Từ frivolous là gì trong tiếng việt? frivolous action là gì

     
Every called and mix apart Relief Society leader has the right and authority khổng lồ be guided in fulfilling her inspired assignment to best meet the needs of those she serves.8 You will receive sầu the help of the Holy Spirit as you focus on essentials & will be given the courage lớn forego the frivolous.

Bạn đang xem: Từ frivolous là gì trong tiếng việt? frivolous action là gì


Mỗi tín đồ chỉ huy được lôi kéo cùng phong nhiệm của Hội Phú Nữ đều sở hữu quyền cùng thẩm quyền và để được chỉ dẫn trong vấn đề làm tròn các bước hướng dẫn và chỉ định đầy soi dẫn của họ nhằm đáp ứng nhu cầu tốt nhất có thể nhu cầu của không ít người cơ mà chị ấy Giao hàng.8 Các chị em sẽ tiến hành Đức Thánh Linc trợ giúp Khi các thiếu nữ tập trung vào đông đảo điều buổi tối thiết yếu và sẽ tiến hành ban cho sự gan góc để từ bỏ bỏ Việc có tác dụng điều phù phiếm.
13 Vua Sa-lô-môn của Y-sơ-ra-ên tất cả sự Để ý đến chí lý sẽ biết rằng phần nhiều cthị trấn phù phiếm không có quý hiếm gì cả.
On Christmas Eve night, we và our guests gather in the Great Hall for a night of well-mannered frivolity.
Then there is knowledge that may not be harmful in itself but is actually frivolous and unnecessary.
But the carekhông tính tiền spirit of foolish jesting & frivolous laughter that such entertainment engenders is not to be confused with genuine joy.
Nhưng chúng ta không nên lầm lẫn sự vui lòng chân chủ yếu với ý thức vô bốn lự bông lơn dại dột và cười cợt nghịch bông lông nhưng sự vui chơi giải trí đó đưa về.
You may think some of these things are frivolous -- extreme yoga, adventure tourism, Pokémon GO -- & I might agree with you.
Có thể một đôi nét này là bửa -- cường lực yoga, du lịch mạo hiểm, Pokémon GO-- với tôi khá đồng ý với chúng ta.

Xem thêm: Sinh Năm 1985 Hợp Màu Gì? Tuổi Ất Sửu Hợp Màu Gì Năm 2021 ? Tuổi Ất Sửu 1985 Hợp Màu Gì 2021


Luật pháp cao trọng về hôn nhân không có thể chấp nhận được ly dị vì cớ nhỏ tuổi nhặt nhằm rồi đi đến sự tái hôn bất bao gồm.
The frivolity diminished as our bodies began to gradually react lớn the invasion they had experienced.
Cuộc vui sụt giảm lúc cơ thể chúng tôi ban đầu dần dần phản ứng lại hầu hết quả táo nhưng công ty chúng tôi vẫn thồn vào bụng thừa nkhô cứng.
For example, in the prophet Malachi’s day, Jehovah censured Israelite husbands who dealternative text treacherously with their wives by frivolously divorcing them.
Thí dụ, trong thời công ty tiên tri Ma-la-bỏ ra, Đức Giê-hô-va khiển trách rưới những người Y-sơ-ra-ên đối xử bí quyết phỉnh phờ cùng với bà xã bằng phương pháp từ ý ly dị.
“Suppose that Jesus Christ and holy angels should object to us on frivolous things, what would become of us?
“Giả sử Chúa Giê Su Ky Tô và những thiên sứ hạn chế lại họ vì chưng các vụ việc nhỏ nhặt, thì chúng ta vẫn ra sao?
Cocteau soon became known in Bohemian artistic circles as The Frivolous Prince, the title of a volume he published at twenty-two.
Cocteau nhanh chóng khét tiếng vào giới nghệ sĩ Bohème như thể "Le Prince frivole" (Hoàng tử lông bông), theo thương hiệu một tác phđộ ẩm mà lại ông xuất phiên bản năm 22 tuổi.
He will personally hold accountable those who frivolously leave sầu their mate, especially when they bởi vì so with the motive of taking another partner. —Malađưa ra 2:13-16; Mark 10:9.
Ngài sẽ xử đoán thù phần nhiều ai quăng quật người hôn păn năn vì chưng lý do ko quang minh chính đại, quan trọng đặc biệt Khi người kia làm cho vắt với bộ động cơ ăn uống ở cùng người không giống.—Ma-la-đưa ra 2:13-16; Mác 10:9.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: