Far off là gì

     

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự cdspninhthuan.edu.vn.Học các tự bạn cần giao tiếp một bí quyết lạc quan.
Bạn đang xem: Far off là gì

happening a long way from the present, either in the past or the future, or at a great distance away
Indeed, her view is that lớn abandon the "tradition of integration" for such a far-off possibility would be lớn run the severe risk of social "disintegration".
The stories & poetry, whether mix in fanciful, far-off castles or genteel homes of the early republic, involved loves lost or won, & virtue challenged và rewarded.
Let us not forget that oil exploration in the far-off early days was undertaken by the private sector.
If it fails, there might be some unsuspected place in the far-off seas to which you might deport these women.
It was natural in those far-off days that the magistrate of the district should be regarded as the most suitable person for that duty.
It is difficult for the public to lớn tương tác their local health council when it is lost up a stair in some run-down, far-off hospital.
Such apparently far-off visions, as at one time they seemed, have a way, when the interest of thoughtful people is aroused, of coming to fulfilment.
This is a national matter, not one that can be taken away và hidden in some far-off corner of the region.
Các quan điểm của những ví dụ không bộc lộ ý kiến của các biên tập viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press giỏi của các nhà cấp giấy phép.


Xem thêm: Tuổi Nhâm Tý Hợp Màu Gì Năm 2021 Để Cuộc Sống Suôn Sẻ Nhất, Những Điều Bạn Cần Lưu Ý

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: