lịch cúp điện rạch giá

11/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:30

Điện lực An Minh


Khu vực : Khu Phố I Thị Trấn Thứ 11 thị xã An Minh Kiên Giang

Bạn đang xem: lịch cúp điện rạch giá


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

11/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 17:30

Điện lực Rạch Giá


Khu vực : Đường Nguyễn Thị Định, lối Huỳnh Tấn Phát, Rạch Đường Trâu, lối Lạc Hồng Nối Dài. Kênh Vẩy Ốc, Kinh Dày Heo, Kinh Đường Thủy.


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

11/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 13:00

Điện lực Phú Quốc


Khu vực : Một phần phường An Thới và xã Dương Tơ


Lý vì thế : Đầu tư kiến thiết Trung, hạ áp

11/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:30

Điện lực An Minh


Khu vực : Khu Phố I Thị Trấn Thứ 11 thị xã An Minh Kiên Giang


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

11/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:30 cho tới 09:30

Điện lực Vĩnh Thuận


Khu vực : Từ 8h30’ cho tới 9h30’ : Các thành phố Vĩnh Phước 1, Vĩnh Phước 2, Vĩnh Đông 1, Vĩnh Đông 2-thị Trấn Vĩnh Thuận. Các ấp Ruộng Sạ 1, Cạnh Đền, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ xã Vĩnh Phong. Toàn điểm xã Phong Đông. Một phần ấp Bình Thành, Bình Phong, Tân Phong xã Vĩnh Bình Nam. - Từ 8h30’ cho tới 9h30’ : Bệnh viện, Trường trung học phổ thông, Bưu Điện, Viễn Thông, Trạm Cấp Nước Vĩnh Thuận. Các công ty Huỳnh Minh, Kiến Thành, Kiến Thành 1, Tài Lợi, Nguyên Hưng, hạ tầng phế truất liệu Mỹ Linh


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

11/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 18:00

Điện lực Giồng Riềng


Khu vực : Đoạn kể từ Ga Xe Giồng Riềng dọc từ lộ vật liệu nhựa cho tới Ủy Ban Nhân Dân xã Long Thạnh và Ấp Năm Hải, Ấp Đồng Tràm, Ấp Xẻo Chác và một trong những phần Ấp Ga Nhứt - nằm trong Thị trấn và Xã Long Thạnh


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

11/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:30

Điện lực Gò Quao


Khu vực : Một phần xã Vĩnh Phước B, một trong những phần xã Thủy Liễu, một trong những phần xã Thới Quản, toàn thị xã Gò Quao, thị xã Gò Quao, tỉnh KG.


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

11/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 11:00

Điện lực Phú Quốc


Khu vực : Một phần Khu phố 7, phường Dương Đông.


Lý vì thế : Đấu nối lưới năng lượng điện Trung, hạ áp

11/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 18:00

Điện lực Hòn Đất


Khu vực :  Lịch ngừng cung ứng năng lượng điện ngày 12/11/2023 tiếp tục gửi ngừng cung ứng năng lượng điện lịch sự ngày 11/11/2023: - Từ 07h00 cho tới 18h00: TT Sóc Sơn, xã Mỹ Thuận, xã Mỹ Hiệp Sơn ( trừ ấp Kiên Hảo ( điểm hai bên kinh Kiên Hảo) , xã Sơn Kiên. ( điểm hai bên Quốc Lộ 80 kể từ hạ tầng cán tol Nguyên Phát ( thành phố Sơn Thịnh TT Sóc Sơn) cho tới Trung tâm sát hạch sách tài xế ( xã Sơn Kiên) & những kinh Quảng Thống, kinh Ba Thê, kinh Vàm Răng, kinh Tà Hem, kinh Tà Lúa).


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

11/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 17:00

Điện lực An Minh


Khu vực : xã Vân Khánh Đông , Một Phần xã vân Khánh Huyện An Minh Kiên Giang


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

11/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 16:30

Điện lực Gò Quao


Khu vực : Toàn xã Vĩnh Tuy, Vĩnh Thắng, Vĩnh Phước A


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

12/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 17:30

Điện lực Rạch Giá


Khu vực : Đường Mạc Cữu (đoạn kể từ Cầu Rạch Giá 1 cho tới Cầu Số 2), Đường Dương Minh Châu, Đường Nguyễn Tỉnh Thái Bình và lối Võ Trường Toản.


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

12/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 18:00

Điện lực Hòn Đất


Khu vực : TT Sóc Sơn, xã Mỹ Thuận, xã Mỹ Hiệp Sơn, xã Sơn Kiên ( điểm hai bên Quốc Lộ 80 kể từ hạ tầng cán tol Nguyên Phát cho tới Trung tâm sát hạch sách tài xế ( xã Sơn Kiên).


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

12/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 17:30

Điện lực Tân Hiệp


Khu vực : Xã Thạnh Trị, một trong những phần ấp Hòa Bình và một trong những phần ấp Đông Thành.


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

13/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 13:30

Điện lực Châu Thành


Khu vực : Một phần Ấp An Phước, Xã Bình An


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

13/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 17:00

Điện lực Châu Thành


Khu vực : Ấp Hòa Lợi, Xã Thạnh Lộc


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

13/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 17:00

Điện lực Châu Thành


Khu vực : Một phần Ấp Hòa Thuận 2, Xã Mong Thọ A


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

13/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 17:00

Điện lực Gò Quao


Khu vực : Một phần xã Thới Quản, thị xã Gò Quao - Kiên Giang.


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện lực Tân Hiệp


Khu vực : Một phần ấp Tân Thạnh


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện lực Tân Hiệp


Khu vực : Một phần ấp Tân Phú


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 17:30

Điện lực Châu Thành


Khu vực : Một phần Ấp An Thành, Thới cai quản - Xã Bình An


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 17:00

Điện lực Châu Thành


Khu vực : Ấp Hòa Lợi, Xã Thạnh Lộc


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 14:00

Điện lực Châu Thành


Khu vực : Một phần Ấp Hòa Thuận 2, Xã Mong Thọ A


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 18:00

Điện lực Hòn Đất


Khu vực : xã Bình Giang (trừ điểm kinh Tám Ngàn, kinh Trục Giữa & Kinh T5 ( ấp Láng Cơm ).


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 17:00

Điện lực Giồng Riềng


Khu vực : Kinh Biện Mười, Kinh KH3, Kinh Chòm Tre - Xã Thạnh Hưng


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện lực Phú Quốc


Khu vực : Một Phần Xã Cửa Dương , Xã Cửa Cạn , TP Phú Quốc


Lý vì thế : Đầu tư kiến thiết Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:30

Điện lực Phú Quốc


Khu vực : Một Phần Xã Dương Tơ , TP Phú Quốc


Lý vì thế : Đầu tư kiến thiết Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện lực Phú Quốc


Khu vực : Một Phần Xã Cửa Dương , Xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc


Lý vì thế : Đầu tư kiến thiết Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 15:00

Điện lực Phú Quốc


Khu vực : Một Phần Xã Dương Tơ , Một Phần Khu Phố 7 , Phường Dương Đông , TP Phú Quốc


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 17:00

Điện lực An Biên


Khu vực : Ấp Xẻo Rô, Lô 2, lô 3_ xã Hưng Yên, An Biên, KG


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 17:00

Điện lực Gò Quao


Khu vực : Một phần xã Định An, thị xã Gò Quao - Kiên Giang.


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 17:00

Điện lực Gò Quao


Khu vực : Một phần xã Định An, thị xã Gò Quao - Kiên Giang.


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 10:00

Điện lực Kiên Lương


Khu vực : Một phần KP Ba Hòn - TT.Kiên Lương


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 10:00 cho tới 15:00

Điện lực Kiên Lương


Khu vực : Một phần ấp Ba Núi - xã Bình An - thị xã Kiên Lương


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 15:00 cho tới 17:00

Điện lực Kiên Lương


Khu vực : Một phần ấp Hòn Chông - xã Bình An - thị xã Kiên Lương


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:30

Điện lực Gò Quao


Khu vực : Một phần thị xã Gò Quao, xã Vĩnh Phước B


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện lực Tân Hiệp


Khu vực : Một phần ấp Đông Bình


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện lực Tân Hiệp


Khu vực : Một phần Kênh Xã Diễu


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện lực Tân Hiệp


Khu vực : Một phần Kênh Xã Diễu


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện lực Tân Hiệp


Khu vực : Một phần Kênh Phan Chí Thành


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện lực Tân Hiệp


Khu vực : Một phần Kênh Xã Trắc


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:00

Điện lực Hà Tiên


Khu vực : Dọc quốc lộ 80 kể từ trạm chợ Thuận yên ổn cho tới Mũi Ong Cọp xã Thuận yên ổn, TP Hà Tiên


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:00

Điện lực Hà Tiên


Khu vực : Dọc quốc lộ 80 kể từ trạm chợ Thuận yên ổn cho tới Mũi Ong Cọp xã Thuận yên ổn, TP Hà Tiên


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:00

Điện lực Hà Tiên


Khu vực : Dọc quốc lộ 80 kể từ trạm chợ Thuận yên ổn cho tới Mũi Ong Cọp xã Thuận yên ổn, TP Hà Tiên


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:00

Điện lực Hà Tiên


Khu vực : Dọc quốc lộ 80 kể từ trạm chợ Thuận yên ổn cho tới Mũi Ong Cọp xã Thuận yên ổn, TP Hà Tiên


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:00

Điện lực Hà Tiên


Khu vực : Dọc quốc lộ 80 kể từ trạm chợ Thuận yên ổn cho tới Mũi Ong Cọp xã Thuận yên ổn, TP Hà Tiên


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:00

Điện lực Hà Tiên


Khu vực : Dọc quốc lộ 80 kể từ trạm chợ Thuận yên ổn cho tới Mũi Ong Cọp xã Thuận yên ổn, TP Hà Tiên


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:30 cho tới 17:00

Điện lực Hà Tiên


Khu vực : Dọc quốc lộ 80 kể từ trạm chợ Thuận yên ổn doanh trại Trung đoàn trăng tròn xã Thuận yên ổn, TP Hà Tiên


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:30 cho tới 17:00

Điện lực Hà Tiên


Khu vực : Dọc quốc lộ 80 kể từ trạm chợ Thuận yên ổn doanh trại Trung đoàn trăng tròn xã Thuận yên ổn, TP Hà Tiên


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:30 cho tới 17:00

Điện lực Hà Tiên


Khu vực : Dọc quốc lộ 80 kể từ trạm chợ Thuận yên ổn doanh trại Trung đoàn trăng tròn xã Thuận yên ổn, TP Hà Tiên


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:30 cho tới 17:00

Điện lực Hà Tiên


Khu vực : Khu vực tượng đài Mạc Cữu phường Tô Châu, TP Hà Tiên


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 17:00

Điện lực Hòn Đất


Khu vực : một trong những phần ấp Tân Hưng xã Mỹ Lâm ( điểm hai bên Quốc Lộ 80 kể từ cống Thầy Xếp cho tới Cầu Số 3).


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 12:00

Điện lực Giồng Riềng


Khu vực : Kinh Sáu Thì - xã Vĩnh Thạnh


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 17:00

Điện lực Hòn Đất


Khu vực : một trong những phần ấp Tân Hưng xã Mỹ Lâm ( điểm hai bên Quốc Lộ 80 kể từ cống Thầy Xếp cho tới Cầu Số 3).

Xem thêm: tiểu thuyết ngôn tình hay nhất


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 17:00

Điện lực Hòn Đất


Khu vực : Một phần ấp Tân Điền xã Mỹ Lâm ( điểm hai bên Quốc Lộ 80 kể từ cổng Cụm dân ở xã Mỹ Lâm cho tới DNTN Hưng Phát),


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 12:00 cho tới 14:00

Điện lực Giồng Riềng


Khu vực : Kinh KH6 - Xã Vĩnh Phú


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 14:00 cho tới 17:00

Điện lực Giồng Riềng


Khu vực : Kinh KH5 Chùa Mới - Xã Vĩnh Thạnh


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện lực Phú Quốc


Khu vực : Một Phần Xã Cửa Dương , TP Phú Quốc


Lý vì thế : Đầu tư kiến thiết Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:30 cho tới 10:30

Điện lực Vĩnh Thuận


Khu vực : : Khu vực kể từ Kinh Ba Hảng cho tới cầu Kinh Tư xã ấp Đập Đá 1 xã Vĩnh Phong.


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 10:30 cho tới 13:00

Điện lực Vĩnh Thuận


Khu vực : Khu vực kể từ cầu Kinh Tư cho tới cầu Kinh Sáu ấp Đập Đá 2 xã Vĩnh Phong.


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 17:00

Điện lực Gò Quao


Khu vực : Một phần xã Thới Quản, thị xã Gò Quao - Kiên Giang.


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 17:00

Điện lực Kiên Lương


Khu vực : Một phần ấp Hòn Chông - xã Bình An - thị xã Kiên Lương


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 16:00

Điện lực Rạch Giá


Khu vực : Một phần lối Mạc Cữu Phường.Vĩnh Thanh


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 16:00

Điện lực Rạch Giá


Khu vực : Một phần Khu phố 7. Phường Rạch Sỏi


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 16:00

Điện lực Rạch Giá


Khu vực : Một phần lối Nguyễn Trung Trực, Phường.An Bình


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 16:00

Điện lực Rạch Giá


Khu vực : Một phần lối Lâm Quang Ky, Trần Quang khải


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 16:00

Điện lực Rạch Giá


Khu vực : Một phần lối Nguyễn Trung Trực-Nguyễn An Ninh Phường.Vĩnh Lạc


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 17:30

Điện lực Rạch Giá


Khu vực : Toàn cỗ Xã Phi Thông, một trong những phần Phường Vĩnh Thông


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:00

Điện lực Hà Tiên


Khu vực : KH Minh Nhật Duy xã Thuận yên ổn, TP Hà Tiên


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:00

Điện lực Hà Tiên


Khu vực : KH Vương Quốc Việt xã Phú Mỹ, Giang Thành


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 17:00

Điện lực Châu Thành


Khu vực : Ấp Hòa Thuận, Xã Vĩnh Hòa Hiệp


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 12:00

Điện lực Giồng Riềng


Khu vực : Một phần Sông Cái Bé - Xã NGọc Chúc và Kinh Tư Hiếm, Kinh Vĩnh Lộc, Kinh Xẻo Sâu - Xã Vĩnh Thạnh


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 18:00

Điện lực Hòn Đất


Khu vực : Khu phố Mỹ Phú; một trong những phần thành phố Mỹ Hòa TT Sóc tô, xã Mỹ Hiệp Sơn ( trừ ấp Kiên Hảo - điểm hai bên kinh Kiên Hảo), xã Mỹ Thuận ( Các điểm hai bên kinh Ba Thê, và những kinh ngang kể từ cầu vượt lên trên Sóc Xoài cho tới giáp ranh tỉnh An Giang ).


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 12:00 cho tới 17:00

Điện lực Giồng Riềng


Khu vực : Kinh Tư Hiếm, Kinh Vĩnh Lộc, Kinh Xẻo Sâu - Xã Vĩnh Thạnh


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:30

Điện lực Phú Quốc


Khu vực : Một Phần Khu Phố 5 , Phường Dương Đông , TP Phú Quốc


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện lực Phú Quốc


Khu vực : Một Phần Xã Cửa Dương ,Xã Bãi thơm sực, TP Phú Quốc


Lý vì thế : Đầu tư kiến thiết Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:00 cho tới 14:30

Điện lực Phú Quốc


Khu vực : Một Phần Phường An Thới, TP Phú Quốc


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 14:40 cho tới 16:30

Điện lực Phú Quốc


Khu vực : Một Phần Phường An Thới , TP Phú Quốc


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:30 cho tới 11:00

Điện lực Vĩnh Thuận


Khu vực : Kinh Sông Cũ xã Vĩnh Phong.


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 10:30 cho tới 13:00

Điện lực Vĩnh Thuận


Khu vực : Khu vực 4000 Kinh 13 xã Vĩnh Thuận.


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 14:30

Điện lực Gò Quao


Khu vực : Một phần xã Định Hòa và xã Thủy Liễu, thị xã Gò Quao - Kiên Giang.


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 17:00

Điện lực Gò Quao


Khu vực : Một phần xã Định Hòa và xã Thủy Liễu, thị xã Gò Quao - Kiên Giang.


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 13:00

Điện lực Châu Thành


Khu vực : Một phần Ấp Minh Hưng, Xã Minh Hòa


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 17:00

Điện lực Châu Thành


Khu vực : Ấp Hòa Lợi, Xã Thạnh Lộc


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 11:00

Điện lực Châu Thành


Khu vực : Một phần Ấp Hòa Lợi, Xã Thạnh Lộc


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 10:00

Điện lực Giồng Riềng


Khu vực : Kinh Xẻo Gia - Xã Ngocx5 Hòa


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 13:00

Điện lực Giồng Riềng


Khu vực : Kinh Trà Ke - xã Thạnh Hòa


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 17:00

Điện lực Hòn Đất


Khu vực : một trong những phần ấp Mỹ Bình xã Mỹ Lâm ( điểm mặt mày sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên, kể từ bến đò kinh Ông Kiểm cho tới kho Vật tư nông nghiệp Tân Thành).


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 10:30 cho tới 12:30

Điện lực Giồng Riềng


Khu vực : Kinh Năm Phú - Xã Hòa Thuận


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 17:00

Điện lực Hòn Đất


Khu vực : một trong những phần ấp Giàn Gừa xã Sơn Bình ( điểm hai bên kinh Mương Củi),


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 17:00

Điện lực Hòn Đất


Khu vực : Ấp Cây Chôm xã Lình Huỳnh


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:00 cho tới 14:30

Điện lực Giồng Riềng


Khu vực : Kinh Hòa Thuận Tư Tưng - Xã Hòa Thuận


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:00 cho tới 16:00

Điện lực Giồng Riềng


Khu vực : Một phần Kinh Ông Hai - Xã Thạnh Bình


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 14:30 cho tới 16:00

Điện lực Giồng Riềng


Khu vực : Kinh Xẻo Kè - Xã Ngọc Chúc


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện lực Phú Quốc


Khu vực : Toàn Sở Xã Gành Dầu TP Phú Quốc


Lý vì thế : Đầu tư kiến thiết Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:30 cho tới 10:30

Điện lực Vĩnh Thuận


Khu vực : Khu vực kể từ ngôi trường trung học phổ thông cho tới xưởng cán tol Hoa Sen lối Võ Văn Kiệt thành phố Vĩnh Đông 2 - thị xã Vĩnh Thuận.


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 10:30 cho tới 12:00

Điện lực Vĩnh Thuận


Khu vực : Khu vực kể từ xửng cán tol Quách Xướng cho tới chợ nổi lối Võ Văn Kiệt thành phố Vĩnh Đông 2 - thị xã Vĩnh Thuận.


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 14:00 cho tới 16:00

Điện lực Vĩnh Thuận


Khu vực : Khu vực kể từ cầu Một Hảng cho tới cầu Hai Hảng ấp Vĩnh Tây 2 xã Vĩnh Phong.


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 17:00

Điện lực Gò Quao


Khu vực : Một phần xã Thới Quản, thị xã Gò Quao - Kiên Giang.


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 17:00

Điện lực Gò Quao


Khu vực : Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, thị xã Gò Quao - Kiên Giang.


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

18/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 17:30

Điện lực Rạch Giá


Khu vực : Toàn cỗ lối Quang Trung, Khu Cầu Suối, lối Dương Minh Châu, Kinh Củ, lối Nguyễn Phi Khanh, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Công Trứ, Võ Thị Sáu, Trần Quốc Toản.


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

18/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 17:30

Điện lực Rạch Giá


Khu vực : Toàn cỗ lối Tú Xương, một trong những phần Võ Trường Toản, Khu Đô Thị Tây Bắc, lối Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Văn Kiến.


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

18/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 17:00

Điện lực Châu Thành


Khu vực : Ấp Hòa Lợi, Xã Thạnh Lộc


Lý vì thế : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

18/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 14:00

Điện lực Phú Quốc


Khu vực : Một Phần Xã Dương Tơ , TP Phú Quốc


Lý vì thế : Đầu tư kiến thiết Trung, hạ áp

19/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 17:30

Điện lực Châu Thành


Khu vực : KP Minh Phú, TT Minh Lương


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

19/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 18:00

Điện lực Hòn Đất


Khu vực : xã Sơn Kiên, xã Sơn Bình, xã Mỹ Thái, một trong những phần TT Hòn Đất ( điểm hai bên Quốc Lộ 80 kể từ Trung tâm sát hạch sách tài xế ( xã Sơn Kiên) cho tới Huyện Đội Hòn Đất & những kinh Kiên Bình, kinh Mỹ Thái, kinh Giàn Gừa, kinh Số 9).


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

Xem thêm: cửu tinh thiên thần quyết

19/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 16:30

Điện lực Gò Quao


Khu vực : Một phần xã Vĩnh Phước B, một trong những phần xã Thủy Liễu, một trong những phần xã Thới Quản, toàn thị xã Gò Quao, thị xã Gò Quao, tỉnh KG.


Lý vì thế : chỉ bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện