Kính Mắt Tiếng Anh Là Gì

 - 

Bạn có biết, có gần 30 loại kính mắt khác nhau? Cùng xem trong tiếng Anh chúng có tên là gì nhé!  

*
Corrective lens – /kəˈrek.tɪv;lenz/: kính điều chỉnh khúc xạ

Adjustable Focus glasses – /əˈdʒʌst ˈfoʊ.kəs/ /: kính điều chỉnh tiêu điểm
Bạn đang xem: Kính mắt tiếng anh là gì

Far – sighted glasses – /ˌfɑːˈsaɪ.tɪd ˈɡlæs•əz/: kính lão (kính viễn)

Near – sighted glasses – /ˌnɪəˈsaɪ.tɪd ˈɡlæs•əz/: kính cận

Single Vision glasses – /ˈsɪŋ.ɡəl ˈvɪʒ.ən/: kính một tròng.

Bifocals glasses – /ˌbaɪˈfoʊ.kəlz/: kính hai tròng

Trifocals glasses – /traɪ ˈfoʊ.kəlz/:: kính ba tròng


Progressive glasses – /prəˈɡres.ɪv/: kính hai tròng không đường ráp nối

Safety glasses- /ˈseɪf.ti/: kính bảo hộ

Sunglasses – /ˈsʌnˌɡlæs.ɪz/ : kính râm

3D glasses – /θriː D ˈɡlæs·əz/: kính 3D

Magnification glasses – /ˌmæɡ.nə.fəˈkeɪ.ʃən ˈɡlæs·əz/ : kính phóng đại


Gaming classes – /ˈɡeɪ.mɪŋ ˈɡlæs·əz/ : kính game thủ

Contact lenses – /ˈkɑːn.tækt ˌlenz/: kính áp tròng

Half – moon glasses – ˌhæf.muːn ˈɡlæs.ɪz/: kính nửa vầng trăng

Lorgnette – /lɔːrˈnjet/: kính cầm tay

Monocle – /ˈmɑː.nə.kəl/: kính một mắt


Opera glasses – /ˈɑː.pɚ.ə ˌɡlæs.ɪz/: ống nhòm xem kịch opera

Pince-nez – /ˌpæːnsˈneɪ/: kính gọng mũi

Scissors glasses – /ˈsɪz.ɚz ˈɡlæs·əz/: kính gọng kéo

Thuần Thanh tổng hợp*
Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version


*
Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version
*
Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version
*
Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version

Tin eo biển Đài Loan 27/6: Tỷ phú Hồng Kông chống Bắc Kinh: Sẵn sàng đi tù, chiến đấu để đền đáp mảnh đất tự do
Xem thêm: " Bogoshipda Là Gì ? 3 Cách Nói Anh Nhớ Em Tiếng Hàn Hay Dùng Nhất

Tin COVID-19 cập nhật 27/6: Báo cáo chấn động: Tỷ lệ tử vong ở người tiêm vaccine cao gấp 6 lần người chưa tiêm 


Bản tin trưa 27/6: Ông Trump có tài khoản mạng xã hội mới; Mang quan tài đến ĐSQTQ tại Pháp phản đối


Tin trong nước trưa 27/6: 5 người dùng 'chiêu' giả bệnh nhân, thuê xe cứu thương thông chốt kiểm dịch


Tin eo biển Đài Loan 27/6: Tỷ phú Hồng Kông chống Bắc Kinh: Sẵn sàng đi tù, chiến đấu để đền đáp mảnh đất tự do


Tin COVID-19 cập nhật 27/6: Báo cáo chấn động: Tỷ lệ tử vong ở người tiêm vaccine cao gấp 6 lần người chưa tiêm 


Bản tin trưa 27/6: Ông Trump có tài khoản mạng xã hội mới; Mang quan tài đến ĐSQTQ tại Pháp phản đối


Tin trong nước trưa 27/6: 5 người dùng 'chiêu' giả bệnh nhân, thuê xe cứu thương thông chốt kiểm dịch


#1061-Tiến sỹ kinh tế Pháp- ‘Nỗ lực hết sức không phải để đứng đầu, mà để biết đặt mình sau người khác’


#1061-Tiến sỹ kinh tế Pháp- ‘Nỗ lực hết sức không phải để đứng đầu, mà để biết đặt mình sau người khác’


Phong vân mạn đàm (Kỳ 78): Thuỷ Hoàng thống nhất được sáu nước; Lịch sử biến cục có an bài
Xem thêm: Ý Nghĩa Ngày 9/1 Là Ngày Gì, Ý Nghĩa Ngày Truyền Thống Học Sinh

Vô sinh có 4 quan hệ nhân quả, đừng vì không biết mà phải chịu tội nghiệp


Tướng tự tâm sinh: ‘Ngũ quan hài hòa, thấy ngay vận hạn’, thực ra ý nghĩa vô cùng sâu xa