giảo xuân bính

Xuân Trì FULL

Xuân Trì FULL

7.9/10

8047

Bạn đang xem: giảo xuân bính

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 18
Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

7.2/10

33357

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 73
Chúng Ta Kết Hôn Đi

Chúng Ta Kết Hôn Đi

7.3/10

5790

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 74
Xin Em Tại Lại Cạnh Anh FULL

Xin Em Tại Lại Cạnh Anh FULL

7.5/10

26481

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Mình Cưới Nhau Đi FULL

Mình Cưới Nhau Đi FULL

7.3/10

20026

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Cặp Đôi Nồng Cháy

Cặp Đôi Nồng Cháy

7.9/10

38537

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Ngỡ

Ngỡ

7.7/10

26242

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 91
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL

7.1/10

113055

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Uyên ương rực lửa

Uyên ương rực lửa

8.5/10

29494

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Khác

Chương 59
Thất trọng

Thất trọng

8.5/10

12634

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 3
Ảo Mộng

Ảo Mộng

7.7/10

6754

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Light Novel

Chương 33
Bách niên hảo hợp

Bách niên hảo hợp

8.5/10

141108

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 101
Hãy ở lại mặt mũi anh

Hãy ở lại mặt mũi anh

8.5/10

104579

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 66
Tôi đang được ngóng em rất rất lâu rồi

Tôi đang được ngóng em rất rất lâu rồi

8.5/10

1835

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 1
Tiểu tiên sinh

Tiểu tiên sinh

8.5/10

88596

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 80
Hãn phu

Hãn phu

8.5/10

44014

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 233
Chân Thành

Chân Thành

7.3/10

16044

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 16
Vợ ngọt

Vợ ngọt

8.5/10

552173

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 72
Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

7.5/10

197324

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 71
Ánh Dương ấm cúng Áp

Ánh Dương ấm cúng Áp

7.5/10

433884

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 94
Mong Rằng, Em Tại Cạnh Cạnh Anh

Mong Rằng, Em Tại Cạnh Cạnh Anh

7.5/10

6044

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Xuân Trì FULL

C18

Xuân Trì FULL

7.9/10

8047

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

C73

Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

7.2/10

33357

Xem thêm: hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chúng Ta Kết Hôn Đi

C74

Chúng Ta Kết Hôn Đi

7.3/10

5790

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Xin Em Tại Lại Cạnh Anh FULL

C66

Xin Em Tại Lại Cạnh Anh FULL

7.5/10

26481

Thể loại: Ngôn Tình

Mình Cưới Nhau Đi FULL

C64

Mình Cưới Nhau Đi FULL

7.3/10

20026

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cặp Đôi Nồng Cháy

C90

Cặp Đôi Nồng Cháy

7.9/10

38537

Thể loại: Ngôn Tình

Ngỡ

C91

Ngỡ

7.7/10

26242

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL

C67

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL

7.1/10

113055

Thể loại: Ngôn Tình

Uyên ương rực lửa

C59

Uyên ương rực lửa

8.5/10

29494

Thể loại: Truyện Khác

Thất trọng

C3

Thất trọng

8.5/10

12634

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ảo Mộng

C33

Ảo Mộng

7.7/10

6754

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Light Novel

Bách niên hảo hợp

C101

Bách niên hảo hợp

8.5/10

141108

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hãy ở lại mặt mũi anh

C66

Hãy ở lại mặt mũi anh

8.5/10

104579

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tôi đang được ngóng em rất rất lâu rồi

C1

Tôi đang được ngóng em rất rất lâu rồi

8.5/10

1835

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tiểu tiên sinh

C80

Tiểu tiên sinh

8.5/10

88596

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Hãn phu

C233

Hãn phu

8.5/10

44014

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chân Thành

C16

Chân Thành

7.3/10

16044

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vợ ngọt

C72

Vợ ngọt

8.5/10

552173

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

C71

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

7.5/10

197324

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ánh Dương ấm cúng Áp

C94

Ánh Dương ấm cúng Áp

7.5/10

433884

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mong Rằng, Em Tại Cạnh Cạnh Anh

C8

Mong Rằng, Em Tại Cạnh Cạnh Anh

Thể loại: Ngôn Tình