Identity number là gì, nghĩa của từ identification number, id number và secret number là gì

     
an official number that is given lớn a business by the US government in order that the amount of tax that the business needs lớn pay can be calculated correctly:


Bạn đang xem: Identity number là gì, nghĩa của từ identification number, id number và secret number là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ cdspninhthuan.edu.vn.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép


Xem thêm: Phong Cách Minimal Là Gì ? Nghĩa Của Từ Minimal Trong Tiếng Việt

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu