hoa nhật phi

Mỹ Nhân Tư Hoa Niên

Mỹ Nhân Tư Hoa Niên

7.5/10

1291

Bạn đang xem: hoa nhật phi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 10
Ngô Gia Có Phúc

Ngô Gia Có Phúc

7.7/10

10131

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Đế Đài Kiều Sủng

Đế Đài Kiều Sủng

8.3/10

69782

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 283
Hà Bá

Hà Bá

7.1/10

1965

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 10
Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

7.4/10

42412

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 180
Đích Thê Tại Thượng

Đích Thê Tại Thượng

6.3/10

33253

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Trọng Sinh

Chương 200
Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

8/10

47846

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 80
Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

7.5/10

103514

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 80
Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân

Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân

7.5/10

9048

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 22
Thiều Hoa Vì Quân Gả

Thiều Hoa Vì Quân Gả

8.3/10

1232945

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 283
Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

8.5/10

755613

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 199
Mỹ Nhân Tư Hoa Niên

C10

Mỹ Nhân Tư Hoa Niên

7.5/10

1291

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Xem thêm: lý hàn y

Ngô Gia Có Phúc

C5

Ngô Gia Có Phúc

7.7/10

10131

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đế Đài Kiều Sủng

C283

Đế Đài Kiều Sủng

8.3/10

69782

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Hà Bá

C10

Hà Bá

7.1/10

1965

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình, Đông Phương, Huyền huyễn

Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

C180

Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

7.4/10

42412

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Đích Thê Tại Thượng

C200

Đích Thê Tại Thượng

6.3/10

33253

Thể loại: Trọng Sinh

Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

C80

Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

8/10

47846

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Phò Mã Gian Manh

C80

Phò Mã Gian Manh

7.5/10

103514

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân

C22

Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân

7.5/10

9048

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiều Hoa Vì Quân Gả

C283

Thiều Hoa Vì Quân Gả

8.3/10

1232945

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

C199

Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

8.5/10

Xem thêm: cự long thức tỉnh

755613

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng