Con Đom Đóm tiếng anh là gì, học tiếng anh từ vựng về các loài côn trùng

     
Và cũng giống như phép lạ nhỏ của con đom đóm, thì ánh sáng sẽ không thấy được nếu không có bóng tối.

Bạn đang xem: Con Đom Đóm tiếng anh là gì, học tiếng anh từ vựng về các loài côn trùng


Sau đó, xuất hiện nhiều con đom đóm nhảy múa trước mắt cô, dần dần cô thấy những hoa văn kỳ lạ và ngoằn ngoèo hiện ra.
Then, flashing pinpoints of light dance before her eyes, escalating into a surreal display of zigzag lines and bizarre geometric patterns.
Ở Philippin, hàng ngàn con đom đóm có thể được ngắm mọi lúc trong năm ở thị trấn Donsol (được gọi là aninipot hay totonbalagon trong thổ ngữ bicol).
In the Philippines, thousands of fireflies can be seen all year-round in the town of Donsol (called aninipot or totonbalagon in Bicol).
Ví dụ, sự đồng bộ hóa tự nhiên, cách mà các khán giả vỗ tay và bỗng nhiên bắt đầu vỗ tay cùng nhịp, những con đom đóm phát sáng cùng nhau.
So for example, spontaneous synchronization, how audiences are clapping and suddenly start all clapping together, the fireflies flashing together.
Sai sót của tạo hóa này được đồng nghiệp của tôi Tom Eisner phát hiện ra, đã khiến những con đom đóm chiếu ánh sáng rực rỡ vào bầu trời với ý định bất chính.

Xem thêm: Ref Nghĩa Là Gì ? Ref Là Viết Tắt Của Từ Gì? Ý Nghĩa Của Ref Là Như Thế Nào?


This evolutionary flaw, which was discovered by my colleague Tom Eisner, has driven these fireflies to take their bright lights out into the night with treacherous intent.
Được chi phối bởi chọn lọc giới tính, một số con đom đóm trưởng thành như con đực kiêu hãnh này phát triển một loại đèn phát sáng mới, giúp chúng ve vãn bạn tình hiệu quả hơn hẳn.
Driven now by sexual selection, some adult fireflies like this proud male evolved a shiny new glow-in-the-dark lantern that would let them take courtship to a whole new level.
Ông cũng xác định được "những con đom đóm" bí ẩn của Glenn trong suốt Friendship 7 như những hạt chất lỏng đông lạnh nới lỏng từ bên ngoài của tàu vũ trụ, mà ông có thể sản xuất bằng cách tung ra trên tường gần cửa sổ.
He also identified the mysterious "fireflies" observed by Glenn during Friendship 7 as particles of frozen liquid loosened from the outside of the spacecraft, which he could produce by rapping on the wall near the window.
Tầm ảnh hưởng của họ đối với thế giới không lớn hơn của con sứa hay của đom đóm hay chim gõ kiến là bao.
Các nhà khoa học nói rằng đom đóm dùng ánh sáng của chúng để thu hút những con khác giống và các loài đom đóm khác nhau phát ánh sáng theo những kiểu và nhịp độ khác nhau.
Scientists say that fireflies use their light to attract mates and that different species of fireflies flash different patterns and rhythms.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Tài liệu