Him her là gì, Đại từ (pronouns) trong tiếng anh là gì

     
Cùng trung chổ chính giữa ngoại ngữ cdspninhthuan.edu.vn English UK Vietnam mày mò về đại trường đoản cú vào quy trình học tập giờ Anh:

1. Định nghĩa đại từ

– Đại từ bỏ là tự thay thế sửa chữa chodanh tự,tách sự tái diễn danh trường đoản cú.

Bạn đang xem: Him her là gì, Đại từ (pronouns) trong tiếng anh là gì

2. Phân một số loại đại từ

*

Có 7 một số loại đại từ như sau:

2.1. Đại từ bỏ nhân xưng (personal pronouns)

Chủ ngữ

tân ngữ

Số ít:

ngôi thiết bị nhấtngôi thiết bị haingôi trang bị ba

Iyouhe/she/it

meyouhim/her/it

Số nhiều:

ngôi thiết bị nhấtngôi trang bị haingôi trang bị ba

weyouthey

usyouthem

• Chức năng:

– I, he, she, we, they rất có thể làchủ ngữcủarượu cồn từ:

He has lived here for 3 years.

– Me, hlặng, her, us, them có thể làtân ngữtrực tiếp củađụng từ bỏ.

I saw her at the tiệc ngọt last night.

– Me, hyên, her, us, them có thể làtân ngữloại gián tiếp củarượu cồn từ.

Ann gave sầu hyên a book.

Hoặctân ngữcủagiới từ:

We couldn’t bởi it without them.

2.2. Đại trường đoản cú bất định (indefinite pronouns)

• Ví dụ:

Nhóm kết phù hợp với some: something, someone, somebody toàn thân.Nhóm kết phù hợp với any: anything, anyone, anybody toàn thân.Nhóm kết phù hợp với every: everything, everyone, everybody.Nhóm kết hợp với no: nothing, no one, nobody.Nhóm hòa bình có các từ: all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

• Một số trong số đại từ bỏ trên đây cũng rất có thể được sử dụng nhưtính trường đoản cú (tính từbiến động -indefinite adjectives): any, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

2.3. Đại tự cài (possessive pronouns)

• Gồm: mine, yours, hers, his, ours, yours, theirs, its• Đại trường đoản cú cài đặt = tính tự mua +danh từ

Ví dụ: That is Ann’s room. This is our room = This is ours.You’ve sầu got my pen. Where’s yours?

2.4. Đại từ bỏ phản bội thân (reflexive pronouns)

•Gồm: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Chụ ý: ourselves, yourselves, themselves là vẻ ngoài số các.

• Chức năng:

– Làmtân ngữcủacồn từkhicông ty ngữvàtân ngữlà cùng một người:

I cut myself.Tom và Ann blamed themselves for the accident.

– Được áp dụng nhỏng trường phù hợp trên sauđộng từ+ giới từ:

He spoke to lớn himself.Look after yourself.I’m annoyed with myself.

Xem thêm: Cách Để Tính Lực Kéo Là Gì ? Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Vật Lý

– Được thực hiện như các đại từ bỏ thừa nhận mạnhdanh từhoặc đại từ:

The King himself gave sầu her the medal.

Chúng thường xuyên nhấn mạnh chủ ngữ củacâuvới được đặt sau nó:

Ann herself opened the door.Tom himself went.

khi bọn chúng nhấn mạnh cácdanh từkhác, chúng được đặt ngay saudanh từđó:

I saw Tom himself.I spoke lớn the President himself.

– Được áp dụng nlỗi cáctân ngữsaugiới từ:

I did it by myself.He did that to lớn himself.

2.5. Đại từ tình dục (relative pronouns)

• Ví dụ: who, whom, which, that, whose,…• Chức năng:

– Who, that, which làmnhà ngữ:

The man who robbed you has been arrested.

Everyone that/who knew hyên liked hyên.This is the picture that/which caused such a sensation.

– Làmtân ngữcủađộng từ:

The man whom I saw told me lớn come bachồng today.The car which/that I hired broke down.

– Theo saugiới từ:

The ladder on which I was standing began to slip.Tuy nhiên, giới từ cũng rất có thể gửi xuống cuốimệnh đề:The ladder which I was standing on began khổng lồ slip.

– Hình thức download (whose +danh từ):

The film is about a spy whose wife betrays hyên ổn.

Chú ý: when =in/on which

Where = in/at whichWhy = for which

Ví dụ:The year in which he was bornThe day on which they arrivedThe khách sạn at which they are stayingThe reason for which he refused is…

2.6. Đại từ bỏ hướng dẫn và chỉ định (demonstrative sầu pronouns)

• Ví dụ: this, that, these, those…• Tính tự chỉ định (demonstrative adjectives) this, that với số những của chúng là these, those được sử dụng trướcdanh từnhằm xác định vị trí củadanh từấy đối với bạn nói.Khi nhữngtính từnày được dùng tự do, không códanh từtheo sau, nó biến đại từ chỉ định (demonstrative pronouns).• Ngoài bài toán thay thế sửa chữa mang đến mộtdanh từ bỏ, đại tự hướng dẫn và chỉ định còn cho người nghe khái niệm ngay gần hơn giỏi xa hơn về thời hạn hoặc khoảng cách.

Ví dụ:There is this seat here, near me.There is that one in the last row. Which will you have, this or that?That is what I thought last year, this is what I think now.

2.7. Đại từ bỏ nghi ngại (interrogative sầu pronouns)

• Ví dụ: who, whom, whose, what, which• Chức năng:

– Làmnhà ngữ:

Who keeps the keys?Whose oto broke down?Which pigeon arrived first?What kind of tree is that?

– Làmtân ngữcủahễ từ:

Who did you see?Whose umbrella did you borrow?Which hand bởi vì you use?What paper vày you read?

Để tsi mê khảocác khóa họcvới biết thêm chi tiết hãy contact cùng với bọn chúng tôi:


Chuyên mục: Tài liệu