đọc truyện chiến thần thánh y

Sắc mặt mũi Đường Tuấn khẽ phát triển thành.

Địa Cầu Nhất Mạch, chỉ mất chục tía tộc bay ngoài kết viên bị hàm ấn. cũng có thể hiểu rằng tình hình năm cơ nguy khốn cung cấp đến mức độ này.

Bạn đang xem: đọc truyện chiến thần thánh y

Ngoại trừ thông tin về chục tía tộc rời khỏi thì Cố Quân cũng ko biết gì về những chuyện không giống.

Vậy ông suy nghĩ tôi đem mục tiêu gì?” Đường Tuấn chất vấn.

Adv

Cố Quân ngặt mặt mũi nói: “Tôi thay mặt mang lại những người dân ngôi nhà chúng ta Cố cho tới thủ thỉ với cậu. Tuy rằng ngôi nhà chúng ta Cố xuất thân thích kể từ Trái Đất, tuy nhiên bao nhiêu trong năm này ngôi nhà chúng ta Cố đang được cắm rễ ở toàn cầu Man Hoang, thị tộc dường như không ngừng khuếch giã vội vã trăm chuyến, tộc nhân càng nhiều hơn thế nữa vội vã bao nhiêu vạn chuyến trước cơ. cũng có thể đạt cho tới trình độ chuyên môn hiện nay, toàn phụ thuộc vào nhiều mới ở trong nhà chúng ta Cố Cửa Hàng chúng tôi giao đấu tuy nhiên đã có được, không tồn tại ngẫu nhiên tương quan này cho tới trái ngược khu đất. Mà Trái khu đất đã và đang sớm xiêu bạt trở thành Thiên Khí Chi Địa.”

Adv

Ông tao tạm dừng một chút ít, nói: “Nhà chúng ta Cố Cửa Hàng chúng tôi không thích nối tiếp cuộc sống đời thường lang bạt kì hồ đầu lối xó chợ như này. Các tộc nhân ở trong nhà chúng ta Cô đem cuộc sống đời thường của mình, cũng sẽ không còn trả giá chỉ tính mạng của con người bản thân vì như thế những chuyện năm cơ.

“Muốn trọn vẹn bay ngoài Địa Cầu Nhất Mạch sao?”

Đường Tuấn cười cợt khẽ, đơn giản nụ cười cợt này một vừa hai phải nhìn khiến cho quý khách ko ngoài đau xót.

Vốn dĩ anh ko quyết định làm cái gi ngôi nhà chúng ta Cố, tuy nhiên song thái chừng quyết tâm ở trong nhà chúng ta Cố vẫn thực hiện anh cảm nhận thấy không dễ chịu. Có điều anh cũng ko trách móc ngôi nhà chúng ta Cố, chuyện tương quan cho tới tôn fake Ngự, vô dải ngân hà đem bao nhiêu người dân có lá gan góc đối nghịch ngợm chứ.

“Được.” Đường Tuấn rằng.

Vẻ mặt mũi của Cố Quân tức thời nhẹ dịu rất là nhiều, nói: “Cậu yên ổn tâm tôi cũng sẽ giữ lại được kín như bưng về chuyện cậu tới từ Trái Đất. Chờ trong tương lai cậu đã có được gia thế ứng phó với tôn fake Ngự thì ngôi nhà chúng ta Cố Cửa Hàng chúng tôi hoàn toàn có thể lựa lựa chọn đứng ở phe của cậu.”

Trong đôi mắt Cố Vân Minh đang được lòi ra tia thịnh nộ. Tôn fake Ngự, đó là người vượt trội nhất vô dải ngân hà. Gần một trăm ngàn năm vừa qua, đã có được bao nhiêu người như tôn fake Ngự? Còn nữa, nếu như Đường Tuấn thiệt sự đạt cho tới trình độ chuyên môn này, thì mặc dù có tăng ngôi nhà chúng ta Cố thâm nhập vô ko thì cũng chẳng nên yếu tố.

eyJpdiI6Im9LdFBneU5FSXFRY2NIWVNEaGFPY3c9PSIsInZhbHVlIjoiSzYzY2czZndtZFhJaWNcL3hTRis1STZBVHBoY2JnY2IyVnNoamZhVGlSZWxpamdJMzQzT3RPZ1MraCtORlhtVk9XWVI1a0czVDN2MkVTMGJYd2hRMEgwa2Q1emVDb0tmSFpTWjgrNXIwXC9xVlVHNDhUMEY5eWk0RXZVNmFWWGZUZ0t4cnh3NGF4dmV0WUpNT2o4VEFpOWJ2ZzhlbUc4eStuXC9OSGVVd3dJRXpkSDZOTG1jT21KczlsVlwvTHJmOXk1dXQwNnlDb3pJaWgwbGJcLytYb21HSUlcL2p4RkxFT0tkUzdZZkxwNXUzcUY1OGh5YitHM2hBKzhsQTk3KzUxbktzeWtiSVhrTTNyZXU5OVkrZVRoY0VYdU0xaTRGMkk2NHdUeWtqdnhzaFdneFhOOE81VDJ6WjJzTEtsZHVCQXFIaEhBeU9RTjhZUXJ2WWoyamJSYk80bFV3PT0iLCJtYWMiOiJhZTY4ZGJlNjE2NjZlNjgwNzU0ZmUxMmQ2Y2NkMTU0NWM4OGUwN2ZkY2Q1MWUyMzU0YTljNTMzMTgyNWEzN2JhIn0=

eyJpdiI6Ik5LZDJMbjdXRVRldGpVUkZGWlhETkE9PSIsInZhbHVlIjoicEg2OFJ2dHpOUHNoR1lVMnMyVTlZdlJGYUVCNDlQdm5reCsxa1wvdllkRlpDa1lOZmVLOXg3eGlJTVR1M3lVRFIiLCJtYWMiOiJmNjVhODI4OGRhMmZlMTlkMzE3ZjIzOGQ3YTZlM2RmOGI5MGY4OTFkNTExMjMxY2Y4MDlmYzkyNTgwZWE1OTk1In0=

eyJpdiI6IlJ0cWVVZTQyWEpRUEQwZmd0RnNRaUE9PSIsInZhbHVlIjoiSFdkRVBoZ1NJMG52Z0NaZTM0azFDeVFkVG5nVHBXMVwvRUFjV0ZXQnRpU0VPQUNHNGh6THpLY0d4QzM3OUJmc1czclBhZ1hOSEU3VDV5VWlrWHN2Q0N4ck1aV1JZXC81bEdNV1ZyMjRvRWxKSEZ3NTN1ZG9OWU9aKzIzYUp5c2IxTnNBQVFqMWx3VVp3R2RoRHphMXBcLzNBPT0iLCJtYWMiOiIxZjBjYTk4NDdhZTg1NTY2ZDk5MTU4NDEzNjE5ZDI4YmE3OTMzMGEwNjQ3NDdkOTI3MWU1NTZhN2U2ZWE0NDM1In0=

eyJpdiI6ImJqSmI3ajJcL01GYVp2eWtRSUhwS0VnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkhKSDdhRG4zWUY0WUpCRFE4MXV3U0hNSHNvMDVGa1crcTNEZjlDRE5tSlp6OEtVZDFxVUJMSmMwZlR6RnZDSk0iLCJtYWMiOiJhYmQwNjE4MGZhZjc4Y2FmMDNlYmVmZGI2Nzc4N2I4ZmRmNTYyZDc3MjgxMGE3N2FmMTRiZGYyYjY4NmU3OTM3In0=

eyJpdiI6IjJnaHU1WExqbFEzS28xYUFnSkQzYmc9PSIsInZhbHVlIjoiMEFQN200cU1ZSDhscWQyaThxZjV2SjZiQ3BqYjV1VTJQUnNLVGtaN25la2F1M0kzSWFvbEFweW50N3R4em1mRE9QWjBPOUVXSHpwMmdFbDlNeVwvT0w3Uk5zVkxNU0FHcDByOVArMldCM21nZnlDTXB1ZnBBOCtFNzJKdzlsOGRWN1NpeHlTYm9vYTN2TFdTQ1l2RlNTUVd3ZGZ3Nk1ha2VSUmxwWkgrZDhGZz0iLCJtYWMiOiIxNDlkMjg0NTgyOGEwOWQ4YTk4MDgwNjY5OWQzMDA2ZGVkMTBjYjg4NzYwYTE5ZjNhNTFjNjgwYzVhZmFmMmI5In0=

eyJpdiI6ImRMODVQa2Z0Q2VNRkVPcm5aVkkrWmc9PSIsInZhbHVlIjoiXC8yYzJYSE40TWtQZjhaaE9xUmxEXC9YOGI0bHRUYXhkNDFvd0M4NDRJempSSnNvZ1ZMaDZlenkzZkt4YTh5SWVHIiwibWFjIjoiMjc5Mjg1ZDViNTM0NmE5NzM1NTYwYjNhYjQ1NjQwNmFhNjRiNGRhNDU4MDRmYjJmY2FhMzAyN2YxMjk2NzA2OSJ9

Xem thêm: Xôi Lạc TV Cập nhập về bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha mới nhất

eyJpdiI6Illhemw0OGZOV25sSUxVT1FPWnNtZXc9PSIsInZhbHVlIjoiK2FYSVplTEMrR29pUkFpeFJYTzBHaW9WUFhUc3djM0JPajNxYVVvYzd3VlwvWFRVWmFCZXpvYnVQY3VxZ3ZGTkNnbnJFdmFhV0tEeVlhOFVxRGh1aHA5NUZGem1CdWE3aThhVUJNdHJKbGhJVlhYTUdUcWFoU2pyZmJiM3hkVzA4QndFSGJFOVVsZWRxWWIyWjZROFNMWWlEaTZsM1FiSzQ4NllzOTJlMTdtb0ZxRlwvU1pnK1wvaHNQSDJxRnVJSXVIWHI2aTVtdTZVYVFSRXBjM1VHaEJGY0NUc3Y5TDFlZG1YeTM0VDhDMHNqS1pPUnN5S2lIODlBWWlxNzBMNFwvQlYiLCJtYWMiOiI2YzVmNDViNjJmY2FmM2I4MDBmNjUzOTAxYzI0NTU5YWJkNjdiODQ0ZTc2YjI3MTE4MWY0ODcwYzU0NTY2YjM2In0=

eyJpdiI6IlpXUDhjSFd5OWk2THBhTXNvb0Q0aFE9PSIsInZhbHVlIjoic1RqU1VcL0JjUVdSXC81SDE3NGwrang3dmMyMjU4S0lua1h0WWJuaUZ0VG1QWUo3MTBURHlaalVDMUFVcTNKbkxHIiwibWFjIjoiYTQwZDEyYzFjYjVkNDNlNTA4N2FlMjViN2FiMjI5YTA5ZmNkZTViYjI0MmYzYjJmMzg3MzliNmM2NTM1YjIzYyJ9

eyJpdiI6IkJsbjdCYkl4d3d1VldETTBLc0phdlE9PSIsInZhbHVlIjoiTnRkT0FiaVg3WVVwRk8wcU5RSmd0ZjRGUGNKUXFaRmZcL1VTdDVEUU8zckVNS2x2c1h4WDIxNU52MjExTUJnczBKVlRtOHIyYXNvdjcwZ3o2MWdCRDhIWnZ6RUR6d3cwN09Ja1BZbGpoQURWZ2R3WDJPUFpiRk5TSmFkU0U2U1YxTDFPNUdTRXBrelBKNW5rVkRpYW12Z0R6dHlFUFdBYmVtN281WTc3NEgzSk1xOXNkY21aOW1VVXVMZHZaVDF1RWlWbEo5NUxcL2NaOTdEa1k1ZUZmK2hOTXlMUGRHMG02MUI1YnRZSGtCNit4UFMzc3ppYXVBZVRucFNDV1dRRVRSUkt6NFhZa3RyXC9Rd0FDb2dJRE1VSVwvcjBuajF0cnZKQmV4UnZqZVhXWVI5aVQyTkdTdkE5bGgralBEazNQcWg0TmxWamlKblRzcTc0SlNcL2tYYlN2NTlNYXcxMkRNTkFsSEJjRE44eXdKaFNTeTE5QXF1V3lGUWgwamdZSW5JS0drOUU5bGFGRDhWbXFKRkx2YmhxQzBXek40SlpWQlBSYmN3WkI2dWZwdFAwSG4yZnh2bU5RalR2WmdrTktPc1AzQ0t0XC9wNVo1aGdSbUhsMFgzbElOd2crZ1k1NHVTb1ZoeDRIWTlHUFdSRmtmRk1KeXVOMzBcLzBzRm1QZUphOVkzME5FemloNFFxbXJ5N1JzeWRobHFqZGRNekRQR1V2Ymx2R0x4S29sVEsrbGJobzJvdHFOb0pLdEJFaERvXC9BcjEiLCJtYWMiOiIzODUzN2VhNGU5MDlmZGE3YjMxYjhlMTE3N2VmOGNmNGQ4MjVhN2U3ZTNhNWNjMDE4OWRjMTc4YTkwYjdmZmE4In0=

eyJpdiI6IkVQenhYcHA1WmZKNTc4bHo3NFZiUVE9PSIsInZhbHVlIjoiVGtiRUF3aFwvQVlCSmthaE5QYkdKYTZCXC9jajNGNDl0eHM0TXFcL3ZKejRJVU9JSjZBWmpySUQ2UEFBS0tKRHJyZyIsIm1hYyI6IjcwODVlZmVkNTY2ZTdiMTkxZTJkMWU0MDc3MzVjMjUyY2ZmMjRmZjExOGZiYmEzYTA3MzQzOGM5ZWI2NWJmYmIifQ==

eyJpdiI6ImNTdmJ2M0xPaXhYUEZ4WExKZ0RWR1E9PSIsInZhbHVlIjoicW9GMkxiNUtYaXBWU0pnVXRhZitXN3hqWTJzemxJd2hjSzdwaEloeE9UazljMHlxVGxTWWd4T1N1U2txYlY3eU0zYzJ1WHQ4OFlHbXp5UHVMNU1kZnc9PSIsIm1hYyI6ImMyYmI2ZDVlYzE2YTcyOWUwMmY3MTFmMGRmZTY3ODAyYzkyNWMyNzM4NDgyMjY1YzFmMDliMjNkYTVlOWFmZDAifQ==

eyJpdiI6IkRnbVZ0UEhyV3lrMlhFUnB1XC81bmhnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlRzQ2haQmdGSFhYRzByeUdiS2sxM2Z3cFFRN1dMK2lHTnVXXC9nRk91UG5EZ21tcGI3SnhGUU9zVHkrSUg4XC93ViIsIm1hYyI6IjM2ZTIzOTk5ZmQ1YThkODNlYTNmMjBkYzdkZjdjZDcyYjAzNGQyYzVkYTM4NDQ5MDVkYzhhOWZjNDk4NTA2M2QifQ==

eyJpdiI6IklzMXF6M1FTMWgybytcL3RQUXh2cFB3PT0iLCJ2YWx1ZSI6ImxOODVaUUVGcWhnZjVzdzduUEV2T2lTMnV5S1g1V0tZWDRlelZaUnlUYWxcLzc1enNxRTUrYm5QVHQ1aVRGSjhzR0hjMEttXC9XcWcyakNWVzZWVWhEeTdXT2hNTTFyMEI5UU9HVnlwN1dseXc9IiwibWFjIjoiZGM2ZDY3Nzg1YzM4MmQxNzY0NDQ4NTE1OGY3NWQxYzkzYWU3Y2UxMzU0ZGZkODUzNmNlNTE5MmMxNWQ5ZmRhNiJ9

eyJpdiI6Ik5yVWkrakZDVHBPaEZ5TEVjc2F2THc9PSIsInZhbHVlIjoidnhMUDNrOEZlbW5nR2xXYkM0UGIzK05wRnZ6RUM1NVE3RjBFOFZyY1NwWURiVWxjRkMyM3drZDg0a3VkK0hcL2ciLCJtYWMiOiI1MjI3Y2Q5ZWQ5YTY0NTVmODlhOGY1MjcwYjYzZjIyMmFmNzYxYjc4NzM1YjA2YjAyOTllZjYxNTZlMDdkOWFhIn0=

Một người Cảnh giới Nguyên Đan Viên Mãn hoàn toàn có thể địch được tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh đỉnh điểm, vậy và lại bị người không giống tặng mang lại thương hiệu yếu ớt ớt.

eyJpdiI6IkY2VmMrOUNMdG1jUTFPeGlnTFh1U2c9PSIsInZhbHVlIjoiVW85K2F3amV0TEdWUmN0S0ZPRDFVU1BwdHZCYWlsRkZIU3VsVWRCTGp1TWJrcW5YMXBROTBST2tmVVI3dHl5USIsIm1hYyI6IjFlZmQyNGQ1NmZmMmI5MTM3YmNjYWUyOTdhYWJhOTQwNmE3OGVkNGU4NjdlZGQyZGUyODk1ZmU3MDUwZGRjZjkifQ==

eyJpdiI6IjhRQ0FFSkJGSXRvRzY3XC8wTUtUU2RBPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ikk4T0p6T1BVOWhUbmxyUmJydjFQczBKMEc4NjZVc2VKWXZvR1d3MUU5Mm8zWHFVZlhiRlRRazBXQ3hYQVlvY0ZCXC9Fb09YYnNZd1wvWEI0ekplQXpKeEtneDZRZmNHZHpZMGZzOCtVdmtEeWxYbmhoUGtaVzNQeFkwdWNqZzZlZlFsbUphb3lGTHhcL3hpcGZPcVRidGdjUGd6RXhFcXJNaWdkM052UktoYmh3U2JqdkU0TGRXVFRqQ3Q0ZEFRUVI1aWpjd2EzWlNFTG1wUTZ4ZkxSVEhvMW40bmppMzNoaXJaNUpUdklRdmJqdlJlUzY1QTJNT3Y4c25cL21XTDh6ZHRzRHF2S0FYKzBORGtVVEVHdzVRcmNGYlU2WnlLd3BHZFwvc3RBYXpuK29wQlU9IiwibWFjIjoiNWU0MmQ5NGEyNjMwMmY1OTAwZjBjNzY5NDBlOTMyOGRmMmY0NTk2MTBiMzlmOTQxZWEwOGMyMTI3ZmZmZjVjOSJ9

eyJpdiI6ImNXUklWN3Fyb1hzSDhrdk1MdXBrY1E9PSIsInZhbHVlIjoidGcxS2tPSXIrTzh1ZHVaRHE0dyt6UUZpUUptcmg2aW9PZ0dzTlFzbHhxMU9McDZNY2xTNEMwdkVVNUVzSWl6ZiIsIm1hYyI6ImNlNjQwMDZkOWU1YTlhY2YxZDRlZjdiNmQ1MDc2OTcyNmUzMjM0OWNhNmJlMmI5ZTNiOWQ5YTY0MjU4OTUyMDQifQ==

eyJpdiI6ImNRK1V3NmE4N2lRQmxjeGluTlk4Umc9PSIsInZhbHVlIjoidXoyWjNBZ0NVZzc5dDE0UGpOQ3k3eXJMeU13Vnlpc1lnTlZwOW4yY21aUmlZckhLRmpqdGMyeWUrbVhxMU16a1YxNHM5UG1HdXFMY2VMekdDdFRqNno5bTJcL3Y4OWptXC9KdUpWNTVmY2dNaHBiakVCTGw3bDN2NzlCY0VDYWd1d3dNaDFvV2lOeFRLek5qeVhPR3N0SWlcL0JrZFwvQTNFNTU4OWRHNGF6a2dKaXJnUERyQVwvdktZdnZaRmxUXC9rYVRFbmtJTlJpcWIrSXc5VmFzdWdwaTVLSEp1amc3dTlnZnVEXC9kNUlUSEtoclVMaEY5STd1T1hJR3p5WTNtZk8ra1NBY1JwekJRcHFlSkVtOVBBT3prdmUyQ1wvSFFKWWRqTEZHM0ZGUzg5N3VVbmZnZDJGNFwva3JUY0ZJak44dE1KYkcySkNPWFhQWVp2WGVJQUpUeXNTcHJGN0lqT05TanpMM1dSS0RjaHplYnc1ZGdSbDlVSGdwdDQ2Y0FcL1VyYUtITjhCYTdKU2JLWEt6QTNHdXc3b05NZUNETVc4VTdMT29Pc0dDNUN0eVJ1eWt3dUV3YVlCVU5kWld3elR3emhHbFJkUVdLdGpWT3VuM0xMXC83WVV2emdsUT09IiwibWFjIjoiZTcyZjczNTc3MmQ4YTEwNTEwMjQzZjEzYmJjNTZiNmM3NGQ0ODk0MDU0MzEyNWYyNGRkOTBkODFiYzU2MTE4YiJ9

eyJpdiI6IjVNSmlJaUxcLzdSQnVxZXozeHBINjdRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkhMWTlnYTZnRVJXWjF6NjhKTEFIekpwOWpaUDZVZElldEZcL2lHS29uaGMzYlk1XC96SGlIelBDNjlwOXlEanZ1aCIsIm1hYyI6IjU5N2MxZWRiNTM3ZDY3OTIyNWMzZDhhZjc4ZWY4NDExNzkwY2M0NTA2MDk5YTQzYmY4MjI3NDMwNDA3YjVjYmUifQ==

eyJpdiI6Im5uYTcyUmQ3N1ZKYmQ4WEdySjZxbGc9PSIsInZhbHVlIjoicGpnUnVYWlVYZzgzNnBkM3JqYWVpQWExdWxJK0RtdlkrOWJXT1c5cnRCMDNQa240OGpkRDZNOXJFSnZIajVrUUkzc0JyVEZoVGVrMlRrSjJNbUhaSXJDTmhZcFRsN2dhWWNEc2FMOHYwbEdDanJISG8yNVhTOVNleFU1MWlqbDhvUHpxOHA4Q2huMTh1MGRyTGRhVkZTdUNlbGcwT3o2RTRLTzJwU2FiYjFSaDU3a2FsbGx2SEs5QkUyTkQxVGl2XC9CSmdVXC9hOWVtY3RvSFwvckZsVWlwOWVXajlJVnh4dXZIaWxQcndVbE5COFwvVUdHVElPRWYyK2dzWFdxc0t2QXR0cmtKOE00d2xCQ0hmVzdEQVJ5MVNzYTF1ZlQ0MDRrOERNWEdMTjBNcVhXMU1MVW5HT3FKT0FvK280eW9Nc01WWUZPZXQxRzNiYnJiMGc0OWZJNHViZz09IiwibWFjIjoiZTg2YmU5ZDU3ZTY4YjVhOGQ1NjkzMzg4OTE3MTE0MTYxNmIxZWY5NDhjYTAxOWMxMzZhN2Y0YjU2ZDM1NGI5MiJ9

eyJpdiI6Im01TWZiMXB1MXlsd3FqRFV4QU9Za3c9PSIsInZhbHVlIjoiMWpcL2w0UHM0ZGhOWHB6UGVrbkhNb3Y2RXVES0hvSFNrTHFqSXA3UThxaVhXdDl5dlJUN1dFTkJlbk82Z1lqQmoiLCJtYWMiOiI0Y2I1MmVjZTg2YWY5OTAzZTFmMmQ0ZmRkMmQ1MWZjOTI2YmU5MzdhNjQ2M2JhNzRlNjdlYmY2NDQ2OGUwYzlmIn0=

Xem thêm: Hướng Dẫn 3 Bước Đăng Ký Rikvip Nhanh Chóng Và Đơn Giản

eyJpdiI6IitOeiswOENmU2dYUzlBekNhUytjb3c9PSIsInZhbHVlIjoib2ZwTzJHOFpzUU0rOHQzejRrWkJOQnJQXC9vY25CbDVRcEJMTTNlU0V5NFB1cXZteXorUVhma21XRWFyUTRpRjR5UU9PMnBISTdjcmg0bXk4T3hMRzJvcVFibU9CKzJ5VWI3czROblwvdkxRbHowK2VBWEdUTWFXNG8rRE5aTFNncnNoMDVWYlBTNUQ4dElQS2lBTzFEQzY5XC8xcmlXRzlZd2dXQmZ4d3JVOEhjPSIsIm1hYyI6ImY1MzJkNzE0MTk3ODFlMjVlYzA4ZTlkZWJkYTlhYjlkMjE5YzQ3ZWFhYTZhYmJjYWRmYThjY2ViNzYxMGIxYzQifQ==

eyJpdiI6IkpFVkJ4OXBWMzhaXC9sOEh6VTRoSktnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImhuKzZxd3YxZno0WWpPMjZoVDlcL0hRdWs4XC95dVZjR0UxK1lnXC9rcncxQzU2eU1MTWpXek5lSGFESkwwd2ljKzMiLCJtYWMiOiI1M2VhYTFhNmI2N2VkYWYyNWZjMzc5YThmMGNlYWU4MGI2MzFhNzcwMjNlNDhlMzJmOGRhMTBkMTZlNjFkM2M2In0=

eyJpdiI6IjhCc1F3TWFMblJjR01TMUpNbHVvYlE9PSIsInZhbHVlIjoiVTJubk9oM3BwM1VwSUdGNWpJRVZUK1VXZldlSEo4SFpLQTVyTXJuck1TMzJHT1wveEdcLzVWOTY4NFwvTVwvYzRKOHloajZTTG5ySlNWVkhQSUk1K0NzeVhTUVlYc0dDV3JLWnBSZVJ0VGI2TkhBWnpUWGd0TnZoWndaY1huNzRFNkhuU3VUYzV0ZzNFY082Vk9pd1wvNzhYdDZ3bmpTenlwMnBlT0hrWXRsbEtRXC9TUEhXUWNmNnBLOTU1dzFqZTk5Y0loIiwibWFjIjoiMTk4MWU5NmYxYzFjZWM5NmM3NTY3ODQ3MzRhNWRkOWQ4NWRjOTI5NTc2NmZhMGQwYjkyNjdmNGYxYzE1MGU0NiJ9