Hostile là gì, nghĩa của từ hostility trong tiếng việt hostile trong tiếng tiếng việt

     

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ cdspninhthuan.edu.vn.

Bạn đang xem: Hostile là gì, nghĩa của từ hostility trong tiếng việt hostile trong tiếng tiếng việt

Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin.

Xem thêm: Hát Nhép Tiếng Anh Là Gì - 15 Phút Tiếng Anh Mỗi Ngày


relating to situations in which one company wants to buy another company whose owners vị not want to lớn sell it:
relating lớn a situation in which one company wants to buy another company whose owners do not want khổng lồ sell it:
The company convinced investors lớn reject a hostile bid from Enterprise Oil Plc worth £1.59 billion.
Almost a year after it sparked the banking sector"s biggest hostile merger, the bank has itself become the subject of takeover speculation.
*

(someone who has) a natural ability to be good at something, especially without being taught

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Tài liệu