Sharing & linking: cisco, configure ip sla là gì, tổng quan về ip sla

     
MENU LIÊN HỆ Mạng sản phẩm công nghệ tính
Bảo mật
Danh mục khác
Lập trình
Học hành
Anh Văn
Y Học
Giải TríBạn đang xem: Sharing & linking: cisco, configure ip sla là gì, tổng quan về ip sla

CiscoLinux & Unix
Microsoft

Bài viết
Haông chồng tools
Anti virut...Xem thêm: " Medulla Oblongata Là Gì ? Nghĩa Của Từ Medulla Oblongata Trong Tiếng Việt

Tìm gọi Ajax

Tài liệu

Những loại thuốc hay

HÃY HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO - ĐƯỜNG PHỐ SẠCH ĐẸP.. - BẰNG HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC CỦA MÌNH - KHÔNG XẢ RÁC! CẢM ƠN!
Cấu hình static router tracking với IP.. SLA (cơ bản)

*
Xét quy mô nlỗi hình vẽ Để tự ip 172.trăng tròn.2.254(R2) mang lại ip 172.đôi mươi.1.254(R1) theo sơ vật dụng tất cả 2 phía, 1 với 2. Trong ngôi trường hợp này chúng ta thông số kỹ thuật static route theo độ ưu tiên mang đến hướng 1 chính cùng hướng 2 vẫn là backup Giả sử kết nối giữa R1 cùng R5 down hôm nay tâm trạng các cổng bên trên router R2,R3 vẫn up, phải R2,R3 vẫn đẩy gói tín theo luồng 1, kết quả sẽ không còn cho đích được. Để xử lý sự việc này, chúng ta có thể thông số kỹ thuật theo mô hình Tunnel. Nhưng mục tiêu của bài bác này là nói đến tracking cùng với Ip sla. Ý tưởng của Tracking ip sla là đã thực hiện ping trường đoản cú cổng f0/1 (R2) mang lại cổng fa0/0 (R3) theo chu kỳ được tư tưởng, nếu thành công gói tin sẽ theo luồng 1, nếu down vẫn chuyển sang luồng 2. Phải bảo đảm an toàn bên trên router ip 10.1.1.1 (R2) và ip 10.1.4.2(R3) thấy nhau. Thứ nhất họ cấu hình route bình thường nhỏng sau: Trên R2 interface Loopback1 ip address 172.trăng tròn.2.254 255.255.255.0 ! interface FastEthernet0/0 ip address 10.1.2.1 255.255.255.252 duplex tự động hóa speed tự động hóa ! interface FastEthernet0/1 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252 duplex tự động speed tự động ! ip route 10.1.4.0 255.255.255.252 10.1.1.2 ip route 172.đôi mươi.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2 10 ip route 172.trăng tròn.1.0 255.255.255.0 10.1.2.2 50
Trên R1
interface FastEthernet0/0 ip address 10.1.5.2 255.255.255.252 duplex tự động hóa speed tự động ! interface FastEthernet0/1 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252 duplex tự động hóa speed tự động ! ip route 10.1.4.0 255.255.255.252 10.1.5.1 ip route 172.trăng tròn.1.0 255.255.255.0 10.1.5.1 ip route 172.đôi mươi.2.0 255.255.255.0 10.1.1.1 !
Trên R5
interface FastEthernet0/0 ip address 10.1.5.1 255.255.255.252 duplex tự động hóa tốc độ tự động ! interface FastEthernet1/0 ip address 10.1.4.1 255.255.255.252 duplex tự động tốc độ tự động ! ip route 10.1.1.0 255.255.255.252 10.1.5.2 ip route 172.20.1.0 255.255.255.0 10.1.4.2 ip route 172.trăng tròn.2.0 255.255.255.0 10.1.5.2 !
Trên R3
interface Loopback1 ip address 172.trăng tròn.1.254 255.255.255.0 ! interface FastEthernet0/0 ip address 10.1.4.2 255.255.255.252 duplex tự động hóa speed tự động ! interface FastEthernet0/1 ip address 10.1.3.2 255.255.255.252 duplex tự động hóa tốc độ tự động ! interface FastEthernet1/0 no ip address shutdown duplex tự động hóa tốc độ auto ! ip route 10.1.1.0 255.255.255.252 10.1.4.1 ip route 172.đôi mươi.2.0 255.255.255.0 10.1.4.1 10 ip route 172.20.2.0 255.255.255.0 10.1.3.1 50
Trên R4
interface FastEthernet0/0 ip address 10.1.2.2 255.255.255.252 duplex auto tốc độ tự động hóa ! interface FastEthernet0/1 ip address 10.1.3.1 255.255.255.252 duplex auto speed tự động hóa ! ip route 172.đôi mươi.1.0 255.255.255.0 10.1.3.2 ip route 172.trăng tròn.2.0 255.255.255.0 10.1.2.1 !
Từ R2 tiến hành traceroute đến 172.20.1.254
*
Shutdown cổng f0/1 và thực hiện tracerout lại
*
Ta nhận biết R2 đã chuyển route qua luồng 2 tuy nhiên lại rớt. Nguyên nhân là vì trên R3 vẫn vẫn giữ lại route qua luồng 1 cùng không đánh giá lại đến R3 Chúng ta test shut f0/0 trên R3, và thực hiện tracert từ R2 lại. Bây tiếng lại khác, Luồng 2 đang hoạt động, bởi trên R3 cũng đã đánh giá đúng luồng. Nguyên nhân phản hồi không đúng luồng là vì cổng của 1 trong các 2 router không chuyển qua tinh thần down cùng Router ko nhận ra được luồng 1 sẽ down Để giải quyết và xử lý vụ việc này bọn họ cấu hình tracking với sla nlỗi sau No shut lại các cổng bên trên R2,R3 Cấu hình trên R2
R2(config)#ip sla 1 R2(config-ip-sla)#icmp-eđến 10.1.4.2 source-interface f0/1 (ping mang lại ip 10.1.4.2 từ bỏ cổng fa0/1) R2(config-ip-sla-echo)#frequency 10 (chu kỳ luân hồi 10s một lần) R2(config)#ip sla schedule 1 start-time now life forever (thực hiện ngay lập tức với luôn luôn luôn) R2(config)#track 10 rtr 1 (gửi sla 1 vào track 10)
Chỉnh lại phần route trên R2 như sau
R2(config)#no ip route 172.trăng tròn.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2 10 R2(config)#ip route 172.đôi mươi.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2 10 trachồng 10
Cấu hình tương tự như bên trên R3
R3(config)#ip sla 1 R3(config-ip-sla)#icmp-emang đến 10.1.1.1 source-interface f0/0 R3(config-ip-sla-echo)#frequency 10 R3(config)#ip sla schedule 1 start-time now life forever R3(config)#traông xã 10 rtr 1
Chỉnh lại phần route bên trên R3 nlỗi sau:
R3(config)#no ip route 172.20.2.0 255.255.255.0 10.1.4.1 10 R3(config)# ip route 172.trăng tròn.2.0 255.255.255.0 10.1.4.1 10 track 10
Kiểm tra lại vận động
*
Đi luồng 1 Shut down cổng fa0/0 bên trên R5 Ta dìm thất các cổng trên R2 với R3 tâm trạng vẫn up. Kiểm tra lại hoạt động. Đã chuyển luồng 2 như ý. Vậy là chúng tađang thông số kỹ thuật xong xuôi phần nầy.


Chuyên mục: