kết thúc của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết

                  
                       

◇Main character◇
-Đứa con cái ngoài hôn thú của một mái ấm gia đình phú quý. Sống nhập sự hững hờ của phụ thân và những người dân anh nằm trong phụ thân không giống u. Sau này fake sinh nhập game [Dự án thương yêu của đái thư].

 Sau này fake sinh nhập game [Dự án thương yêu của đái thư]

Bạn đang xem: kết thúc của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình ảnh không giống.

《_______________________________》

   ▪CÁC NHÂN VẬT TRONG GAME▪

☆Penelope Eckart☆
-Tiểu thư, phụ nữ nuôi ngôi nhà công tước đoạt Eckart. Là người thay cho thế mang lại người con thất lạc Yvonne. Là người nhưng mà Main character fake sinh nhập về sau.
-Một người tự phụ, hoặc làm gây rối.

《_______________________________》

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình ảnh không giống.

《_______________________________》

☆Derrick Eckart☆
-Tuổi: 24
-Chiều cao: 185cm
-Con trai cả, người quá tiếp gia tộc Eckart, anh nuôi của Penelope.
-Một loài người ngặt tự khắc và mức giá lùng.

-Một loài người ngặt tự khắc và mức giá lùng

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình ảnh không giống.

《_______________________________》

☆Reynold Eckart☆
-Tuổi: 20
-Chiều cao: 183cm
-Con trai loại nhì ngôi nhà công tước đoạt Eckart, anh nuôi của Penelope.
-Độc mồm, phá hủy, cừu địch với từng người

-Độc mồm, phá hủy, cừu địch với từng người

Xem thêm: truyện nên gọi anh là thầy hay chồng

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình ảnh không giống.

《_______________________________》

☆Kallisto Regulus☆
-Tuổi: 23
-Chiều cao: 188cm
-Hoàng hoàng thái tử. Là main character về sau.
-Là một thương hiệu bạo chúa, coi mạng người như cỏ rác rến.

-Là một thương hiệu bạo chúa, coi mạng người như cỏ rác

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình ảnh không giống.

《_______________________________》

☆Vinter Berdandi☆
-Tuổi: 26
-Chiều cao: 186cm
-Pháp sư, nam nhi trưởng ở trong phòng hầu tước đoạt Berdandi.
-Một người bí hiểm. Che vết thân ái phận thiệt của tớ bên dưới thân ái phận binh tiến công mướn.

 Che vết thân ái phận thiệt của tớ bên dưới thân ái phận binh tiến công thuê

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình ảnh không giống.

《_______________________________》

☆Iklies☆
-Tuổi: 17-18
-Chiều cao: 186cm
-Từng là quý tộc của vương vãi triều cũ, giờ đây là quân lính. Là hộ vệ của Penelope về sau.
-Một người trầm lặng.

《_______________________________》

Xem thêm: thất phu nhân

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình ảnh không giống.

《_______________________________》

¿Yvonne Eckart?
-Con gái út ít ở trong phòng công tước đoạt Eckart. Vì một tai nạn ngoài ý muốn không mong muốn nhưng mà phiêu lưu ngoài mái ấm gia đình bản thân.

 Vì một tai nạn ngoài ý muốn không mong muốn nhưng mà phiêu lưu ngoài mái ấm gia đình mình

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình ảnh không giống.