, May 26, 2021

 • Chương 91 : Xá Lợi Phật Tông.

  Sat, May 29, 2021

 • Chương 92 : Lại Gặp Cố Nhân.

  Sat, May 29, 2021

 • Chương 93 : Nói Thật Không Người Tin.

  Sat, May 29, 2021

 • Chương 94 : Sư Tôn, Hạ Thủ Lưu Tình.

  Sat, May 29, 2021

 • Chương 95 : Trích Nhật Kiếm Tông.

  Sat, May 29, 2021

 • Thu, Jun 3, 2021

 • Chương 97 : Vạn Kiếm Triều Bái.

  Thu, Jun 3, 2021

 • Chương 98 : Tiểu Nam Hài.

  Thu, Jun 3, 2021

 • Chương 99 : Hắn, Phục Sinh.

  Thu, Jun 3, 2021

 • Chương 100 : Ma Quân Thái Ly.

  Thu, Jun 3, 2021

 • Chương 101 : Thê Nhi Của Sư Tôn.

  Thu, Jun 3, 2021

 • Chương 102 : Ta Muốn Thượng Ngài.

  Thu, Jun 3, 2021

 • Chương 103 : Tình Nhi. (H Nhẹ)

  Thu, Jun 3, 2021

 • Chương 104 : Thể Nghiệm phẳng 0. (H)

  Thu, Jun 3, 2021

 • Chương 105 : Sư Tôn...Khóc? (H+)

  Thu, Jun 3, 2021

 • Chương 106 : Sư Tôn Tức Giận Muốn Thổ Huyết.

  Sun, Jun 6, 2021

 • Chương 107 : Quen Thuộc Quái Dị.

  Sun, Jun 6, 2021

 • Chương 108 : Quen Thuộc Quái Dị.

  Sun, Jun 6, 2021

 • Chương 109 : Trọn Đời Trọn Kiếp.

  Sun, Jun 6, 2021

 • Chương 110 : Như Hình Với Bóng.

  Sun, Jun 6, 2021

 • Chương 111 : Sói Hoang Trên Thảo Nguyên.

  Wed, Jun 9, 2021

 • Wed, Jun 9, 2021

 • Wed, Jun 9, 2021

 • Wed, Jun 9, 2021

 • Chương 115 : Uổng Tử Thành.

  Wed, Jun 9, 2021

 • Sat, Jun 12, 2021

 • Chương 117 : Sư Tôn, Cứu Mạng!

  Sat, Jun 12, 2021

 • Sat, Jun 12, 2021

 • Sat, Jun 12, 2021

 • Chương 120 : Phát Hiện Dị Dạng.

  Sat, Jun 12, 2021

 • Chương 121 : Đừng Chấp Mê Bất Ngộ Nữa.

  Tue, Jun 15, 2021

 • Tue, Jun 15, 2021

 • Chương 123 : Chi Phối. (H+)

  Tue, Jun 15, 2021

 • Tue, Jun 15, 2021

 • Chương 125 : Độc Cô Vô Song Mất Tích.

  Tue, Jun 15, 2021

 • Sat, Jun 19, 2021

 • Sat, Jun 19, 2021

 • Sat, Jun 19, 2021

 • Sat, Jun 19, 2021

 • Chương 130 : Nhìn Lại Tín Vật.

  Sat, Jun 19, 2021

 • Tue, Jun 22, 2021

 • Chương 132 : Chưa Từng Thay Đổi.

  Tue, Jun 22, 2021

 • Chương 133 : Tự Ý Hành Động.

  Tue, Jun 22, 2021

 • Chương 134 : Lằng Nhằng Rỗi Việc.

  Tue, Jun 22, 2021

 • Tue, Jun 22, 2021

 • Chương 136 : Gánh Vác Trên Vai.

  Sat, Jun 26, 2021

 • Chương 137 : Chơi Xấu Sau Lưng.

  Sat, Jun 26, 2021

 • Chương 138 : Huynh Đệ Tương Tàn.

  Sat, Jun 26, 2021

 • Chương 139 : Chiến Lợi Phẩm.

  Sat, Jun 26, 2021

 • Chương 140 : Nghĩ Tới Cảm Thụ Của Ta Đi.

  Sat, Jun 26, 2021

 • Wed, Jun 30, 2021

 • Chương 142 : Nam Thiên Môn.

  Wed, Jun 30, 2021

 • Chương 143 : Về Nhà Thôi.

  Wed, Jun 30, 2021

 • Ngoại Truyện : Cộng Chẩm. (1) (5P, H nhẹ)

  Wed, Jun 30, 2021

 • Ngoại Truyện : Cộng Chẩm. (2) (5P, H+)

  Wed, Jun 30, 2021

 • Ngoại Truyện : Cộng Chẩm. (3) (5P, H+)

  Wed, Jun 30, 2021

 • Ngoại Truyện : Cộng Chẩm. (4) (5P, H+)

  Wed, Jun 30, 2021

 • Ngoại Truyện : Nữ Nhân Điên.

  Wed, Jun 30, 2021

 • Ngoại Truyện : Sư Tôn Có Hài Tử?

  Wed, Jun 30, 2021

 • Ngoại Truyện : Đại Mạc. (H)

  Wed, Jun 30, 2021

 • Ngoại Truyện : Bắt Cóc. (1)

  Wed, Jun 30, 2021

  Xem thêm: truyện cạm bẫy dịu dàng

 • Ngoại Truyện : Bắt Cóc. (2)

  Wed, Jun 30, 2021

Cả đời Kỉ Tình sở hữu một chuyện hối hận hận. Đó đó là năm xưa đã nhận được tứ loại vật đệ.
  
    Đại vật đệ khi nhỏ nghịch ngợm đập phách, sau thời điểm rộng lớn ngay tắp lự phát triển thành Ma quân một tay che trời.
  
    Nhị vật đệ tuy rằng không tồn tại chi phí vật vị. Nhưng vừa phải xuống núi ngay tắp lự đang được mò mẫm chỉ thập đại trường phái. Một lời nói không khớp ngay tắp lự khử gia, khử môn. Tôn xưng là Kiếm Ma.
  
    Tam vật đệ tính cách hiền hòa, êm ả dịu dàng. Nhưng lại phát triển thành Ngọc công tử nức danh thiên hạ, khiến cho bao thiếu thốn niên, thiếu thốn nữ giới vô tri vì như thế bại liệt cuồng loạn.
  
    Mà tè vật đệ, một thân ái nó thuật cũng chính là xuất thần nhập hóa. Nhưng tính cách lại cổ quái quỷ, kỳ quặc, ko mến cứu vớt người, chỉ mến giết mổ người. Danh xưng Tiếu Diện Quân.
  
    cũng có thể thưa, một đời anh danh của Kỉ Tình cũng đều đã trở nên đám nghiệt vật này làm mất đi tinh khiết. 'Tuổi già cả mức độ yếu' còn bị gán cho tới tên tuổi Ma sư.
  
    Cho nên, thời điểm hôm nay Ma sư nó phía trên ngay tắp lự tiếp tục xuống núi, đích thân ái lấy đám nghiệt vật này từng loại từng loại lôi về bên dạy dỗ bảo lại một trận.
  
    Thể loại : NP, tiên hiệp, sư vật luyến.
    ‎Thụ : Kỉ Tình.
    ‎Công : 4 vị nghiệt vật nào là bại liệt.
  
    Tác phẩm cũ đang được trả : Sư Đệ, ngươi yêu thương sai sót người!
  
  **Truyện tự động sáng sủa tác, không khớp xin xỏ click back. Đừng thưa lời nói đắng cay.

#2đm