Giảng viên hồng lê » thể nhấn mạnh ( emphatic là gì trong tiếng việt?

     

Trong Tiếng Anh, không phải lúc nào ở thì hiện tại thường khi đi với chủ ngữ I/we/they thì động từ phải chia ở dạng số nhiều hay khi đi với ngôi he/she/it động từ phải chia ở dạng số ít, ở thì quá khứ đơn động từ cũng không phải lúc nào cũng phải biến đổi về thì quá khứ mà cũng có những trường hợp đặc biệt khi người viết hay người nói muốn nhấn mạnh một điều gì đó thì động từ lại được sử dụng theo một cấu trúc khác. Dưới đây là các trường hợp cụ thể để bạn hiểu rõ hơn:

1. Nếu là câu trần thuật khẳng định:SUBJECT + DO/DOES/DID + VERB

(Do/Does: dùng ở thì hiện tại đơn; Did: dùng ở thì quá khứ đơn)

Eg:

I do want to go with her, but I can't (Tôi rất muốn đi cùng cô ấy, nhưng tôi không thể)

He does work hard, but he never makes any success. (Quả là anh ta có chăm chỉ, nhưng anh ta không tạo được thành công nào)

Believe me, I did do as you had asked (Hãy tin tôi, quả thật tôi đã làm như anh yêu cầu)

*

2. Nếu là câu mệnh lệnh khẳng định:DO + VERB

Eg:

Do work hard if you want to succeed (Hãy làm việc chăm chỉ nếu bạn muốn thành công)

Do lie down and take a rest, please. (Xin hãy cứ nằm xuống nghỉ)

*** Ngoài ra, người ta còn có thể dùng "YOU" để nhấn mạnh.

Eg:

You bring me a magazine (Anh hãy mang cho tôi 1 tờ tạp chí)

You go out, or I'll call the police (Anh hãy ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát)

3.


Bạn đang xem: Giảng viên hồng lê » thể nhấn mạnh ( emphatic là gì trong tiếng việt?


Xem thêm: Bị Hâm Là Gì ? Viết Tắt Của Từ Gì? Em Bị Hâm À

Nếu là câu trần thuật phủ định và câu mệnh lệnh phủ định:

Eg:

I know not anybody in New York (đặt "not" sau động từ)

I never did hear him sing (đặt "never" trước "did")

She never does want to marry such a drunkard (đặt "never" trước "does")

***NOTE:

– It is/was…that (chính …là) cũng được dùng để nhấn mạnh . Trong đó, is được dùng ở thì hiện tại, was được dùng ở thì quá khứ.

Eg:

Is it he that (who) is the next person to be called for interview? (Có phải anh ta chính là người kế tiếp được gọi phỏng vấn không?)

It was the day before yesterday that I saw them off at the airport (Chính vào ngày hôm kia tôi đã tiễn họ tại phi trường)

*

Như vậy, việc nắm vững ngữ cảnh trong câu là điều quyết định giúp bạn có thể xác định được thì của động từ hoặc dạng của động từ cho chính xác. Ngoài ra, việc nắm vững các dạng của động từ cũng là chìa khóa giúp bạn đạt điểm cao trong bài thi đại học. Để tìm kiếm những tài liệu ôn thi đại học tiếng anh ở đâu thì tốt nhất các bạn có thể tham khảo các bài học của Ms. Hong Le tại đây nhé. Chúc các bạn học tập và ôn thi tốt!


Chuyên mục: