Học react native cần gì

 - 

Để có thể trở thành một lập trình viên di động thực thụ cũng như xây dựng được các ứng dụng có khả năng thu hút hàng triệu lượt trải nghiệm. Thì bước đầu tiên, bạn cần phải biết React Native là gì? Cũng như vai trò của nó đối với lập trình app và cách sử dụng của nó. Hãy cùng cdspninhthuan.edu.vn tìm hiểu những kiến thức cơ bản về React Native ngay sau đây. 
Bạn đang xem: Học react native cần gì

Mục Lục

1 Định nghĩa React Native là gì?2 Các ưu điểm và nhược điểm của React Native là gì?3 Cần những gì để có thể học React Native4 Hướng dẫn cài đặt cho React Native

Định nghĩa React Native là gì?

React Native là gì?

React Native chính là một framework sử dụng mã nguồn mở để có thể xây dựng được các ứng dụng dùng Javascript do Facebook phát hành.

Xem thêm: What Does Standin Dota 2 Là Gì, Standin Dota 2 Là Gì


Xem thêm: Vắt Tiếng Anh Là Gì Cần Biết Khi Dùng Máy Giặt Electrolux


Đây là một trong những framework sử dụng cấu hình thiết kế tương tự như React. 

Hầu hết các giao diện và chức năng của nó đều được cấu thành từ rất nhiều thành phần con. React Native được sử dụng để phát triển cho rất nhiều các ứng dụng di động khác như: Android, iOS, Web, UWP.

*
*
*
*

Cách cài đặt React Native

React Native là nền tảng có thể chạy trên Windows, MacOS, Linux,… Vì vậy, bài viết sau đây là cách trình bày cài đặt React Native trên Linux mà bạn có thể tham khảo. Phiên bản sử dụng trong ví dụ là 18.04. 

Trước hết, bạn mở Ubuntu và các bạn cài đặt dựa theo trình tự như sau: 

Hướng dẫn cài đặt node và npm

Cài NVM:

“apt-get update

apt-get install build-essential libssl-dev

// install nvm

curl-o-https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh | bash

// reload bash

source ~/.bashrc

// kiểm tra lại version

nvm –version”

Cài Node:

“// install latest node

nvm install node

// set default node version for nvm

nvm alias default node

// check version of node and npm

node -v

npm -v”

Cài watchman

“git clone https://github.com/facebook/watchman.git

cd watchman/

git checkout v4.9.0

sudo apt-get install -y autoconf automake build-essential python-dev libssl-dev libtool

./autogen.sh

./configure

make

sudo make install”

Hướng dẫn cài đặt android studio

Cài đặt bắt buộc Java 

“sudo apt install openjdk-8-jre openjdk-8-jdk”

Cài android studio:

“sudo snap install android-studio”

Bạn cần config lại path dựa theo phần dưới đây vào file .bash_profile hoặc .zshrc:

“export ANDROID_HOME=$HOME/Android/Sdk

export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/tools

export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/tools/bin

export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/platform-tools

# Config ngay khi bật máy ảo bằng terminal rồi sử dụng alias để thực hiện nhanh việc gõ cho đường dẫn.