Từ dusty là gì, (từ Điển anh nghĩa của từ dusty, từ dusty là gì

     

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú cdspninhthuan.edu.vn.Học những từ bạn phải tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Từ dusty là gì, (từ Điển anh nghĩa của từ dusty, từ dusty là gì

The aim of our studies was to lớn examine turbulent, wavy structures in noctilucent clouds taking into lớn tài khoản the clouds dusty plasma nature.
We consider a weakly ionized dusty plasma composed of electrons, singly charged ions, negatively charged dust grains and neutrals.
The transitions and the self-gravitational effects on the surface dust-ionacoustic mode are investigated in semi-bounded magnetized dusty plasmas.
In dusty plasmas, the electron-neutral collision frequency is typically much smaller than the electron g yrofrequency.
The effect of an exter nal magnetic field on an ion-dust two-stream instability in a collisional dusty plasma is investigated.
We are dealing with isothermal low-frequency (with respect khổng lồ the dust g yrofrequency) dynamics in partially ionised dusty plasmas that are in ionisation equilibrium.
Thus, in this paper we investigate the effects of dust grain rotation on the surface dust-acoustic wave in a semi-bounded dusty plasma.
A lot of research work is being carried out in the area of dusty plasmas due lớn its applications in space, astrophysics và laboratory plasmas.
The equations are then used to lớn investigate decay & modulational instabilities in magnetized dusty plasmas.
To summarize, we have investigated the influence of an exter nal magnetic field on dust charge perturbations in a dusty plasma.
Các quan điểm của những ví dụ ko bộc lộ cách nhìn của những chỉnh sửa viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press hay của các công ty cấp giấy phép.


Xem thêm:

*

lớn accept that you will reduce your demands or change your opinion in order to lớn reach an agreement with someone

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: