hậu cung nghi tu truyện


Tên gốc: [后宫同人]宜修传; [Hậu Cung Đồng Nhân] Nghi Tu Truyện.

Tác giả: Lãnh Đống Toan Nãi (冷冻酸奶).

Bạn đang xem: hậu cung nghi tu truyện

Chuyển ngữ: Văn Tiển Trần.

Tình trạng phiên bản raw: 97 chương + 2 phiên nước ngoài.

Tình trạng phiên bản edit: Đã edit kết thúc. Nếu trong những lúc phát âm truyện tuy nhiên phân phát hiện tại với địa điểm sơ sót, đặc biệt ước cảm nhận được điều canh ty ý thực tâm, trang nhã, với ý tốt của quý vị. Người gửi ngữ ko nên là kẻ edit chân chủ yếu, ước khách hàng cảm thông ❤

Lời tác giả:

Xem kết thúc “Hậu cung” thì sau cùng người ngồi bên trên ngôi vị Thái hậu là Chân Hoàn? Cá nhân mến Chu Nghi Tu rộng lớn. cũng có thể trình bày, người phụ phái nữ này toàn thân thiện triệu tập toàn bộ thảm kịch, cả đời bị khả năng chiếu sáng của Thuần Nguyên đứng sau, “Mưu nối tiếp đo lường không còn mưu trí, ngược lại thực hiện kinh hoàng tính mạng con người của tôi.” Câu này tưởng tượng phiên bản án Vương Hi Phượng cũng càng mến phù hợp với Chu Nghi Tu. Bình tĩnh tuy nhiên coi, Nghi Tu trầm ổn định ví với việc lãng mạng của Nhu Tắc càng phù hợp thực hiện Hoàng hậu, hơn thế nữa tình thương yêu của nường dành riêng cho Huyền Lăng tuyệt ko thông thường Chu Nhu Tắc.

PS: Tác fake đặc biệt ghét bỏ Thuần Nguyên và rất có thể bôi đen sì cô ấy, tuy nhiên tiếp tục tận tuỵ thực hiện cho tới khách hàng quan tiền.

Tác fake nhắc nhở: Truyện này HE, phe của mình Chân, và phe Thuần Nguyên chớ vô phát âm thực hiện gì! Hai vị này vô truyện với kết viên khá thảm!

Nhãn: Cung đình hầu tước đoạt, kiếp này kiếp trước, cung đấu, bảo thù hằn cọ hận.

Một câu mô tả vắn tắt: Chu Nghi Tu sinh sống lại tiếp cận tuyến đường Thái hậu.

Lưu ý: Bản edit ko đáp ứng đúng mực, cũng chưa xuất hiện được sự đồng ý của người sáng tác, mừng rỡ lòng ko đưa đi điểm không giống.Bạn nào là mong muốn nghe Audio Nghi Tu Truyện thì vô phía trên phát âm rồi tuân theo chỉ dẫn nhằm nghe nhé!

_______MỤC LỤC_______

Lưu ý: Từ chương 4 -> 49 sẽ tiến hành update trước ở phiên bản Audio.

Hệ thống hậu cung (xem tăng nhằm rõ ràng rộng lớn về level vô truyện)

Chính văn

Chương 1

Chương 2 | Chương 3 | Chương 4

Chương 5 | Chương 6 | Chương 7

Chương 8 | Chương 9


Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13

Chương 14 | Chương 15 | Chương 16

Chương 17 | Chương 18 | Chương 19


Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23

Chương 24 | Chương 25 | Chương 26

Chương 27 | Chương 28 | Chương 29


Chương 30

Chương 31 Chương 32 | Chương 33

Chương 34 | Chương 35 | Chương 36

Xem thêm: nguyệt mãn kinh hoa

Chương 37 | Chương 38 | Chương 39


Chương 40

Chương 41 | Chương 42 | Chương 43

Chương 44 | Chương 45 | Chương 46

Chương 47 | Chương 48 | Chương 49


Chương 50

Chương 51 | Chương 52 | Chương 53

Chương 54 | Chương 55 | Chương 56

Chương 57 | Chương 58 | Chương 59


Chương 60

Chương 61 | Chương 62 | Chương 63

Chương 64 | Chương 65 | Chương 66

Chương 67 | Chương 68 | Chương 69


Chương 70

Chương 71 | Chương 72 | Chương 73

Chương 74A | Chương 74B |Chương 75

Chương 76 | Chương 77 | Chương 78

Chương 79


Chương 80

Chương 81 | Chương 82 | Chương 83

Chương 84 | Chương 85 | Chương 86

Chương 87 | Chương 88 | Chương 89


Chương 90

Chương 91 | Chương 92 | Chương 93

Chương 94 | Chương 95 | Chương 96

Chương 97

HOÀN CHÍNH VĂN

Xem thêm: vợ yêu của thống đốc ngày ngày muốn vượt tường


Phiên ngoại

Phiên nước ngoài loại nhất

Phiên nước ngoài loại nhị (Phần 1 – Phần 2 – Phần 3)


Design by Quach Tu Nghi