hoàng thượng đừng nghịch

 • Reads 155,657
 • Votes 13,848
 • Parts 123

Complete, First published Oct 08, 2021

Bạn đang xem: hoàng thượng đừng nghịch

Table of contents

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Chương 34: Tiểu công chúa

  Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Chương 44: Trên đàng gặp

  Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Chương 52: Chiến tranh giành lạnh

  Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

  Xem thêm: tướng dạ truyện

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Chương 102: Kiểm tra mức độ khoẻ

  Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Chương 119: Hoàn chủ yếu văn

  Fri, Oct 8, 2021

 • Chương 120: Phiên ngoại: Một ngày sau thơm nhân

  Fri, Oct 8, 2021

 • Chương 121: Phiên ngoại: Kỉ niệm tròn trĩnh một năm

  Fri, Oct 8, 2021

 • Chương 122: Phiên ngoại: Thiên đạo luân hồi

  Fri, Oct 8, 2021

  Xem thêm: trọng sinh ôn chi uyển

 • Chương 123: PN Giận dỗi ( TOÀN VĂN HOÀN)

  Fri, Oct 8, 2021

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
  Dịch/Edit: Như Heo (chap 1 - chap 83), Grilled Meat Team (chap 84 cho tới 106), jiongsu (còn lại)
  Nguyên tác: Hoàng thượng biệt nháo.
  Số chương: 120c + PN
  Thể loại: Cổ xuyên kim, hào môn thế gia, giới vui chơi giải trí, êm ấm văn, 1x1, ông trời tác thành.
  Nhân vật chính: Ngu Đường x Tống Tiêu.
  
  Tống Tiêu vốn liếng là trạng vẹn toàn của triều đình tuy nhiên nuôi chí rộng lớn là làm những công việc nhất đại hiền lành thần, không mong muốn lại bị nhà vua cứ lưu giữ vững vàng tâm niệm chấp nhất mong muốn đem cậu mang đến nhập hậu cung.
  
  Cậu đành nên đem ước mơ thực hiện hiền lành thần của tớ dẹp qua loa một phía đành phát triển thành hiền lành hậu.
  
  Nhưng Lúc sự nghiệp hiền lành hậu vừa phải mới mẻ chính thức, nhà vua chết giẫm.
  
  Lần nữa cởi đôi mắt rời khỏi đã đi vào thế kỷ loại nhì mươi kiểu mốt.
  
  Đường đàng là 1 Trạng Nguyên tài trí rộng lớn người cũng nên vác túi xách tay lên, đương đầu với kỳ ganh đua trung học tập. Cơ tuy nhiên... chúng ta ngồi nằm trong bàn này sao coi quen thuộc đôi mắt vượt lên trước vậy cà..
  
  ngọc hoàng chúa thượng ▼_▼: "Cho mượn bài bác luyện chép cái coi.
  
  "Tống Tiêu: "..."
  
  
  
  
  
  
  Mình ko nên editor, khi bản thân dò la hiểu thì thấy cỗ này bị up lộn xộn trở thành 2 phần, phần đầu thì bị xóa rồi nên bản thân mạn luật lệ up lại, một cỗ truyện hoặc như vậy thì nên được public đàng hoàng. Mình thay cho mặt mày quý khách cảm ơn cho tới editor tiếp tục edit cỗ truyện này. From andyfiona with respect and love.

#16hoàn