Nghĩa của từ enlargement là gì, nghĩa của từ enlargement trong tiếng việt

     
He then enlarged on that basic truth by saying that the dead can neither love nor hate and that “there is no work nor planning nor knowledge nor wisdom in the Grave.”
Rồi ông bổ sung lẽ thật cnạp năng lượng bản ấy bằng phương pháp bảo rằng bạn chết cần yếu yêu thương xuất xắc ghét với nghỉ ngơi trong mồ mả “chẳng gồm câu hỏi làm, chẳng gồm mưu-kế, cũng chẳng gồm tri-thức, tuyệt là sự khôn-ngoan”.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ enlargement là gì, nghĩa của từ enlargement trong tiếng việt


Meteor III, which was designed by Archibald Cary Smith, was an improved và enlarged version of the yacht Yampage authority which was originally built by Smith for Chester W. Chapin, a United States Congressman from Massachusetts.
Meteor III được thiết kế với vày kiến trúc sư hải quân Archibald Cary Smith, là một trong những phiên bản cách tân và mlàm cdspninhthuan.edu.vnệc rộng của du thuyền Yampa được đóng vày Smith đến Chester W. Chapin, một member của Hạ cdspninhthuan.edu.vnện Hoa Kỳ sinh sống Massachusetts.
With that cdspninhthuan.edu.vnew, young women should look forward khổng lồ their entry into Relief Society as an opportunity khổng lồ enlarge their circle of sisters whom they will come khổng lồ know, admire, & love sầu.
Với quan lại điểm này, các thiếu nữ cần mong đợi lúc họ vào Hội Phú Nữ như là một trong những cơ hội để mngơi nghỉ rộng tình bà mẹ mà họ đang tiến tới cdspninhthuan.edu.vnệc biết, yêu mếm với yêu thương.
The Permian regression might have been related khổng lồ the formation of Pangaea: the accumulation of all the major landmasses into lớn one toàn thân could have sầu facilitated a regression, by procdspninhthuan.edu.vnding "a slight enlargement of the ocean basins as the great continents coalesced."
Biển lùi kỷ Perngươi hoàn toàn có thể gồm tương quan tới cdspninhthuan.edu.vnệc ra đời Pangaea: sự sáp nhập của các đại lục lớn thành luôn tiện thống độc nhất có thể dễ ợt gây ra biển cả lùi do "sự mnghỉ ngơi rộng một chút của những bể biển cả Khi các lục địa nối sát lại."
After the recapture of Constantinople in 1261, the Byzantines enlarged two of the most important churches extant, Chora Church và Pammakaristos Church.
Sau Khi chiếm phần lại được Constantinopolis vào năm 1261, người Byzantine mlàm cdspninhthuan.edu.vnệc rộng nhì trong các rất nhiều nhà thời thánh đặc biệt tuyệt nhất còn trường thọ, Nhà thờ Chora và Nhà thờ Pammakaristos.
The palace had been enlarged over the course of time khổng lồ make way for the growing needs of an increasingly powerful administration.
Why do the Pharisees enlarge their scripture-containing cases and lengthen the fringes on their garments?
“By kindness, & pure knowledge, which shall greatly enlarge the soul without hypocrisy, and without guile—
“Nhờ lòng hiền khô, và sự đọc biết đơn thuần, là các điều đang msống rộng trọng tâm hồn bé bạn một phương pháp ko gian dối cùng không khí xảo—
An enlarged vertical tail surface with smooth metal skinning was introduced, but failed lớn effect any significant improvement, và this recdspninhthuan.edu.vnsed XP-9 was grounded for instructional airframe use in August 1931, after only 15 hours of thử nghiệm flying.
Một xây đắp đuôi đứng lớn cùng với bề mặt là sắt kẽm kim loại đã làm được đưa vào thí nghiệm, mà lại ko nâng cao hiệu quả một chút nào, cùng vấn đề đó đã có sửa lại trên XP-15, nhằm mục đích bổ sung kỹ năng và kiến thức về size đồ vật cất cánh để triển khai xong hồi tháng 8-1931, chỉ với sau 15 giờ cất cánh thí điểm.
The Indira Gandhi Prize or the Indira Gandhi Peace Prize or the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development is the prestigious award accorded annually by Indira Gandhi Memorial Trust khổng lồ indicdspninhthuan.edu.vnduals or organisations in recognition of creative sầu efforts toward promoting international peace, development and a new international economic order; ensuring that scientific discoveries are used for the larger good of humanity, and enlarging the scope of freedom.
Giải Indira Gandhi hoặc Giải Hòa bình Indira Gandhi hoặc Giải Indira Gandhi mang đến Hòa bình, Giải trừ quân bị cùng Phát triển là 1 trong những giải thưởng đáng tin tưởng của Ấn Độ dành riêng cho các cá nhân hoặc tổ chức triển khai nhằm mục đích công nhận thêm những nỗ lực cố gắng sáng chế hướng tới vấn đề tác động hòa bình quốc tế, sự cải cách và phát triển cùng một độc thân từ bỏ tài chính nước ngoài mới, bảo đảm rằng số đông mày mò công nghệ được thực hiện vày ích lợi to hơn của nhân loại, với msinh sống rộng phạm cdspninhthuan.edu.vn của tự do thoải mái.
Trong thời trị do của José I với Maria I, mạng lưới kênh rạch và đài xịt nước đã có được msống rộng không hề ít.
We might plead for prosperity, and we receive enlarged perspective & increased patience, or we petition for growth & are blessed with the gift of grace.
Chúng ta có thể khẩn nằn nì được an khang, cùng bọn họ có được cái nhìn xa hơn với kiên trì hơn, hoặc bọn họ thỉnh cầu sẽ được tăng trưởng và được ban phước cùng với ân tứ đọng, và ân tứ đọng chính là ân điển.
Eleanor enjoyed her stay, but her uncle implored her khổng lồ remain to enlarge family lands & divorce Louis if the king refused khổng lồ help what was assuredly the military cause of the Crusade.
Eleanor hết sức ao ước theo Louis, tuy thế crúc của bà sẽ trải đời bà ta sinh hoạt lại để mlàm cdspninhthuan.edu.vnệc rộng vùng khu đất của cái chúng ta và ly hôn Louis nếu như công ty vua khước từ hỗ trợ phần nhiều gì chắc chắn là kim chỉ nam về mặt quân sự của cuộc Thập từ chinc.

Xem thêm: " Refreshments Là Gì ? Nghĩa Của Từ Refreshments Trong Tiếng Việt


Cancer of lymph nodes can cause a wide range of symptoms from painless long-term slowly growing swelling to lớn sudden, rapid enlargement over days or weeks.
Ung tlỗi hạch bạch ngày tiết có tương đối nhiều triệu bệnh từ phần lớn dấu sưng ko nhức cách tân và phát triển chậm rì rì trong thời gian nhiều năm cho vệt sưng phạt triển nhanh hao cùng lớn trong vòng vài ngày hoặc vài ba tuần.
1999, Tampere: Institutional rekhung 2000, Lisbon: Lisbon Strategy 2002, Copenhagen: Agreement for May 2004 enlargement.
1999, Tampere: Cải tổ cơ sở thể chế 2000, Lisbon: Chiến lược Lisbon 2002, Copenhagen: Thỏa thuận cdspninhthuan.edu.vnệc Mngơi nghỉ rộng Liên minch châu Âu mon 5 năm 2004.
(c) mở cửa surgery is used when a transurethral procedure cannot be used because the prostate is very enlarged.
(c) Thao tác phẫu cắt bên phía ngoài được sử dụng Lúc những thao tác làm cdspninhthuan.edu.vnệc nêu trên ko dùng được bởi tuyến đường chi phí liệt thừa lớn.
The operation gave the Navy a rationale for enlarging its budget to lớn double the Army budget and expanding the fleet.
Chiến dịch quân sự vẫn giới thiệu lý do nhằm thuyết phục Hải quân nhằm có thể msinh hoạt rộng ngân sách của bản thân mình bằng cách tăng gấp rất nhiều lần chi phí so với cơ chế của quân nhóm cùng không ngừng mở rộng đội tàu thuyền.
Even though cadmium và its compounds are toxic in certain forms and concentrations, the British Pharmaceutical Codex from 1907 states that cadmium iodide was used as a medication to lớn treat "enlarged joints, scrofulous glands, & chilblains".
Mặc cho dù cadimi cùng các hòa hợp hóa học của chính nó bao gồm độc tính cao, cơ mà British Pharmaceutical Codex (BPC) từ thời điểm năm 1907 vẫn thông tin rằng iốtua cadimi được thực hiện làm thuốc vào y tế để khám chữa các bệnh "khớp, tràng nhạc với cước".
First, the scribes and Pharisees enlarged their phylacteries in order khổng lồ impress upon others how pious they were.
Thứ nhất, những thầy thông giáo và người Pha-ri-say đắm làm hầu hết vỏ hộp ghê bự khiến cho phần nhiều tín đồ thấy chúng ta vô cùng mộ đạo.
(Genesis 12:4, 7; Galatians 3:17) Some 50 years later, after hacdspninhthuan.edu.vnng seen the tested chất lượng of Abraham’s faith, even in connection with Isaac, Jehovah repeated and enlarged upon this covenant promise, as recorded in Genesis chapter 22.
Độ 50 năm tiếp theo, Khi bắt gặp đức-tin vững vàng rubi của Áp-ra-ham, bộc lộ trong ngôi trường thích hợp liên quan mang đến Y-sác, Đức Giê-hô-va lập lại và có tác dụng mập thêm lời hứa về giao-ước đã được ghi trong Sáng-nuốm Ký đoạn 22.
He condensed elements of the original book while enlarging others, some of which included eliminating Cruella"s husbvà và cát, as well compressing the two surrogate mother dogs inlớn one character, Perdita.
Ông thu gọn gàng một vài ba diễn biến trong đái thuyết nguyên phiên bản cùng phát triển rộng một trong những khác, trong những số ấy bao gồm câu hỏi đào thải nhân vật ck cùng nhỏ mèo của Cruella, cùng gom nhị chó người mẹ trong tiểu thuyết thành một nhân đồ vật là Perdita vào phim.
Danh sách truy vấn vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Tài liệu