khởi đầu của một operon là một trình tự nuclêôtit đặc biệt gọi là

hint-header

Cập nhật ngày: 08-05-2022

Bạn đang xem: khởi đầu của một operon là một trình tự nuclêôtit đặc biệt gọi là


Chia sẻ bởi: lê văn linh


Khởi đầu của một opêron là 1 trình tự động nuclêôtit quan trọng đặc biệt gọi là

Chủ đề liên quan

Trong chế độ điều tiết sinh hoạt ren ở loại vật nhân sơ, tầm quan trọng của ren điều tiết là

A

đem vấn đề mang đến việc tổ hợp một prôtêin ức sản xuất động lên những ren cấu tạo.

B

điểm gắn nhập của prôtêin khắc chế nhằm ngăn trở sinh hoạt của enzim phiên mã.

C

đem vấn đề mang đến việc tổ hợp một prôtêin ức sản xuất động lên vùng vận hành.

D

đem vấn đề mang đến việc tổ hợp một prôtêin ức sản xuất động lên vùng phát động.

Theo chế độ điều tiết sinh hoạt của opêron Lac ở E.coli, Khi xuất hiện của lactôzơ nhập tế bào, lactôzơ tiếp tục tương tác với

Không nằm trong bộ phận của một opêron tuy nhiên sở hữu tầm quan trọng ra quyết định sinh hoạt của opêron là

Sản phẩm tạo hình sau cùng theo dõi quy mô của opêron Lac ở E.coli là:

A

1 loại prôtêin ứng của 3 ren Z, Y, A tạo hình 1 loại enzim phân diệt lactôzơ

B

3 loại prôtêin ứng của 3 ren Z, Y, A tạo hình 3 loại enzim phân diệt lactôzơ

C

1 phân tử mARN đem vấn đề ứng của 3 ren Z, Y, A

D

3 phân tử mARN ứng với 3 ren Z, Y, A

Hai mái ấm khoa học tập người Pháp đang được phân phát sinh ra chế độ điều hoà sinh hoạt ren ở:

Khi nói tới opêron Lac ở vi trùng E. coli, sở hữu từng nào tuyên bố tại đây sai?
I.Gen điều tiết (R) ở trong bộ phận của opêron Lac.
II.Vùng vận hành (O) là điểm ARN pôlimeraza phụ thuộc vào và khởi điểm phiên mã.
III.Khi môi trường thiên nhiên không tồn tại lactôzơ thì ren điều tiết (R) ko phiên mã.
IV.Khi ren cấu tạo A và ren cấu tạo Z đều phiên mã 12 lượt thì ren cấu tạo Y cũng phiên mã 12 lượt.

Khi nói tới opêron Lac ở vi trùng E. coli, sở hữu từng nào tuyên bố tại đây đúng?
I. Gen điều tiết (R) ko ở trong bộ phận của opêron Lac.
II. Vùng phát động (P) là điểm prôtêin khắc chế rất có thể link thực hiện ngăn ngừa sự phiên mã.
III. Khi môi trường thiên nhiên không tồn tại lactôzơ thì ren điều tiết (R) vẫn rất có thể phiên mã.
IV. Khi ren cấu tạo A phiên mã 5 lượt thì ren cấu tạo Z phiên mã gấp đôi.

Đơn vị cấu tạo bao gồm một quãng ADN chứa chấp 146 cặp nu quấn xung quanh 8 phân tử histon 1 ¾ vòng của NST ở loại vật nhân thực được gọi là

Dạng đột vươn lên là cấu tạo NST chắc chắn là kéo đến thực hiện tăng con số ren bên trên NST là

Mức xoắn 3 nhập cấu tạo siêu hiển vi của NST ở loại vật nhân thực gọi là

Xét một cặp NST tương đương sở hữu trình tự động bố trí những ren như sau ABCDEFGŸHI và abcdefgŸhi. Do rối loàn nhập quy trình hạn chế phân đang được tạo nên một kí thác tử sở hữu NST bên trên với trình tự động bố trí những ren là ABCdefFGŸHI. cũng có thể tóm lại, nhập hạn chế phân đang được xẩy ra hiện tại tượng:

A

Xem thêm: truyện cổ đại hoàn

trao thay đổi đoạn NST ko cân nặng thân ái 2 crômatit của 2 NST tương đương.

B

nối đoạn NST bị đứt nhập NST tương đương.

C

nối đoạn NST bị đứt nhập NST ko tương đương.

D

trao thay đổi đoạn NST ko cân nặng thân ái 2 crômatit của 2 NST ko tương đương.

Trình tự động nuclêôtit nhập ADN có công dụng bảo đảm và thực hiện những NST ko bám nhập nhau ở ở

Trao thay đổi đoạn thân ái 2 NST ko tương đương tạo nên hiện tại tượng

Trong chu kì tế bào, NST đơn teo xoắn cực to để ý được bên dưới kính hiển vi vào

Dạng đột vươn lên là cấu tạo NST thông thường tạo nên rơi rụng thăng bằng ren nguy hiểm nhất là:

Điều ko đúng vào lúc mang đến rằng: Tại những loại đơn tính giao hợp, NST giới tính

A

chỉ tồn bên trên nhập tế bào sinh dục của khung người.

B

chỉ bao gồm một cặp, tương đương ở giới này thì ko tương đương ở giới cơ.

C

không chỉ là đem ren quy ấn định nam nữ mà còn phải đem ren quy ấn định tính trạng thông thường.

D

của những loại thú, con ruồi giấm con cái đực là XY con cháu là XX.

Sự teo xoắn ở những cường độ không giống nhau của NST tạo nên ĐK thuận tiện cho

A

sự phân li NST nhập phân bào.

B

sự tổng hợp NST nhập phân bào.

C

sự biểu thị hình dáng NST ở kì thân ái.

D

sự phân li và tổng hợp NST nhập phân bào.

Xem thêm: son ha cham

Dạng đột vươn lên là nào là được phần mềm nhằm loại ngoài NST những ren ko ước muốn ở một trong những loại cây trồng?

Một NST sở hữu trình tự động những ren là bị đột vươn lên là sở hữu trình tự động những ren là . Đây là dạng đột vươn lên là loại

Đột vươn lên là thực hiện tăng nhanh nồng độ amylaza ở Đại mạch nằm trong dạng