Kinh chú Đại bi có Ý nghĩa gì và Ý nghĩa của chú Đại bi, chú Đại bi có Ý nghĩa gì

     

Nhất vai trung phong trì tụng Chụ Đại Bi sản phẩm ngày góp cứu vớt khổ cứu vớt nạn, bảo đảm an toàn bọn chúng ta trước phần đông trở ngại mà bé fan nên chống chọi trong cuộc sống.

Bạn đang xem: Kinh chú Đại bi có Ý nghĩa gì và Ý nghĩa của chú Đại bi, chú Đại bi có Ý nghĩa gì


Ý NGHĨA CỦA TỪNG CÂU TRONG KINH CHÚ ĐẠI BI.

1. Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ domain authority – con xin phụ thuộc, kính cẩn dưng trọng điểm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo mọi mười phương.

2. Nam tế bào a rị da – nhỏ xin nương tựa, cung kính dâng trung khu, thân, mạng vào các bậc thánh đưa, rời xa mọi ác pháp không thiện nay.

3. Bà lô yết đế thước chén ra da – Bồ Tát Quan Thế Âm ánh nắng soi rọi, tỏa chiếu muôn khu vực, thấu xuyên suốt nỗi âu sầu của bọn chúng sinch nhằm đúng lúc cứu vãn nhân độ núm.

4. Bồ đề tát đỏa bà domain authority – Bồ Tát với binch tướng tá cõi trời tới tương hỗ chúng sinch thoát ra khỏi kiếp khổ nàn, giác ngộ giải thoát bọn chúng sinch ngoài u minch.

5. Ma ha tát đỏa bà ha – bé xin hành lễ trước những vị Bồ Tát sẽ mạnh bạo từ giác ngộ, từ giải thoát thiết yếu bản thân với hỗ trợ bọn chúng sinh theo tuyến phố giải bay.

6. Ma ha mũ chào mào ni ca da – bé xin cúi đầu hành lễ, hướng tâm đọc Chụ Đại Bivới lòng thành kính.

7. Án – thần chụ tổng hòa hợp mười pháp môn kỳ diệu, quy phục toàn bộ ma quỷ thần khiến cho Crúc Đại Bi đẩy mạnh được sức khỏe giáo hóa với muôn chủng loài.

8. Tát bàn ra pphân tử duệ - Tự Tại Thế Tôn, câu chụ tụng lên sẽ có Tứ đọng Đại Thiên Vương tới hộ pháp, bảo đảm an toàn.

9. Số đát na đát tả - thỉnh cầu sự ngượng gập nguyện của Tam Bảo, tập đúng theo bọn chúng quỷ thần cho tới nhằm rnạp năng lượng dạy bởi chánh pháp.

10. Nam tế bào vớ kiết lật đỏa y mông a lị da – bé xin cúng kính hành lễ sự vô ngã của các vị thánh mang.

*

11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà – vị trí Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện tại phân phát vai trung phong trường đoản cú bi.

12. Nam mô mãng cầu ra cẩn trì – nhỏ xin cúi đầu cung kính hành lễ với sự bảo lãnh thiện tại ái của chúng Bồ Tát.

13. Hê rị ma ha bàn nhiều sa mế - ánh nắng soi rọi mọi vị trí của trọng điểm từ bỏ bi vừa mạnh bạo vừa lâu dài hơn, vừa đủ sức cảm hóa bọn chúng sinch.

14. Tát bà a tha đậu du bằng – trọng điểm bình đẳng, vô lo vô suy nghĩ, xuất phát điểm của bọn chúng sinc tương đồng, so với nhau bởi sự hòa ái.

15. A thệ dựng – không tồn tại pháp nào hoàn toàn có thể so sánh với pháp này, ca ngợi ý thức soi sáng của Chú Đại Bi.

16. Tát bà tát nhiều, na ma bà tát đa, mãng cầu ma bà già – Đại thân vai trung phong Bồ Tát, Đại Sĩ, Thế Tôn.

17. Ma phạt đạt đậu – con xin cung thỉnh mười phương thơm chỏng Phật, mười phương Bồ Tát msinh sống lòng từ bỏ bi cứu vãn rỗi bọn chúng sinh, xin những Ngài là thần ở cõi ttách và là các bạn nghỉ ngơi trần thế để hộ trì thiện tại pháp đã có được thành quả.

18. Đát điệt tha – án – thủ ấn, knhị mnghỉ ngơi nhỏ mắt trí tuệ nhằm khiến cho quỷ thần phần đông đề nghị kính hại, xa vắng hiểm sâu.

19. A bà lô hê – cần sử dụng trí tuệ để quan liêu cạnh bên với cảm thấy giờ đồng hồ than phiền của chúng sinc mười pmùi hương.

đôi mươi. Lô ca đế - Thế tôn, hợp với câu bên trên thành A bà lô hê Lô ca đế - Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát.

21. Ca ra đế - người có tấm lòng tự bi tương hỗ bọn chúng sinch ngoài cực khổ ai oán.

22. Di hê rị - nhỏ nguyện tuân thủ theo đúng gần như lời giáo hóa của Quan Thế Âm Bồ Tát nhằm tu hành.

23. Ma ha ý trung nhân đề tát đoả - công đức viên mãn, giác ngộ của Bồ Tát vun tLong thành hạnh lành.

24. Tát bà tát bà – hành trì ấn pháp mang tới an nhàn thái hòa mang lại tất cả chúng sinh.

25. Ma ra ma ra – thuận duyên ổn tu hành, đầy đủ bài toán mọi may mắn.

26. Ma hê ma hê rị đà dựng – lời không nên tâm sự ý cũng đạt mức chình họa giới vi diệu.

27. Cu lô cu lô yết mông – sự nhiệm mầu của Crúc Đại Bi không có trạm dừng, không tồn tại giới hạn, công đức vô lượng.

28. Độ lô độ lô, phạt già ra đế - tu tập hành trì hoàn toàn có thể vượt qua sinch tử, giải bay phiên bản thân khỏi luân hồi, tìm đến chỗ an nhàn và hữu hiệu.

29. Ma ha phạt già domain authority đế - pháp cùng đạo là hai chân lý quá lên trên hồ hết lắp thêm, là tối win sống đời.

30. Đà la đà la – tâm lượng chúng sinc, Quán Thế Âm Bồ Tát cứu giúp nàn bọn chúng sinh bằng nước Cam Lồ.

31. Địa lỵ ni – tịnh khử, diệt hết phần nhiều ác niệm, trsinh hoạt về vai trung phong thuần khiết.

Xem thêm: Tập Đoàn Thép Không Gỉ Tiến Đạt Tuyển Dụng, Tập Đoàn Thép Không Gỉ Tiến Đạt

32. Thất phật ra da – hướng ánh nắng vào bên phía trong nhỏ người để soi sáng trọng điểm tưởng, hiểu ra lòng mình.

33. Giá định giá ra – nghĩa vụ thúc giục khắp cõi thuộc theo đúng pháp lệnh.

34. Ma ma phạt ma la – nhấn mạnh vấn đề hành vi sẽ sở hữu công dụng, nhỏ bạn theo như đúng đạo tu hành đang có được công đức.

35. Mục đế lệ - giải bay chúng sinh ngoài đau khổ, vật cản và ảm đạm.

36. Y hê y hê – thuận giao, từ nguyện tuân thủ theo đúng giáo hóa nhưng ko chút khiên chống, không ngừng mở rộng vai trung phong hồn để hưởng thụ học thuyết.

37. Thất mãng cầu thất na – đại trí tuệ nhỏng ánh dương sáng chói, bùng cháy rực rỡ gửi nhỏ tín đồ thoát khỏi vô minc bất minh.

38. A ra sam Phật ra xá lợi – cỗ xe cộ đại pháp của Phật luân chuyển, đưa giáo lý tới mọi chúng sinch, như ý đời đời kiếp kiếp, công đức vô lượng còn lưu giữ.

39. Phạt sa phạt sâm – phấn chấn giảng, mừng thầm nói, hoan lạc nghe, dịp nào cũng duy trì trọng điểm mừng cuống.

40. Phật ra xá da – trọng tâm giác ngộ gần cạnh lý trlàm việc đề xuất cao quý, tối ưu rộng.

41. Hô lô hô lô ma ra – tùy trọng điểm nguyện cơ mà hành trì, tu pháp như thế nào sẽ trải nghiệm công đức của pháp kia, suôn sẻ đạt nguyện vọng.

42. Hô lô hô lô hê rị - lòng ko khởi niệm, phần lớn vọng tưởng hầu như không đủ, rũ bỏ 4 sản phẩm có tác dụng tu ám về tối, sống đời an lạc, vươn lên là người có lực trường đoản cú trên siêu bạo dạn.

43. Ta ra ta ra – thần lực khỏe khoắn vững chắc, hoàn toàn có thể tàn phá cùng hàng phục ma đạo.

44. Tất lỵ tất lỵ - kiêu dũng thừa vật cản, vượt lên những khó khăn cùng cát tường như ý trên đường tiến tới nghiệp lành.

45. Tô rxe hơi rô – nước cam lồ kì diệu hoàn toàn có thể đưa đến những điều giỏi lành, cứu giúp rỗi bọn chúng sinc.

46. Bồ đề dạ – Bồ đề dạ - Giác tâm, mngơi nghỉ trọng tâm Bồ Đề nhằm ngộ đạo, kiên trì vững vàng chí với trung ương Bồ Đề mới tu thành chính nghĩa.

47. Bồ đà dạ – Bồ đà dạ - giác ngộ trí tuệ, cần sử dụng trí tuệ nhằm tiến tới chân tu.

48. Di đế rị dạ - trung tâm đại tự đại bi, bảo hộ bảo lãnh đến muôn chủng loài chúng

49. Na ra cẩn trì – Thiên Hộ mở màn những bậc Thánh Hiền, luôn bảo vệ và bảo lãnh cho chúng sinh.

50. Địa lỵ sắt ni na – bảo tìm sản phẩm ma phục yêu, dùng làm trừng phạt rất nhiều loại ác quỷ không ququần áo chủ yếu pháp.

51. Ba da ma na – chiến thắng xứng danh với lừng danh với đức hạnh tu hành.

52. Ta bà ha – niệm câu crúc này sẽ được tận hưởng đầy đủ: thành công, cát tường, viên mãn, trừ tai với vô trú.

53. Tất đà domain authority – phần đa ssinh hoạt cầu slàm việc nguyện gần như được thành toàn, hầu hết hành vi tạo sự đều thỏa mãn, mang tới thắng lợi, được khen ngợi và tán thưởng.

54. Ta bà ha – – thành tích vô lượng, công đức vô biên

55. Ma ha tất đà domain authority – hành mang đã có được thành tích to lớn lớn và như ý.

56. Ta bà ha – hợp với những câu bên trên thành Tất đà dạ ta bà ha Ma ha vớ đà dạ ta bà ha là Pháp bảo của phòng Phật.

57. Tất đà du nghệ - rất nhiều thành tích ích lợi phần nhiều chỉ là hỏng vô

58. Thất bà ra dạ - nơi mà lại bạn dạng thân được từ bỏ tại với công đức vô lượng.

59. Ta bà ha – hành giải có thể rước châu báu ẩn giấu trong lòng khu đất để triển khai lợi cho cái đó sinc.

*

60. Na ra cẩn trì – cần sử dụng sự đại từ bi bảo hộ, che chở cho việc đó sinch.

61. Ta bà ha – chiến thắng vô lượng, công đức vô biên

62. Ma ra mãng cầu ra – tiễu trừ gần như bị bệnh với cphía nạn.

63. Ta bà ha – thành tích vô lượng, công đức vô biên

64. Tất ra tăng a mục khỏng da – sử dụng rất là mình bảo lãnh chúng sinch, không từ bỏ vứt bất cứ việc gì.

65. Ta bà ha – chiến thắng vô lượng, công đức vô biên

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ - cần sử dụng vô số cách thức để chữa dịch cho chúng sinch.

67. Ta bà ha – thành tích vô lượng, công đức vô biên

68. Giả kiết ra a vớ đà dạ - hàng phục ma oán, phát ra âm tkhô nóng chấn rượu cồn để bất cứ loại ma làm sao đầy đủ cần quy phục.

69. Ta bà ha – thắng lợi vô lượng, công đức vô biên

70. Ba đà ma yết tất đà dạ - thành quả vô lượng, công đức cực kỳ việt.

71. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ - Quan Thế Âm Bồ Tát dùng pháp ấn góp chúng sinch không thể lo lắng phần đa thời gian đầy đủ nơi

73. Ta bà ha – thành quả vô lượng, công đức vô biên

74. Ma bà lợi chiến hạ yết ra domain authority – tiết hạnh của bậc đại hero Quan Thế Âm Bồ Tát fan người kính ngưỡng

75. Ta bà ha – thắng lợi vô lượng, công đức vô biên

76. Nam mô hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ domain authority – con xin cung kính quy y Tam bảo, dưng hết trung khu thân lẫn tính mạng con người để quy y cửa ngõ Phật.


Chuyên mục: Tài liệu