Itc là gì, công nghệ thông tin ict là gì

     
abbreviation for International Trade Commission: a US government organization that makes rules controlling imports và exports:


Bạn đang xem: Itc là gì, công nghệ thông tin ict là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ cdspninhthuan.edu.vn.Học những tự bạn cần giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.


The ITC allows business owners lớn receive a tax credit for up khổng lồ 30% of the cost of an energy-efficient project.
*

lớn give something, especially money, in order to lớn provide or achieve sầu something together with other people

Về Việc này
*

*

*Xem thêm: Dịch Nghĩa Của Từ Trial Version Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Trial Version

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu