lý tổng vợ ngài lại bỏ trốn rồi

 • Reads 499,928
 • Votes 10,698
 • Parts 89

Complete, First published Jun 23, 2019

Bạn đang xem: lý tổng vợ ngài lại bỏ trốn rồi

Table of contents

 • Thu, Aug 1, 2019

 • Mon, Aug 5, 2019

 • Thu, Aug 8, 2019

 • Mon, Aug 12, 2019

 • Thu, Aug 15, 2019

 • Mon, Aug 19, 2019

 • Thu, Aug 22, 2019

 • Mon, Aug 26, 2019

 • Thu, Aug 29, 2019

 • Mon, Sep 2, 2019

 • Thu, Sep 5, 2019

 • Mon, Sep 9, 2019

 • Thu, Sep 12, 2019

 • Mon, Sep 16, 2019

 • Thu, Sep 19, 2019

 • Mon, Sep 23, 2019

 • Thu, Sep 26, 2019

 • Thu, Oct 3, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Thu, Oct 10, 2019

 • Mon, Oct 14, 2019

 • Thu, Oct 17, 2019

 • Mon, Oct 21, 2019

 • Thu, Oct 24, 2019

 • Mon, Oct 28, 2019

 • Thu, Oct 31, 2019

 • Mon, Nov 4, 2019

 • Thu, Nov 7, 2019

 • Mon, Nov 11, 2019

 • Thu, Nov 14, 2019

 • Mon, Nov 18, 2019

 • Thu, Nov 21, 2019

 • Mon, Nov 25, 2019

 • Mon, Dec 2, 2019

 • Thu, Dec 5, 2019

 • Mon, Dec 9, 2019

 • Thu, Dec 12, 2019

 • Sat, Dec 21, 2019

 • Tue, Dec 24, 2019

 • Thu, Dec 26, 2019

 • Wed, Jan 1, 2020

 • Mon, Jan 6, 2020

 • Mon, Jan 13, 2020

 • Sun, Jan 19, 2020

 • Fri, Jan 24, 2020

 • Mon, Jan 27, 2020

  Xem thêm: truyện ngắn ngôn tình hay

 • Wed, Jan 29, 2020

 • Fri, Jan 31, 2020

 • Sun, Feb 2, 2020

 • Tue, Feb 4, 2020

 • Thu, Feb 6, 2020

 • Sat, Feb 8, 2020

 • Mon, Feb 10, 2020

 • Wed, Feb 12, 2020

 • Thu, Feb 13, 2020

 • Fri, Feb 14, 2020

 • Sat, Feb 15, 2020

 • Sun, Feb 16, 2020

 • Wed, Feb 19, 2020

 • Thu, Feb đôi mươi, 2020

 • Sun, Feb 23, 2020

 • Wed, Feb 26, 2020

 • Sat, Feb 29, 2020

 • Sun, Mar 1, 2020

 • Fri, Mar 6, 2020

 • Wed, Mar 11, 2020

 • Sun, Mar 15, 2020

 • Sun, Mar 15, 2020

 • Fri, Mar đôi mươi, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Mon, Apr 6, 2020

 • Wed, Apr 8, 2020

 • Tue, Apr 14, 2020

 • Fri, Apr 17, 2020

 • Wed, Apr 22, 2020

 • Sat, Apr 25, 2020

 • Sun, Apr 26, 2020

 • Thu, Apr 30, 2020

 • Sun, May 3, 2020

 • Wed, May 6, 2020

 • Sun, May 10, 2020

 • Ngoại Truyện 1: Hôn lễ phiên 2

  Sat, May 16, 2020

 • Ngoại truyện 2: Một Hà Hoa Tử không giống biệt

  Thu, May 21, 2020

 • Ngoại truyện 3: Vung đắp điếm tình cảm

  Sat, May 23, 2020

 • Ngoại truyện 4: Dương Việt Bân - An Nhi

  Thu, May 28, 2020

 • Ngoại truyện 5: Dương Việt Bân - An Nhi (2)

  Xem thêm: ngôn tình về hôn nhân thương mại

  Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

Anh, tổng tài doanh nghiệp lớn Lý Thành - Lý Đông Lượng. Là người ngang tàn bên trên thương ngôi trường tuy nhiên chỉ nữ tính với cùng 1 người.
  
  Cô gái tuy nhiên anh yêu thương, Hà Hoa Tử. Một người dân có tính cơ hội song lập, uy lực và ko cam chịu đựng số phận. Cũng là kẻ đã trải mang lại anh cần cuồng loạn lần kiếm nhiều năm.
  
  Anh lần cô là vì thế hít ước. Cô trốn anh cũng chính là vì thế hít ước. Mọi chuyện tiếp tục chất lượng rộng lớn nếu mà không tồn tại ngày cơ...
  
  
  Tác giả: Brenna Hu

#144nguoc