intuitive là gì

 • /in´tju:itiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc về trực giác

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trực giác

  Kỹ thuật cộng đồng

  trực giác
  Intuitive Command Structure (ICS)
  cấu trúc mệnh lệnh trực giác

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  automatic , direct , emotional , habitual , immediate , inherent , innate , instinctual , involuntary , natural , perceptive , spontaneous , understood , unreflecting , untaught , visceral , clairvoyant , instinctive , psychic

  Từ trái ngược nghĩa

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Bạn đang xem: intuitive là gì

  Xem thêm: xuyen khong hoan

  NHÀ TÀI TRỢ