Kính Mắt Tiếng Anh Là Gì, Mắt Kính Trong Tiếng Anh Là Gì

 - 

Quý khách hàng gồm biết, có gần 30 các loại kính mắt khác nhau? Cùng coi vào giờ Anh chúng mang tên là gì nhé!  

*
Corrective sầu lens – /kəˈrek.tɪv;lenz/: kính kiểm soát và điều chỉnh khúc xạ

Adjustable Focus glasses – /əˈdʒʌst ˈfoʊ.kəs/ /: kính kiểm soát và điều chỉnh tiêu điểm
Bạn đang xem: Kính mắt tiếng anh là gì, mắt kính trong tiếng anh là gì

Far – sighted glasses – /ˌfɑːˈsaɪ.tɪd ˈɡlæs•əz/: kính lão (kính viễn)

Near – sighted glasses – /ˌnɪəˈsaɪ.tɪd ˈɡlæs•əz/: kính cận

Single Vision glasses – /ˈsɪŋ.ɡəl ˈvɪʒ.ən/: kính một tròng rã.

Bifocals glasses – /ˌbaɪˈfoʊ.kəlz/: kính nhì tròng

Trifocals glasses – /traɪ ˈfoʊ.kəlz/:: kính cha tròng


Progressive glasses – /prəˈɡres.ɪv/: kính hai tròng rã ko đường ráp nối

Safety glasses- /ˈseɪf.ti/: kính bảo hộ

Sunglasses – /ˈsʌnˌɡlæs.ɪz/ : kính râm

3D glasses – /θriː D ˈɡlæs·əz/: kính 3D

Magnification glasses – /ˌmæɡ.nə.fəˈkeɪ.ʃən ˈɡlæs·əz/ : kính phóng đại


Gaming classes – /ˈɡeɪ.mɪŋ ˈɡlæs·əz/ : kính game thủ

Contact lenses – /ˈkɑːn.tækt ˌlenz/: kính áp tròng

Half – moon glasses – ˌhæf.muːn ˈɡlæs.ɪz/: kính nửa vầng trăng

Lorgnette – /lɔːrˈnjet/: kính cố kỉnh tay

Monocle – /ˈmɑː.nə.kəl/: kính một mắt


Opera glasses – /ˈɑː.pɚ.ə ˌɡlæs.ɪz/: ống náo quan xem kịch opera

Pince-nez – /ˌpæːnsˈneɪ/: kính gọng mũi

Scissors glasses – /ˈsɪz.ɚz ˈɡlæs·əz/: kính gọng kéo

Thuần Thanh tổng hợp*
Your browser does not tư vấn the video tag. Please upgrade to lastest version


*
Your browser does not tư vấn the video tag. Please tăng cấp lớn lastest version
*
Your browser does not tư vấn the đoạn phim tag. Please upgrade lớn laskiểm tra version
*
Your browser does not support the đoạn Clip tag. Please tăng cấp lớn lasdemo version

Tin eo đại dương Đài Loan 27/6: Tỷ prúc Hồng Kông chống Bắc Kinh: Sẵn sàng đi phạm nhân, chiến tranh nhằm đền rồng đáp mảnh đất tự do
Xem thêm: " Bogoshipda Là Gì ? 3 Cách Nói Anh Nhớ Em Tiếng Hàn Hay Dùng Nhất

Tin COVID-19 update 27/6: Báo cáo chấn động: Tỷ lệ tử vong sống người tiêm vaccine cao vội vàng 6 lần người không tiêm 


Bản tin trưa 27/6: Ông Trump tài giỏi khoản social mới; Mang áo quan mang đến ĐSQTQ tại Pháp phản bội đối


Tin trong nước trưa 27/6: 5 người tiêu dùng 'chiêu' mang người mắc bệnh, thuê xe cứu vãn thương thơm thông chốt kiểm dịch


Tin eo hải dương Đài Loan 27/6: Tỷ phụ Hồng Kông phòng Bắc Kinh: Sẵn sàng đi tù nhân, pk để đền rồng đáp mảnh đất từ do


Tin COVID-19 cập nhật 27/6: Báo cáo chấn động: Tỷ lệ tử vong ngơi nghỉ bạn tiêm vaccine cao vội vàng 6 lần người chưa tiêm 


Bản tin trưa 27/6: Ông Trump tài giỏi khoản mạng xã hội mới; Mang quan tài mang lại ĐSQTQ trên Pháp bội phản đối


Tin trong nước trưa 27/6: 5 người dùng 'chiêu' đưa bệnh nhân, mượn xe cứu vãn thương thơm thông chốt kiểm dịch


#1061-Tiến sỹ kinh tế Pháp- ‘Nỗ lực rất là chưa phải nhằm đứng đầu, cơ mà để tìm hiểu đặt mình sau người khác’


#1061-Tiến sỹ kinh tế Pháp- ‘Nỗ lực hết sức không phải để dẫn đầu, mà để biết đặt mình sau bạn khác’


Phong vân mạn đàm (Kỳ 78): Thuỷ Hoàng thống nhất được sáu nước; Lịch sử biến đổi cục bao gồm an bài
Xem thêm: Ý Nghĩa Ngày 9/1 Là Ngày Gì, Ý Nghĩa Ngày Truyền Thống Học Sinh

Vô sinch tất cả 4 quan hệ giới tính nhân quả, đừng vị băn khoăn mà lại yêu cầu Chịu tội nghiệp


Tướng tự chổ chính giữa sinh: ‘Ngũ quan hài hòa và hợp lý, thấy ngay vận hạn’, thực tế ý nghĩa sâu sắc cực kỳ sâu xa