hạnh phúc tái sinh

 • Reads 2,276,264
 • Votes 93,106
 • Parts 175

Complete, First published Feb 14, 2017

Bạn đang xem: hạnh phúc tái sinh

Table of contents

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 15: Ngẫu nhiên gặp

  Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 20: Tình thế nguy khốn hiểm

  Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 33: Ẩn vệt mũi nhọn

  Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 58: Đi cho tới cuộc hẹn

  Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 88: Văn gia suy tàn

  Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 90: Trinh Nương tổn thất tích

  Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 94: Ước ấn định thân phụ năm

  Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 97: Chọn trúng người, lựa chọn sai người.

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 98: Không đem bảng nhãn, thám hoa.

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 99: Nhiếp Chính vương vãi (1)

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 100: Nhiếp Chính vương vãi (2)

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 101: Nhiếp Chính vương vãi (3)

  Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 104: Nhữ Dương vương vãi gặp gỡ nạn

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 105.1: Nhàn Nương tử

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 105.2: Nhàn Nương tử

  Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 112: Hiền lương bổng thục đức

  Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 115: Động chống huyết tinh

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 115.2: Động chống huyết tinh

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 115.3: Động chống huyết tinh

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 116.1: Ai hạnh phúc

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 116.2: Ai hạnh phúc

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 116.3: Ai hạnh phúc

  Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 117.2 : Giao phong

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 117.3 : Giao phong

  Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 119.1: Trinh Nương bi thương

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 119.2: Trinh Nương bi thương

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 119.3 : Trinh Nương bi thương

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 120: Hạnh phúc giản đơn (1)

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 121 : Hạnh phúc giản đơn (2)

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 122.1: Hoan ái tủi nhục

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 122.2: Hoan ái tủi nhục

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 123.1: Hài tử rất rất khó khăn dạy

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 123.2: Hài tử rất rất khó khăn dạy

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 124: Gia đấu ko đơn giản

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 125: Diễn trò hòa hảo

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 126: Không cần thiết thiếp

  Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 129: Thánh hình mẫu rất khó làm

  Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 131: " Thánh khiết "

  Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 135: Chiến trận tranh giành vị

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 136.1: Hoàn chủ yếu văn

  Sun, Apr 22, 2018

 • Chương 136.2: Hoàn chủ yếu văn

  Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

  Xem thêm: cự long thức tỉnh

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福
  
  Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言
  
  Giới thiệu vắn tắt:
  
  Ai thưa phái đẹp nhân trọng sinh đều là cay đắng rộng lớn hận sâu?
  
  Ai thưa phái đẹp nhân trọng sinh đều sinh sống nội địa sôi lửa bỏng?
  
  Hầu phủ đem đích trưởng phái đẹp Lý Yên Nhiên, vô phủ đem kể từ phụ lương bổng hình mẫu, đem huynh trưởng bao trùm điểm yếu, lại sở hữu trượng phu tận tình săn bắn sóc.
  
  Sinh vô phú quý, tiếp sau đó gả vô Vương phủ, đem đại thụ vững chãi thực hiện điểm dựa, cả đời không ngại, ngắm nhìn và thưởng thức thiên hạ.
  
  Nhưng nhưng mà, sau khoản thời gian loại xuất tè di ( dì) trở nên sau này kế tiếp thê của công công, toàn bộ đều thay cho thay đổi.
  
  Bất tri bất giác, Lý Yên Nhiên tổn thất cút toàn bộ, oan ức không tồn tại khu vực cáo giác, hận thù oán lại ko được phân giải.
  
  Tất cả, chỉ vì thế đối thủ cạnh tranh vượt lên trên cường đại.
  
  Trọng sinh ý tức là gì? Không nên báo thù oán, nhưng mà là đảm bảo an toàn niềm hạnh phúc.
  
  Trọng sinh VS xuyên qua quýt, coi Lý Yên Nhiên ra sao bù lại kiếp trước tiếc nuối, trở thành toàn mang đến chủ yếu phiên bản thân thiện bản thân niềm hạnh phúc.
  P/s: yul lựa chọn truyện rất rất tinh lọc chỉ mất hoặc 😲cực hay😙 rất rất phẩm😍. Mọi người cứ tin vào tao nhé. Sở này sẽ không hoặc tao bán nhà đất....lưu giữ vote mang đến tao. Nhìn vote tao phấn chấn lắm^^
  
  Ta edit sẽ không còn drop. Ai mong muốn lấy truyện pm căn vặn tao 1 câu dùm. K nên tao keo dán giấy k mang đến lấy. Làm ng nên trang nhã tôn trọng người không giống.
  
  Còn bao nhiêu wed truyện đại tràn mong muốn lấy thì đăng sau 3 chương dùm. Làm người trang nhã mang đến dễ dàng sinh sống. Thanks

#2hay