drawer là gì

/´drɔ:ə/

Thông dụng

Danh từ

Người kéo; người nhổ
Người ký trừng trị hối hận phiếu, người thân tạo
Người vẽ
(từ cổ,nghĩa cổ) người trích rượu (chuyên lấy rượu, bia ở thùng ra)
Ngăn kéo
chest of drawers
tủ com mốt

Chuyên ngành

Xây dựng

thiết bị nhổ

Điện tử & viễn thông

ngăn chứa

Kỹ thuật công cộng

ngăn kéo
chill drawer
ngăn kéo lạnh
cold drawer
ngăn (kéo) lạnh
sliding filter drawer
ngăn kéo kính thanh lọc trượt
người vẽ

Kinh tế

người ký phát
draft drawer
người ký trừng trị hối hận phiếu
drawer of a bill of exchange
người ký trừng trị hối hận phiếu
drawer of a cheque
người ký trừng trị séc
Refer lớn drawer (R/D)
trả lại sức ký phát
return a bill lớn drawer
trả hối hận phiếu cho những người ký phát
return a bill lớn drawer (to...)
trả hối hận phiếu lại cho những người ký phát
return of an unpaid bill lớn a drawer
sự trả lại một hối hận phiếu ko giao dịch cho những người ký phát
return of bill lớn drawer
sự phản trả hối hận phiếu cho những người ký phát
return of bill lớn drawer
sự trả lại hối hận phiếu cho những người ký phát
người ký trừng trị (hối phiếu, chi phiếu)

nôi

Bạn đang xem: drawer là gì

Xem thêm: mạch thượng hoa khai

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ