lê hấp đường phèn truyện

Lê hấp lối phèn

LÊ HẤP ĐƯỜNG PHÈN

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Bạn đang xem: lê hấp đường phèn truyện

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, vườn ngôi trường, sport, hài, HE

Độ dài: 106 chương + 8 nước ngoài truyện + phúc lợi*

Nguồn: Tấn Giang

Edit: Chin @Homunclos

Giới thiệu

Thanh mai trúc mã, ngọt sâu sắc răng.

(*) Phúc lợi bao gồm 3 chương 87.2, 102.2, NT Triệu Cần x Lục Chính Tắc (tác fake viết lách riêng rẽ và tiếp tục xóa khỏi, ko nằm trong Tấn Giang).

Mục lục

Review

Chương 1 » Chương 2

Chương 3 » Chương 4 » Chương 5

Chương 6 » Chương 7 » Chương 8 » Chương 9

Chương 10 » Chương 11 » Chương 12 » Chương 13 » Chương 14

Chương 15 » Chương 16 » Chương 17 » Chương 18

Chương 19 » Chương trăng tròn » Chương 21

Chương 22 » Chương 23

♡︎♡︎♡︎

Chương 24 » Chương 25

Chương 26 » Chương 27 » Chương 28

Chương 29 » Chương 30 » Chương 31 » Chương 32

Chương 33 » Chương 34 » Chương 35 » Chương 36 » Chương 37

Chương 38 » Chương 39 » Chương 40 » Chương 41

Chương 42 » Chương 43 » Chương 44

Chương 45 » Chương 46

♡︎♡︎♡︎

Chương 47 » Chương 48

Chương 49 » Chương 50 » Chương 51

Chương 52 » Chương 53 » Chương 54 » Chương 55

Chương 56 » Chương 57 » Chương 58 » Chương 59 » Chương 60

Xem thêm: vi quan hào môn

Chương 61 » Chương 62 » Chương 63 » Chương 64

Chương 65 » Chương 66 » Chương 67

Chương 68 » Chương 69

♡︎♡︎♡︎

Chương 70 » Chương 71

Chương 72 » Chương 73 » Chương 74

Chương 75 » Chương 76 » Chương 77 » Chương 78

Chương 79 » Chương 80 » Chương 81 » Chương 82 » Chương 83

Chương 84 » Chương 85 » Chương 86 » Chương 87

Chương 88 » Chương 89 » Chương 90

Chương 91 » Chương 92

♡︎♡︎♡︎

Chương 93 » Chương 94

Chương 95 » Chương 96 » Chương 97

Chương 98 » Chương 99 » Chương 100 » Chương 101

Chương 102 » Chương 103 » Chương 104

Chương 105 » Chương 106

Ngoại truyện

Chương 107 » Chương 108

Chương 109 » Chương 110 » Chương 111

Chương 112 » Chương 113 » Chương 114

♡︎♡︎♡︎

Chương 87.2

Chương 102.2

Ngoại truyện: Triệu Cần x Lục Chính Tắc

Ngoại truyện: Sóng bão bắt cá nhì tay

HOÀN

01/02/2018 – 13/12/2018

Xem thêm: thượng tướng tà ác hôn nhẹ nhàng thôi

EBOOK

Link download

Thông báo: Truyện đã và đang được SkyNovel mua sắm bạn dạng quyền và xuất bạn dạng vô mon 07/2020 nên bản thân tiếp tục khóa truyện. Nếu sở hữu ĐK quý khách hãy mua sắm sách cỗ vũ người sáng tác nhé ❤