hắc hóa xin cẩn thận

 • Reads 2,116,642
 • Votes 154,418
 • Parts 200

Complete, First published Sep 02, 2018

Bạn đang xem: hắc hóa xin cẩn thận

Table of contents

 • Chương 1: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(1)

  Sun, Sep 2, 2018

 • Chương 2: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(2)

  Sun, Sep 2, 2018

 • Chương 3: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(3)

  Mon, Sep 3, 2018

 • Chương 4: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(4)

  Mon, Sep 3, 2018

 • Chương 5: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(5)

  Tue, Sep 4, 2018

 • Chương 6: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(6)

  Tue, Sep 4, 2018

 • Chương 7: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(7)

  Wed, Sep 5, 2018

 • Chương 8: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(8)

  Wed, Sep 5, 2018

 • Chương 9: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(9)

  Thu, Sep 6, 2018

 • Chương 10: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(10)

  Thu, Sep 6, 2018

 • Chương 11: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(11)

  Fri, Sep 7, 2018

 • Chương 12: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(12)

  Fri, Sep 7, 2018

 • Chương 13: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(13)

  Sat, Sep 8, 2018

 • Chương 14: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(14)

  Sat, Sep 8, 2018

 • Chương 15: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(15)

  Sun, Sep 9, 2018

 • Chương 16: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(16)

  Sun, Sep 9, 2018

 • Chương 17: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(17)

  Mon, Sep 10, 2018

 • Chương 18: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(18)

  Mon, Sep 10, 2018

 • Chương 19: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(19)

  Tue, Sep 11, 2018

 • Chương 20: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(20)

  Tue, Sep 11, 2018

 • Chương 21: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(21)

  Wed, Sep 12, 2018

 • Chương 22: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(22)

  Fri, Sep 14, 2018

 • Chương 23: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(23)

  Sat, Sep 15, 2018

 • Chương 24: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(24)

  Mon, Sep 17, 2018

 • Chương 25: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(25)

  Tue, Sep 18, 2018

 • Chương 26: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(26)

  Wed, Sep 19, 2018

 • Chương 27: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(27)

  Thu, Sep đôi mươi, 2018

 • Chương 28: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(28)

  Fri, Sep 21, 2018

 • Chương 29: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(29)

  Sat, Sep 22, 2018

 • Chương 30: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(30)

  Sun, Sep 23, 2018

 • Chương 31: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô phu nhân nhỏ 》(31)

  Mon, Sep 24, 2018

 • Chương 32: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (1)

  Tue, Sep 25, 2018

 • Chương 33: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (2)

  Wed, Sep 26, 2018

 • Chương 34: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (3)

  Thu, Sep 27, 2018

 • Chương 35: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (4)

  Fri, Sep 28, 2018

 • Chương 36: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (5)

  Sat, Sep 29, 2018

 • Chương 37: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (6)

  Sun, Sep 30, 2018

 • Chương 38: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (7)

  Mon, Oct 1, 2018

 • Chương 39: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (8)

  Tue, Oct 2, 2018

 • Chương 40: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (9)

  Wed, Oct 3, 2018

 • Chương 41: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (10)

  Thu, Oct 4, 2018

 • Chương 42: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (11)

  Fri, Oct 5, 2018

 • Chương 43: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (12)

  Sat, Oct 6, 2018

 • Chương 44: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (13)

  Sun, Oct 7, 2018

 • Chương 45: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (14)

  Mon, Oct 8, 2018

 • Chương 46: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (15)

  Tue, Oct 9, 2018

 • Chương 47: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (16)

  Wed, Oct 10, 2018

 • Chương 48: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (17)

  Thu, Oct 11, 2018

 • Chương 49: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (18)

  Fri, Oct 12, 2018

 • Chương 50: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (19)

  Sat, Oct 13, 2018

 • Chương 51: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (20)

  Sun, Oct 14, 2018

 • Chương 52: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (21)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 53: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (22)

  Mon, Oct 22, 2018

 • Chương 54: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (23)

  Tue, Oct 23, 2018

 • Chương 55: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (24)

  Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 56: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (25)

  Tue, Mar 5, 2019

 • Chương 57: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (26)

  Wed, Mar 6, 2019

 • Chương 58: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (27)

  Thu, Mar 7, 2019

 • Chương 59: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (28)

  Fri, Mar 8, 2019

 • Chương 60: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (29)

  Fri, Mar 8, 2019

 • Chương 61: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (30)

  Sat, Mar 9, 2019

 • Chương 62: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (31)

  Sun, Mar 10, 2019

 • Chương 63: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (32)

  Mon, Mar 11, 2019

 • Chương 64: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (33)

  Tue, Mar 12, 2019

 • Chương 65: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (34)

  Wed, Mar 13, 2019

 • Chương 66: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (35)

  Thu, Mar 14, 2019

 • Chương 67: Một trăm cơ hội trêu giỡn anh trai cao lãnh (xong)

  Fri, Mar 15, 2019

 • Chương 68: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (1)

  Fri, Mar 15, 2019

 • Chương 69: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (2)

  Sat, Mar 16, 2019

 • Chương 70: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (3)

  Sun, Mar 17, 2019

 • Chương 71 Hoàng tử nhị nhân cơ hội (4)

  Mon, Mar 18, 2019

 • Chương 72: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (5)

  Tue, Mar 19, 2019

 • Chương 73: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (6)

  Wed, Mar đôi mươi, 2019

 • Chương 74: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (7)

  Thu, Mar 21, 2019

 • Chương 75: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (8)

  Fri, Mar 22, 2019

 • Chương 76: Hoàng tử nhị nhận cơ hội (9)

  Sat, Mar 23, 2019

 • Chương 77: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (10)

  Wed, Mar 27, 2019

 • Chương 78: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (11)

  Thu, Mar 28, 2019

 • Chương 79: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (12)

  Fri, Mar 29, 2019

 • Chương 80: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (13)

  Sat, Mar 30, 2019

 • Chương 81: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (14)

  Sun, Mar 31, 2019

 • Chương 82: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (15)

  Mon, Apr 1, 2019

 • Chương 83: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (16)

  Tue, Apr 2, 2019

 • Chương 84: Hoàng tử nhị nhâm cơ hội (17)

  Thu, Apr 4, 2019

 • Chương 85: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (18)

  Fri, Apr 5, 2019

 • Chương 86: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (19)

  Sat, Apr 6, 2019

 • Chương 87: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (20)

  Sun, Apr 7, 2019

 • Chương 88: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (21)

  Mon, Apr 8, 2019

 • Chương 89: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (22)

  Tue, Apr 9, 2019

 • Chương 90: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (23)

  Tue, Apr 9, 2019

 • Chương 91: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (24)

  Tue, Apr 9, 2019

 • Chương 92: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (25)

  Tue, Apr 9, 2019

 • Chương 93: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (26)

  Tue, Apr 9, 2019

 • Chương 94: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (27)

  Tue, Apr 9, 2019

 • Chương 95: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (28)

  Tue, Apr 9, 2019

 • Chương 96: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (29)

  Tue, Apr 9, 2019

 • Chương 97: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (30)

  Tue, Apr 9, 2019

 • Chương 98: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (31)

  Tue, Apr 9, 2019

 • Chương 99: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (32)

  Wed, Apr 10, 2019

 • Wed, Apr 10, 2019

 • Chương 101: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (34)

  Thu, Apr 11, 2019

 • Chương 102: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (35)

  Fri, Apr 12, 2019

 • Chương 103: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (36)

  Fri, Apr 12, 2019

 • Chương 104: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (37)

  Sat, Apr 13, 2019

 • Chương 105: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (38)

  Sat, Apr 13, 2019

 • Chương 106: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (39)

  Sun, Apr 14, 2019

 • Chương 107: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (40)

  Sun, Apr 14, 2019

 • Chương 108: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (41)

  Mon, Apr 15, 2019

 • Chương 109: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (42)

  Mon, Apr 15, 2019

 • Chương 110: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (43)

  Tue, Apr 16, 2019

 • Chương 111: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (44)

  Tue, Apr 16, 2019

 • Chương 112: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (45)

  Wed, Apr 17, 2019

 • Chương 113: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (46)

  Wed, Apr 17, 2019

 • Chương 114: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (47)

  Thu, Apr 18, 2019

 • Chương 115: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (48)

  Thu, Apr 18, 2019

 • Chương 116: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (49)

  Fri, Apr 19, 2019

 • Chương 117: Hoàng tử nhị nhân cơ hội (xong)

  Fri, Apr 19, 2019

 • Chương 118: Chó săn bắn nhỏ (1)

  Sat, Apr đôi mươi, 2019

 • Chương 119: Chó săn bắn nhỏ (2)

  Sat, Apr đôi mươi, 2019

 • Chương 120: Chó săn bắn nhỏ (3)

  Sun, Apr 21, 2019

 • Chương 121: Chó săn bắn nhỏ (4)

  Sun, Apr 21, 2019

 • Chương 122: Chó săn bắn nhỏ (5)

  Mon, Apr 22, 2019

 • Chương 123: Chó săn bắn nhỏ (6)

  Mon, Apr 22, 2019

 • Chương 124: Chó săn bắn nhỏ (7)

  Tue, Apr 23, 2019

 • Chương 125: Chó săn bắn nhỏ (8)

  Tue, Apr 23, 2019

 • Chương 126: Chó săn bắn nhỏ (9)

  Wed, Apr 24, 2019

 • Chương 127: Chó săn bắn nhỏ (10)

  Wed, Apr 24, 2019

 • Chương 128: Chó săn bắn nhỏ (11)

  Fri, Apr 26, 2019

 • Chương 129: Chó săn bắn nhỏ (12)

  Sat, Apr 27, 2019

 • Chương 130: Chó săn bắn nhỏ (13)

  Sun, Apr 28, 2019

 • Chương 131: Chó săn bắn nhỏ (14)

  Sun, Apr 28, 2019

 • Chương 132: Chó săn bắn nhỏ (15)

  Mon, Apr 29, 2019

 • Chương 133: Chó săn bắn nhỏ (16)

  Mon, Apr 29, 2019

 • Chương 134: Chó săn bắn nhỏ (17)

  Tue, Apr 30, 2019

 • Chương 135: Chó săn bắn nhỏ (18)

  Tue, Apr 30, 2019

 • Chương 136: Chó săn bắn nhỏ (19)

  Tue, Apr 30, 2019

 • Chương 137: Chó săn bắn nhỏ (20)

  Tue, Apr 30, 2019

 • Chương 138: Chó săn bắn nhỏ (21)

  Tue, Apr 30, 2019

 • Chương 139: Chó săn bắn nhỏ (22)

  Tue, Apr 30, 2019

 • Chương 140: Chó săn bắn nhỏ (23)

  Tue, Apr 30, 2019

 • Chương 141: Chó săn bắn nhỏ (24)

  Tue, Apr 30, 2019

 • Chương 142: Chó săn bắn nhỏ (25)

  Tue, Apr 30, 2019

 • Chương 143: Chó săn bắn nhỏ (26)

  Tue, Apr 30, 2019

 • Chương 144: Chó săn bắn nhỏ (27)

  Thu, May 2, 2019

 • Chương 145: Chó săn bắn nhỏ (28)

  Thu, May 2, 2019

 • Chương 146: Chó săn bắn nhỏ (29)

  Fri, May 3, 2019

 • Chương 147: Chó săn bắn nhỏ (30)

  Fri, May 3, 2019

 • Chương 148: Chó săn bắn nhỏ (31)

  Sat, May 4, 2019

 • Chương 149: Chó săn bắn nhỏ (32)

  Sun, May 5, 2019

 • Chương 150: Chó săn bắn nhỏ (33)

  Tue, May 7, 2019

 • Chương 151: Chó săn bắn nhỏ (34)

  Tue, May 7, 2019

 • Chương 152: Chó săn bắn nhỏ (35)

  Wed, May 8, 2019

 • Chương 153: Chó săn bắn nhỏ (36)

  Thu, May 9, 2019

 • Chương 154: Chó săn bắn nhỏ (37)

  Fri, May 10, 2019

 • Chương 155: Chó săn bắn nhỏ (38)

  Fri, May 10, 2019

 • Chương 156: Chó săn bắn nhỏ (39)

  Sat, May 11, 2019

 • Chương 157: Chó săn bắn nhỏ (40)

  Sat, May 11, 2019

 • Chương 158: Chó săn bắn nhỏ (41)

  Sun, May 12, 2019

 • Chương 159: Chó săn bắn nhỏ (42)

  Sun, May 12, 2019

 • Chương 160: Chó săn bắn nhỏ (43)

  Mon, May 13, 2019

 • Chương 161: Chó săn bắn nhỏ (44)

  Mon, May 13, 2019

 • Chương 162: Chó săn bắn nhỏ (45)

  Mon, May 13, 2019

 • Chương 163: Chó săn bắn nhỏ (46)

  Tue, May 14, 2019

 • Chương 164: Chó săn bắn nhỏ (47)

  Tue, May 14, 2019

 • Chương 165: Chó săn bắn nhỏ (48)

  Wed, May 15, 2019

 • Chương 166: Chó săn bắn nhỏ (49)

  Wed, May 15, 2019

 • Chương 167: Chó săn bắn nhỏ (50)

  Fri, May 17, 2019

 • Chương 168: Chó săn bắn nhỏ (51)

  Sat, May 18, 2019

 • Chương 169: Chó săn bắn nhỏ (52)

  Sat, May 18, 2019

 • Chương 170: Chó săn bắn nhỏ (53)

  Mon, May đôi mươi, 2019

 • Chương 171: Chó săn bắn nhỏ (54)

  Mon, May đôi mươi, 2019

 • Chương 172: Chó săn bắn nhỏ (55)

  Mon, May đôi mươi, 2019

 • Chương 173: Chó săn bắn nhỏ (56)

  Tue, May 21, 2019

 • Chương 174: Chó săn bắn nhỏ (57)

  Tue, May 21, 2019

 • Chương 175: Chó săn bắn nhỏ (58)

  Tue, May 21, 2019

 • Chương 176: Chó săn bắn nhỏ (59)

  Wed, May 22, 2019

 • Chương 177: Chó săn bắn nhỏ (60)

  Thu, May 23, 2019

 • Chương 178: Chó săn bắn nhỏ (61)

  Thu, May 23, 2019

 • Chương 179: Chó săn bắn nhỏ (62)

  Mon, May 27, 2019

 • Chương 180: Chó săn bắn nhỏ (63)

  Mon, May 27, 2019

 • Chương 181: Chó săn bắn nhỏ (64)

  Sun, Jun 2, 2019

 • Chương 182: Chó săn bắn nhỏ (65)

  Sun, Jun 2, 2019

 • Chương 183: Chó săn bắn nhỏ (66)

  Sun, Jun 2, 2019

 • Chương 184: Chó săn bắn nhỏ (67)

  Sun, Jun 2, 2019

 • Chương 185: Chó săn bắn nhỏ (68)

  Sun, Jun 2, 2019

 • Chương 186: Chó săn bắn nhỏ (69)

  Sun, Jun 2, 2019

 • Chương 187: Chó săn bắn nhỏ (70)

  Sun, Jun 2, 2019

 • Chương 188: Chó săn bắn nhỏ (71)

  Sun, Jun 2, 2019

 • Chương 189: Chó săn bắn nhỏ (72)

  Sun, Jun 2, 2019

 • Chương 190: Chó săn bắn nhỏ (73)

  Sun, Jun 2, 2019

 • Chương 191: Chó săn bắn nhỏ (74)

  Wed, Jun 5, 2019

 • Chương 192: Chó săn bắn nhỏ (75)

  Wed, Jun 5, 2019

 • Chương 193: Chó săn bắn nhỏ (76)

  Wed, Jun 5, 2019

 • Chương 194: Chó săn bắn nhỏ (77)

  Wed, Jun 5, 2019

 • Chương 195: Chó săn bắn nhỏ (78)

  Wed, Jun 5, 2019

 • Chương 196: Chó săn bắn nhỏ (79)

  Wed, Jun 5, 2019

 • Chương 197: Ngoại truyện Nhị Nữu (1)

  Thu, Jun 6, 2019

 • Chương 198 Ngoại truyện Nhị Nữu (2)

  Thu, Jun 6, 2019

 • Chương 199: Ngoại truyện Nhị Nữu (xong)

  Thu, Jun 6, 2019

  Xem thêm: hoắc tổng tôi muốn từ hôn full

 • Thông báo đặc biệt quan liêu trọng

  Thu, Jun 6, 2019

Tác giả: Miêu Bính Thuyền Trường
  
  Tình trạng: Còn tiếp
  
  Tình trạng edit: Đang trườn
  
  Editor: Ư Ư
  
  【 Hệ thống tích lũy độ quý hiếm hắc hóa】
  
  Thẩm Ngư lựa lựa chọn khối hệ thống trói quyết định 【 Hệ thống tích lũy độ quý hiếm hắc hóa 】, cô trải qua từng toàn cầu, một chuyến lại một chuyến thận hư hỏng, đã đạt được kết quả: Nam công ty cần thiết chở che, hãy cảnh giác hắc hóa.
  
  ? Đây là một trong những mẩu chuyện xưa của công lược fake max cấp【 Thẩm Ngư 】 được ' mến yêu ' trong số toàn cầu.
  
  ? Nữ công ty tiếp tục thay đổi khối hệ thống, ví như【 Hệ thống tẩy white 】

#11langman