đừng có giả nghèo với tôi

 • Reads 1,130,300
 • Votes 94,358
 • Parts 98

Complete, First published Jun 12, 2021

Bạn đang xem: đừng có giả nghèo với tôi

Table of contents

 • Thu, Sep 16, 2021

 • [BẠC HẠ]-Chương 1: Lần đầu gặp mặt.

  Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Chương 7: Che Chở vực người bản thân.

  Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • [CHÚNG THU]-Chương 17: Vào thu.

  Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Chương 22: Tiêu chuẩn chỉnh kép.

  Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Chương 34: Em gái và ngọt ngào.

  Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • [MÃN ĐÔNG]-Chương 39: Hồng nhạt nhẽo.

  Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

  Xem thêm: mùa xuân đang đến

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Chương 57: Yêu đương vụng trộm trộm.

  Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • [KINH XUÂN]-Chương 60: Nụ thơm đầu.

  Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Chương 67: Có qua loa với lại.

  Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Wed, Sep 29, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 83: Phiên nước ngoài 1.

  Sun, Oct 10, 2021

 • Chương 84: Phiên nước ngoài 2.

  Sun, Oct 17, 2021

 • Chương 85: Phiên nước ngoài 3.

  Sun, Oct 17, 2021

 • Chương 86: Phiên nước ngoài 4.

  Thu, Oct 21, 2021

 • Chương 87: Phiên nước ngoài 5.

  Sat, Oct 23, 2021

 • Chương 88: Phiên nước ngoài 6.

  Sun, Nov 21, 2021

 • Chương 89: Phiên nước ngoài 7.

  Thu, Nov 25, 2021

 • Chương 90: Chu Tử Thu - Thẩm Gia Ngôn.

  Wed, Dec 22, 2021

 • Chương 91: Chu Tử Thu - Thẩm Gia Ngôn.

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 92: Chu Tử Thu - Thẩm Gia Ngôn.

  Fri, Jan 28, 2022

 • Chương 93: Chu Tử Thu - Thẩm Gia Ngôn.

  Tue, Feb 15, 2022

 • Chương 94: Chu Tử Thu và Thẩm Gia Ngôn.

  Sat, Mar 5, 2022

 • Chương 95: Chu Tử Thu và Thẩm Gia Ngôn.

  Sun, Mar 6, 2022

  Xem thêm: vô thượng tiên đế trịnh sở

 • Chương 96: Chu Tử Thu và Thẩm Gia Ngôn.

  Tue, Mar 8, 2022

 • Fri, Mar 25, 2022

Tên truyện: Đừng với fake nghèo nàn với tôi.
  
  Tác giả: Lâm Thất Niên.
  
  Thể loại: Nguyên thanh lịch, đam mỹ, tân tiến, tình yêu, ngọt sủng, vườn ngôi trường, cường cường, công ty thụ, sảng văn, nhẹ dịu, 1×1.
  
  Vai chính: Hạ Chi Dã × Tống Yếm.
  
  Một câu tóm tắt: Không fake nghèo nàn, đơn thuần hiểu nhầm trở nên chân ái.
  
  Warning: Không biết xấu xa hổ cá tính rất tuyệt quí trình bày câu nói. cợt nhả công × Mạnh mồm mượt lòng cá tính cực kỳ xoàng ngầu lòi thụ. 
  
  Thấy có tương đối nhiều chúng ta chất vấn nài gửi ver vượt lên nên tui ghi lên phía trên luôn luôn, câu vấn đáp là ko được ạ.