gia hữu đại giá lang

 • Reads 435,676
 • Votes 16,298
 • Parts 36

Complete, First published Mar 22, 2018

Bạn đang xem: gia hữu đại giá lang

Table of contents

 • Mon, Jun 21, 2021

 • Mon, Jun 21, 2021

 • Mon, Jun 21, 2021

 • Mon, Jun 21, 2021

 • Wed, Jun 23, 2021

 • Wed, Jun 23, 2021

 • Thu, Jun 24, 2021

 • Thu, Jun 24, 2021

 • Sun, Jul 25, 2021

 • Sun, Jul 25, 2021

 • Sun, Jul 25, 2021

 • Tue, Jul 27, 2021

 • Tue, Jul 27, 2021

 • Thu, Jul 29, 2021

 • Sat, Aug 14, 2021

 • Mon, Aug 16, 2021

 • Fri, Aug trăng tròn, 2021

  Xem thêm: tối cường võ hồn hệ thống

 • Tue, Aug 24, 2021

 • Thu, Sep 2, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Wed, Sep 8, 2021

 • Wed, Sep 8, 2021

 • Sun, Sep 12, 2021

 • Fri, Sep 17, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Sat, Oct 2, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Mon, Oct 4, 2021

 • Thu, Oct 7, 2021

 • Mon, Oct 11, 2021

  Xem thêm: truyện cuộc hôn nhân vụ lợi

 • Tue, Oct 12, 2021

 • Tue, Oct 12, 2021

Tên gốc: Gia hữu đại giá bán lang
  Tạm dịch: Nhà với trai gả thay
  Tác giả: Thanh Tranh
  Trans: PUPANDA
  Thể loại: đam mỹ, xuyên ko, trọng sinh, chủng điền, với tí mỹ thực, sống chết, 1x1, nhiều cp, HE
  Link raw: http://wap.blblgl.com/chapter/20150113/21167.html
  Link nhà: WATTPAD PUPANDA
  Tình trạng bạn dạng raw: Hoàn
  Tình trạng bạn dạng dịch: Hoàn
  Tổng cộng: 71 chương + những phiên ngoại

#15mỹthực