đổi từ cm2 sang m2

Đổi đơn vị chức năng diện tích S | square centimeter ➟ square meter

Máy tính thay đổi kể từ Centimet vuông thanh lịch Mét vuông (cm2 → m2). Nhập số đơn vị chức năng vô dù bên dưới các bạn sẽ đem tức thì thành quả.

Bạn đang xem: đổi từ cm2 sang m2

Đổi Centimet vuông (cm2) thanh lịch Mét vuông (m2)

Mét vuông thanh lịch Centimet vuông (Hoán thay đổi đơn vị)

Centimet vuông

Xen-ti-mét vuông (ký hiệu cm2): Xen-ti-mét vuông là diện tích S của hình vuông vắn với cạnh nhiều năm 1cm. Tùy theo gót đòi hỏi về đơn vị chức năng đo lường và tính toán không giống nhau tuy nhiên các bạn đem thể chuyển thay đổi mét vuông (m2) trở nên centimet vuông (cm2), hecta (ha), decimet vuông (dm2) hoặc rộng lớn bát ngát là kilomet vuông (km2)…….

1 cm2 bởi vì từng nào m2

1 cm2 = 0.0001 m2

Xem thêm: truyện cưa nhầm bạn trai được chồng như ý

Cách quy thay đổi cm2 → m2

1 Centimet vuông bởi vì 0.0001 Mét vuông:

1 cm2 = 0.0001 m2

1 mét vuông = 10000 cm2

Xem thêm: cung đấu không bằng nuôi cún

Mét vuông

Một đơn vị chức năng diện tích S bởi vì một mét chiều nhiều năm nhân với 1 mét chiều rộng lớn. Mét vuông được viết lách tắt là “m2”.

Về đơn vị chức năng quy đổi

Cùng dùng để làm đo lường và tính toán diện tích S còn tồn tại những đơn vị chức năng khác ví như milimet vuông (mm2), centimet vuông (cm2), Héc tô mét vuông (hm2), Deximet vuông (dm2), Đề ca mét vuông (dam2), Kilomet vuông (km2).

Tuỳ nằm trong vô diện tích S và quy tế bào dự án công trình tuy nhiên sẽ sở hữu được đòi hỏi về đơn vị chức năng đo lường và tính toán mang lại thích hợp. Ngoài mét vuông còn rất có thể dùng cm2, ha, dm2 hoặc km2. Mỗi đơn vị chức năng tiếp tục xa nhau chừng 100 phiên từ xưa cho tới sau tính theo gót chừng nhiều năm của khoảng tầm cách:

  • 1m2 = 0,000 001 km2
  • 1m2 = 10.000 cm2
  • 1m2 = 0,0001 hecta
  • 1m2 = 0,01 dam2 = 0,0001 hm2 = 0,000001 km2.
  • 1m2 = 100 dm2 = 10000 cm2 = 1000000 mm2.

Bảng Centimet vuông thanh lịch Mét vuông

1cm2 bởi vì từng nào m2
0.01 Centimet vuông = 1.0E-6 Mét vuông10 Centimet vuông = 0.001 Mét vuông
0.1 Centimet vuông = 1.0E-5 Mét vuông11 Centimet vuông = 0.0011 Mét vuông
1 Centimet vuông = 0.0001 Mét vuông12 Centimet vuông = 0.0012 Mét vuông
2 Centimet vuông = 0.0002 Mét vuông13 Centimet vuông = 0.0013 Mét vuông
3 Centimet vuông = 0.0003 Mét vuông14 Centimet vuông = 0.0014 Mét vuông
4 Centimet vuông = 0.0004 Mét vuông15 Centimet vuông = 0.0015 Mét vuông
5 Centimet vuông = 0.0005 Mét vuông16 Centimet vuông = 0.0016 Mét vuông
6 Centimet vuông = 0.0006 Mét vuông17 Centimet vuông = 0.0017 Mét vuông
7 Centimet vuông = 0.0007 Mét vuông18 Centimet vuông = 0.0018 Mét vuông
8 Centimet vuông = 0.0008 Mét vuông19 Centimet vuông = 0.0019 Mét vuông
9 Centimet vuông = 0.0009 Mét vuông20 Centimet vuông = 0.002 Mét vuông