hcooch2c6h5 + naoh

NaOH | natri hidroxit | hóa học rắn + HCOOCH2 − C6H5 | Benzyl format | = HCOONa | Natri format | + HOCH2 − C6H5 | ancol benzylic | , Điều khiếu nại mang đến benzyl fomat thuộc tính với NaOH.


Thông tin tưởng cụ thể về phương trình

Điều khiếu nại phản xạ Lúc mang đến thuộc tính NaOH + HCOOCH2 − C6H5

 • Chất xúc tác: không với
 • Nhiệt độ: thường
 • Áp suất: thường
 • Điều khiếu nại khác: không với

Quá trình phản xạ NaOH + HCOOCH2 − C6H5

Quá trình: mang đến benzyl fomat thuộc tính với NaOH.

Bạn đang xem: hcooch2c6h5 + naoh

Lưu ý: không tồn tại

Xem thêm: chang re phe vat

Xem thêm: tiếu giai nhân

Hiện tượng xẩy ra sau phản xạ NaOH + HCOOCH2 − C6H5

Hiện tượng: đang được update...

Thông tin tưởng cụ thể những hóa học nhập cuộc phản xạ

Thông tin tưởng về NaOH (natri hidroxit)

 • Nguyên tử khối: 39.99711 ± 0.00037
 • Màu sắc: Tinh thể white color
 • Trạng thái: chất rắn

NaOH-natri+hidroxit-156

Natri hidroxit là hóa học rắn white color, ko mùi hương còn được gọi với cái thương hiệu thương nghiệp là xút ăn domain authority. Nó được dùng thịnh hành trong không ít ngành công nghiệp, một trong những phần mềm của natri hydroxit bao hàm như phát triển xà chống và nhiều loại hóa học tẩy rửa; người sử dụng vô Dược phẩm và thuốc; chế vươn lên là quặng nhôm; x...

Thông tin tưởng về HCOOCH2 − C6H5 (Benzyl format)

 • Nguyên tử khối: chưa update
 • Màu sắc: chưa update
 • Trạng thái: chưa update

Thông tin tưởng cụ thể những hóa học thành phầm sau phản xạ

Thông tin tưởng về HCOONa (Natri format)

 • Nguyên tử khối: 68.0072
 • Màu sắc: chưa update
 • Trạng thái: chưa update

Thông tin tưởng về HOCH2 − C6H5 (ancol benzylic)

 • Nguyên tử khối: chưa update
 • Màu sắc: chưa update
 • Trạng thái: chưa update