dung dịch feso4 và dung dịch cuso4 đều tác dụng được với

Dãy năng lượng điện hóa

Dung dịch FeSO4 và hỗn hợp CuSO4 đều ứng dụng được với được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả phụ thuộc vào sản phẩm năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại nhằm xác lập cặp lão hóa khử của sắt kẽm kim loại.

Bạn đang xem: dung dịch feso4 và dung dịch cuso4 đều tác dụng được với

Dung dịch FeSO4 và hỗn hợp CuSO4 đều ứng dụng được với

A. Ag

B. Cu

C. Fe

D. Zn

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

Ta với cặp lão hóa khử bố trí như sau: Zn2+/ Zn; Fe2+/ Fe; Cu2+/ Cu vậy nên Fe2+ và Cu2+ với tính lão hóa mạnh rộng lớn Zn2+ nên hoàn toàn có thể lão hóa Zn trở thành Zn2+.

Zn + Fe2+ → Fe + Zn2+

Zn + Cu2+ → Cu + Zn2+

Đáp án D

Ý nghĩa sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại 

Các sắt kẽm kim loại đứng phía đằng trước sẽ có được tính khử mạnh rộng lớn sắt kẽm kim loại đứng sau. trái lại, những sắt kẽm kim loại đứng sau sẽ có được tính lão hóa mạnh rộng lớn những sắt kẽm kim loại đứng trước.

Ví dụ: Ag2++ Cu → Cu2++ Ag (kết tủa)

Quy tắc α cũng đều có những tình huống nước ngoài lệ.

Thí dụ:

Các sắt kẽm kim loại kiềm đầu sản phẩm sẽ không còn khử sắt kẽm kim loại. Mà ngược lại, bọn chúng tiếp tục khử nước.

2K + 2H2O → 2KOH + H2

Các sắt kẽm kim loại kể từ Mg cho tới trước Hidro, khi ứng dụng với hỗn hợp axit sẽ khởi tạo rời khỏi muối bột và giải tỏa khí hidro.

Thí dụ:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Al, Fe, Cr tiếp tục thụ động với HNO3 quánh nguội và H2SO4 quánh nguội.

Các sắt kẽm kim loại cuối sản phẩm (Au, Pt,…) ko ứng dụng được với axit.

Dãy năng lượng điện hóa

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại khá đầy đủ cho thấy tính lão hóa và tính khử của những chất

Xác tấp tểnh chiều của phản xạ lão hóa – khử

Quy tắc α

Để viết lách đích thị chiều của phản xạ lão hóa – khử, người tớ viết lách cặp lão hóa – khử với thế năng lượng điện vô cùng chuẩn chỉnh nhỏ ở phía bên trái, cặp lão hóa – khử với thế năng lượng điện vô cùng chuẩn chỉnh to hơn ở phía bên phải rồi viết lách phương trình bám theo quy tắc α

Quy tắc anpha

Xác tấp tểnh suất năng lượng điện động chuẩn chỉnh của pin năng lượng điện hóa

Eopin = Eo (+) – Eo (−)

Câu chất vấn áp dụng liên quan 

Câu 1. Các láo lếu thích hợp hóa học này tại đây ko nằm trong tồn bên trên vô và một dung dịch?

A. Ni(NO3)2 và AgNO3

B. Fe(NO3)2 và AgNO3

C. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

D. Hg(NO3)2 và Cu(NO3)2

Câu 2. Cho bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, sau khoản thời gian kết đôn đốc thí nghiệm thu sát hoạch được hỗn hợp X gồm:

A. Fe(NO3)2, H2O

B. Fe(NO3)2, AgNO3

C. Fe(NO3)3, AgNO3

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ hóa học

2AgNO3 + Fe → 2Ag + Fe(NO3)2

AgNO3 + Fe(NO3)2 → Ag + Fe(NO3)3

Câu 3. Cho láo lếu thích hợp bao gồm Fe và Mg vô hỗn hợp AgNO3, khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hỗn hợp X (gồm nhị muối) và hóa học rắn Y (gồm nhị kim loại). Hai muối bột vô X là

A. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)3 và Mg(NO3)2.

C. AgNO3 và Mg(NO3)2.

D. Fe(NO3)2 và AgNO3.

Xem đáp án

Đáp án A

Chất rắn Y bao gồm nhị sắt kẽm kim loại với tính khử yếu hèn nhất là: Ag, Fe

Dung dịch X bao gồm nhị muối bột của sắt kẽm kim loại với tính khử mạnh mẽ nhất, nhưng mà Fe dư

→ Hai muối bột vô X là Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2.

Mg + 2Ag+  → Mg2+ + 2Ag↓

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag ↓

Câu 4. X là sắt kẽm kim loại phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là sắt kẽm kim loại ứng dụng được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y thứu tự là (biết trật tự vô sản phẩm thế năng lượng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag

A. Fe, Cu.

B. Cu, Fe.

Xem thêm: nước đổ đầy ly

C. Ag, Mg.

D. Mg, Ag.

Xem đáp án

Đáp án A

X phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 → X đứng trước H vô sản phẩm năng lượng điện hóa → Loại đáp án B vì như thế với Cu, loại C vì như thế với Ag

Y ứng dụng được với Fe3+ → Loại đáp án D

Đáp án A: X là Fe, Y là Cu

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

Câu 5. Cho khí CO (dư) cút vô ống sứ nung rét đựng láo lếu thích hợp X bao gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO chiếm được hóa học rắn Y. Cho Y vô hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn sót lại phần ko tan Z. Giả sử những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Phần ko tan Z gồm

A. MgO, Fe, Cu.

B. Mg, Fe, Cu.

C. MgO, Fe3O4, Cu.

D. Mg, Al, Fe, Cu.

Xem đáp án

Đáp án A

CO khử được những oxit của sắt kẽm kim loại đứng sau Al vô sản phẩm hoạt động và sinh hoạt hoá học tập.

CO + Al2O3 → ko phản ứng

CO + MgO → ko phản ứng

4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2

CO + CuO → Cu + CO2

→ Hỗn thích hợp Y: Al2O3, MgO, Cu, Fe

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

→ Hỗn thích hợp Z: MgO, Fe, Cu

Câu 6. X là sắt kẽm kim loại phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là sắt kẽm kim loại ứng dụng được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y thứu tự là (biết trật tự vô sản phẩm thế năng lượng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag.

A. Fe, Cu.

B. Cu, Fe.

C. Ag, Mg.

D. Mg, Ag.

Xem đáp án

Đáp án A

X phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 → X đứng trước H vô sản phẩm năng lượng điện hóa → Loại đáp án B vì như thế với Cu, loại C vì như thế với Ag

Y ứng dụng được với Fe3+ → Loại đáp án D

Đáp án A: X là Fe, Y là Cu

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

Câu 7. Cho luồng khí H2 dư qua loa láo lếu thích hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung rét ở sức nóng phỏng cao. Sau phản xạ, láo lếu thích hợp hóa học rắn còn sót lại là

A. Cu, Fe, ZnO, MgO.

B. Cu, Fe, Zn, Mg.

C. Cu, Fe, Zn, MgO.

D. Cu, FeO, ZnO, MgO.

Xem đáp án

Đáp án C

CuO, Fe2O3, ZnO bị vì như thế khử C, CO, H2 tạo ra trở thành Cu, Fe, Zn.

Còn lại MgO.

=> Hỗn thích hợp hóa học rắn chiếm được là Cu, Fe, Zn, MgO.

Câu 8. Cho láo lếu kim loại tổng hợp loại Mg, Zn, Fe vô hỗn hợp chứa chấp AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hỗn hợp X bao gồm 3 muối bột và hóa học rắn Y bao gồm 3 sắt kẽm kim loại. Ba muối bột vô X là

A. Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3.

B. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2.

C. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)3.

D. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)2.

Xem đáp án

Đáp án D

Dãy năng lượng điện hóa : Mg2+/Mg Zn2+/Zn Fe2+/Fe Cu2+/Cu Ag+/Ag

→ Dung dịch X bao gồm 3 muối bột (ion với tính lão hóa yếu hèn nhất) là Mg(NO3)2, Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2

............................................

Xem thêm: chỉ khom lưng vì em

Trên trên đây VnDoc.com một vừa hai phải gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Dung dịch FeSO4 và hỗn hợp CuSO4 đều ứng dụng được với. Hi vọng qua loa nội dung bài viết này độc giả nhận thêm tư liệu hữu ích nhé.

Để tìm hiểu thêm cụ thể khá đầy đủ nội dung sản phẩm năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại, mời mọc chúng ta ấn vô link: 

  • Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại cụ thể khá đầy đủ

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một trong những thắc mắc liên quan:

  • Kim loại này tại đây với tính khử mạnh nhất
  • Trong pin năng lượng điện hóa Zn- Cu quy trình khử vô pin là
  • Ion sắt kẽm kim loại này tại đây với tính lão hóa yếu hèn nhất
  • Ion sắt kẽm kim loại này tại đây với tính lão hóa mạnh nhất
  • Sắt tây là Fe được phủ lên mặt phẳng vì như thế sắt kẽm kim loại này sau đây