Kính mắt tiếng anh là gì, mắt kính trong tiếng anh là gì

     

Bạn có biết, có gần 30 loại kính mắt khác nhau? Cùng xem trong tiếng Anh chúng có tên là gì nhé!  

*
Corrective lens – /kəˈrek.tɪv;lenz/: kính điều chỉnh khúc xạ

Adjustable Focus glasses – /əˈdʒʌst ˈfoʊ.kəs/ /: kính điều chỉnh tiêu điểm
Bạn đang xem: Kính mắt tiếng anh là gì, mắt kính trong tiếng anh là gì

Far – sighted glasses – /ˌfɑːˈsaɪ.tɪd ˈɡlæs•əz/: kính lão (kính viễn)

Near – sighted glasses – /ˌnɪəˈsaɪ.tɪd ˈɡlæs•əz/: kính cận

Single Vision glasses – /ˈsɪŋ.ɡəl ˈvɪʒ.ən/: kính một tròng.

Bifocals glasses – /ˌbaɪˈfoʊ.kəlz/: kính hai tròng

Trifocals glasses – /traɪ ˈfoʊ.kəlz/:: kính ba tròng


Progressive glasses – /prəˈɡres.ɪv/: kính hai tròng không đường ráp nối

Safety glasses- /ˈseɪf.ti/: kính bảo hộ

Sunglasses – /ˈsʌnˌɡlæs.ɪz/ : kính râm

3D glasses – /θriː D ˈɡlæs·əz/: kính 3D

Magnification glasses – /ˌmæɡ.nə.fəˈkeɪ.ʃən ˈɡlæs·əz/ : kính phóng đại


Gaming classes – /ˈɡeɪ.mɪŋ ˈɡlæs·əz/ : kính game thủ

Contact lenses – /ˈkɑːn.tækt ˌlenz/: kính áp tròng

Half – moon glasses – ˌhæf.muːn ˈɡlæs.ɪz/: kính nửa vầng trăng

Lorgnette – /lɔːrˈnjet/: kính cầm tay

Monocle – /ˈmɑː.nə.kəl/: kính một mắt


Opera glasses – /ˈɑː.pɚ.ə ˌɡlæs.ɪz/: ống nhòm xem kịch opera

Pince-nez – /ˌpæːnsˈneɪ/: kính gọng mũi

Scissors glasses – /ˈsɪz.ɚz ˈɡlæs·əz/: kính gọng kéo

Thuần Thanh tổng hợp*
Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version


*
Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version
*
Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version
*
Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version

Tin eo biển Đài Loan 27/6: Tỷ phú Hồng Kông chống Bắc Kinh: Sẵn sàng đi tù, chiến đấu để đền đáp mảnh đất tự do
Xem thêm: " Bogoshipda Là Gì ? 3 Cách Nói Anh Nhớ Em Tiếng Hàn Hay Dùng Nhất

Tin COVID-19 cập nhật 27/6: Báo cáo chấn động: Tỷ lệ tử vong ở người tiêm vaccine cao gấp 6 lần người chưa tiêm 


Bản tin trưa 27/6: Ông Trump có tài khoản mạng xã hội mới; Mang quan tài đến ĐSQTQ tại Pháp phản đối


Tin trong nước trưa 27/6: 5 người dùng 'chiêu' giả bệnh nhân, thuê xe cứu thương thông chốt kiểm dịch


Tin eo biển Đài Loan 27/6: Tỷ phú Hồng Kông chống Bắc Kinh: Sẵn sàng đi tù, chiến đấu để đền đáp mảnh đất tự do


Tin COVID-19 cập nhật 27/6: Báo cáo chấn động: Tỷ lệ tử vong ở người tiêm vaccine cao gấp 6 lần người chưa tiêm 


Bản tin trưa 27/6: Ông Trump có tài khoản mạng xã hội mới; Mang quan tài đến ĐSQTQ tại Pháp phản đối


Tin trong nước trưa 27/6: 5 người dùng 'chiêu' giả bệnh nhân, thuê xe cứu thương thông chốt kiểm dịch


#1061-Tiến sỹ kinh tế Pháp- ‘Nỗ lực hết sức không phải để đứng đầu, mà để biết đặt mình sau người khác’


#1061-Tiến sỹ kinh tế Pháp- ‘Nỗ lực hết sức không phải để đứng đầu, mà để biết đặt mình sau người khác’


Phong vân mạn đàm (Kỳ 78): Thuỷ Hoàng thống nhất được sáu nước; Lịch sử biến cục có an bài


Vô sinh có 4 quan hệ nhân quả, đừng vì không biết mà phải chịu tội nghiệp


Tướng tự tâm sinh: ‘Ngũ quan hài hòa, thấy ngay vận hạn’, thực ra ý nghĩa vô cùng sâu xa


Chuyên mục: Tài liệu