Invalid nghĩa là gì, nghĩa của từ invalid trong tiếng việt

     
An invalid opinion, argument, etc. is not correct, usually because it is not logical or not based on correct information:


Bạn đang xem: Invalid nghĩa là gì, nghĩa của từ invalid trong tiếng việt

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ cdspninhthuan.edu.vn.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một cách tự tín.


be declared/deemed/ruled invalid Insurance is ruled invalid if the report is not received within 30 days of the theft.
*

*

*

*Xem thêm: Download Muvik Là Gì - Tại Sao Muvik Thu Hút Giới Trẻ Tham Gia Đông Đảo

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu