độc sủng ngốc hậu

 • Reads 1,934,179
 • Votes 96,625
 • Parts 138

Complete, First published Jun 08, 2018

Bạn đang xem: độc sủng ngốc hậu

Table of contents

 • Sun, Jul 15, 2018

 • Chương 1: Chuyện trước cơ (1)

  Mon, Jul 16, 2018

 • Chương 2: Chuyện trước cơ (2)

  Fri, Jul trăng tròn, 2018

 • Mon, Jul 23, 2018

 • Sat, Jul 28, 2018

 • Mon, Jul 30, 2018

 • Chương 6: Hỉ rước dâu (1)

  Wed, Aug 1, 2018

 • Chương 7: Hỉ rước dâu (2)

  Fri, Aug 3, 2018

 • Chương 8: Hỉ rước dâu (3)

  Mon, Aug 6, 2018

 • Chương 9: Đêm hoa chúc (1)

  Wed, Aug 8, 2018

 • Chương 10: Đêm hoa chúc (2)

  Fri, Aug 10, 2018

 • Chương 11: Đêm hoa chúc (3)

  Mon, Aug 13, 2018

 • Chương 12: Người demo dược (1)

  Wed, Aug 15, 2018

 • Chương 13: Người demo dược (2)

  Fri, Aug 17, 2018

 • Chương 14: Gặp Chiêu Dương(1)

  Mon, Aug trăng tròn, 2018

 • Chương 15: Gặp Chiêu Dương(2)

  Wed, Aug 22, 2018

 • Chương 16: Gặp Chiêu Dương(3)

  Fri, Aug 24, 2018

 • Chương 17: Dạy trình bày chuyện(1)

  Mon, Aug 27, 2018

 • Chương 18: Dạy thủ thỉ (2)

  Wed, Aug 29, 2018

 • Chương 19: Dạy trình bày chuyện(3)

  Fri, Aug 31, 2018

 • Chương 20: Quyền sở hữu (1)

  Sun, Sep 2, 2018

 • Chương 21: Quyền sở hữu (2)

  Sun, Sep 2, 2018

 • Chương 22: Quyền sở hữu (3)

  Mon, Sep 3, 2018

 • Chương 23: Trừng trị Phò mã (1)

  Wed, Sep 5, 2018

 • Chương 24: Trừng trị Phò mã (2)

  Fri, Sep 7, 2018

 • Chương 25: Trừng trị Phò mã (3)

  Mon, Sep 10, 2018

 • Chương 26: Ngâm ôn tuyền(*) (1)

  Wed, Sep 12, 2018

 • Chương 27: Ngâm ôn tuyền (2)

  Fri, Sep 14, 2018

 • Chương 28: Ngâm ôn tuyền (3)

  Mon, Sep 17, 2018

 • Chương 29: Tặng dung dịch trị thương (1)

  Wed, Sep 19, 2018

 • Chương 30: Tặng dung dịch trị thương (2)

  Fri, Sep 21, 2018

 • Chương 31: Tặng dung dịch trị thương (3)

  Mon, Sep 24, 2018

 • Chương 32: Trừ tịch yến(1)

  Wed, Sep 26, 2018

 • Chương 33: Trừ tịch yến(2)

  Fri, Sep 28, 2018

 • Chương 34: Trừ tịch yến (3)

  Mon, Oct 1, 2018

 • Chương 35: cũng có thể ngoài hẳn (1)

  Wed, Oct 3, 2018

 • Chương 36: cũng có thể ngoài hẳn (2)

  Fri, Oct 5, 2018

 • Chương 37: cũng có thể ngoài hẳn (3)

  Mon, Oct 8, 2018

 • Wed, Oct 10, 2018

 • Fri, Oct 12, 2018

 • Chương 40: Núi Tần An (3)

  Mon, Oct 15, 2018

 • Chương 41: Tần An tự* (1)

  Wed, Oct 17, 2018

 • Fri, Oct 19, 2018

 • Mon, Oct 22, 2018

 • Chương 44: Thơ tiên tri (1)

  Wed, Oct 24, 2018

 • Chương 45: Thơ tiên tri (2)

  Fri, Oct 26, 2018

 • Chương 46: Thơ tiên tri (3)

  Mon, Oct 29, 2018

 • Chương 47: Trưởng trở nên (1)

  Wed, Oct 31, 2018

 • Chương 48: Trưởng trở nên (2)

  Fri, Nov 2, 2018

 • Chương 49: Trưởng trở nên (3)

  Mon, Nov 5, 2018

 • Chương 50: Hạn hán xuất hiện nay (1)

  Wed, Nov 7, 2018

 • Chương 51: Hạn hán xuất hiện nay (2)

  Fri, Nov 9, 2018

 • Chương 52: Hạn hán xuất hiện nay (3)

  Mon, Nov 12, 2018

 • Chương 53: Ngày hè đến(1)

  Wed, Nov 14, 2018

 • Chương 54: Ngày hè cho tới (2)

  Thu, Nov 15, 2018

 • Chương 55: Ngày hè cho tới (3)

  Fri, Nov 16, 2018

 • Chương 56: Kỹ thuật in (1)

  Mon, Nov 19, 2018

 • Chương 57: Kỹ thuật in (2)

  Wed, Nov 21, 2018

 • Chương 58: Kỹ thuật in (3)

  Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 59: Mua chuộc lòng người (1)

  Mon, Nov 26, 2018

 • Chương 60: Mua chuộc lòng người (2)

  Wed, Nov 28, 2018

 • Chương 61: Mua chuộc lòng người (3)

  Fri, Nov 30, 2018

 • Chương 62: Vạn Thư Lâu ( 1 )

  Mon, Dec 3, 2018

 • Chương 63: Vạn Thư Lâu (2)

  Wed, Dec 5, 2018

 • Chương 64: Vạn Thư Lâu (3)

  Fri, Dec 7, 2018

 • Chương 65: Tiệc Trung thu (1)

  Mon, Dec 10, 2018

 • Chương 66: Tiệc Trung thu ( 2 )

  Wed, Dec 12, 2018

 • Chương 67: Tiệc Trung Thu(3)

  Fri, Dec 14, 2018

 • Chương 68: Đến kỳ đua (1)

  Mon, Dec 17, 2018

  Xem thêm: Tỷ số trực tuyến - Cập nhật kết quả bóng đá nhanh chóng, chính xác

 • Chương 69: Đến kỳ đua (2)

  Wed, Dec 19, 2018

 • Chương 70: Đến kỳ đua (3)

  Fri, Dec 21, 2018

 • Chương 71: Khắc thương hiệu bọn họ (1)

  Mon, Dec 24, 2018

 • Chương 72: Khắc thương hiệu bọn họ (2)

  Mon, Dec 24, 2018

 • Chương 73: Khắc thương hiệu bọn họ (3)

  Wed, Dec 26, 2018

 • Chương 74: Lại 1 năm nữa (1)

  Fri, Dec 28, 2018

 • Chương 75: Lại qua quýt 1 năm (2)

  Mon, Dec 31, 2018

 • Chương 76: Lại qua quýt 1 năm (3)

  Wed, Jan 2, 2019

 • Chương 77: Đề đua fake (1)

  Fri, Jan 4, 2019

 • Chương 78: Đề đua fake (2)

  Sun, Jan 6, 2019

 • Chương 79: Đề Thi Giả (3)

  Mon, Jan 7, 2019

 • Chương 80: Phong tía nổi lên (1)

  Wed, Jan 9, 2019

 • Chương 81: Phong tía nổi lên (2)

  Fri, Jan 11, 2019

 • Chương 82: Phong tía nổi lên (3)

  Mon, Jan 14, 2019

 • Chương 83: Biến thay đổi viên diện (1)

  Wed, Jan 16, 2019

 • Chương 84: Biến thay đổi viên diện (2)

  Fri, Jan 18, 2019

 • Chương 85: Biến thay đổi viên diện (3)

  Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 86: Tần quốc sư (1)

  Wed, Jan 23, 2019

 • Chương 87: Tần Quốc sư (2)

  Mon, Jan 28, 2019

 • Chương 88: Tần quốc sư (3)

  Wed, Jan 30, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Mon, Feb 4, 2019

 • Mon, Feb 4, 2019

 • Chương 92: Đánh Thổ Phỉ (1)

  Tue, Feb 5, 2019

 • Chương 93: Đánh thổ phỉ (2)

  Wed, Feb 6, 2019

 • Chương 94: Đánh thổ phỉ (3)

  Wed, Feb 6, 2019

 • Chương 95: Quốc sư xuất hiện nay (1)

  Thu, Feb 7, 2019

 • Chương 96: Quốc sư xuất hiện nay (2)

  Sat, Feb 9, 2019

 • Chương 97: Quốc sư xuất hiện nay (3)

  Sun, Feb 10, 2019

 • Chương 98: Đến Tây Bắc (1)

  Mon, Feb 11, 2019

 • Chương 99: Đến Tây Bắc (2)

  Tue, Feb 12, 2019

 • Chương 100: Đến Tây Bắc (3)

  Thu, Feb 14, 2019

 • Chương 101: Tặng Hotgirl (1)

  Thu, Feb 14, 2019

 • Chương 102: Tặng Hotgirl (2)

  Thu, Feb 14, 2019

 • Chương 103: Tặng Hotgirl (3)

  Thu, Feb 14, 2019

 • Chương 104: Chỉnh đốn quân team (1)

  Thu, Feb 14, 2019

 • Chương 105: Chỉnh đốn quân team (2)

  Thu, Feb 14, 2019

 • Chương 106: Chỉnh đốn quân team (3)

  Fri, Feb 15, 2019

 • Chương 107: Thương nhân buôn lậu (1)

  Mon, Feb 18, 2019

 • Chương 108: Thương nhân buôn lậu (2)

  Wed, Feb trăng tròn, 2019

 • Chương 109: Thương nhân buôn lậu (3)

  Fri, Feb 22, 2019

 • Chương 110: Đông đại doanh (1)

  Fri, Feb 22, 2019

 • Chương 111: Đông đại doanh (2)

  Mon, Feb 25, 2019

 • Chương 112: Đông đại doanh (3)

  Mon, Feb 25, 2019

 • Chương 113: Nạn dân cho tới (1)

  Tue, Feb 26, 2019

 • Chương 114: Nạn dân cho tới (2)

  Fri, Mar 1, 2019

 • Chương 115: Nạn dân cho tới (3)

  Fri, Mar 1, 2019

 • Chương 116: Dần dần dần Phục hồi (1)

  Fri, Mar 1, 2019

 • Chương 117: Dần dần dần Phục hồi (2)

  Fri, Mar 1, 2019

 • Chương 118: Dần dần dần Phục hồi (3)

  Fri, Mar 1, 2019

 • Chương 119: Tình phu thê (1)

  Mon, Mar 4, 2019

 • Chương 120: Tình phu thê (2)

  Mon, Mar 4, 2019

 • Chương 121: Tình phu thê (3)

  Tue, Mar 5, 2019

 • Chương 122: Có kín đáo (1)

  Tue, Mar 5, 2019

 • Chương 123: Có kín đáo (2)

  Wed, Mar 6, 2019

 • Chương 124: Có kín đáo (3)

  Wed, Mar 6, 2019

 • Chương 125: Có hài tử (1)

  Thu, Mar 7, 2019

 • Chương 126: Có hài tử (2)

  Sat, Mar 9, 2019

 • Chương 127: Có hài tử (3)

  Mon, Mar 11, 2019

 • Chương 128: Phản loàn nổi dậy (1)

  Mon, Mar 11, 2019

 • Chương 129: Phản loàn nổi dậy (2)

  Mon, Mar 11, 2019

 • Chương 130: Phản loàn nổi dậy (3)

  Mon, Mar 11, 2019

 • Chương 131: Vào Kinh trở nên (1)

  Wed, Mar 13, 2019

 • Chương 132: Vào Kinh Thành (2)

  Wed, Mar 13, 2019

 • Chương 133: Vào Kinh trở nên (3)

  Wed, Mar 13, 2019

 • Wed, Mar 13, 2019

 • Wed, Mar 13, 2019

 • Wed, Mar 13, 2019

  Xem thêm: xuyên thành phản diện phải làm sao sống đây chap 1

 • Chương 137: Hoàn toàn văn

  Wed, Mar 13, 2019

•Tác giả: Quyết Tuyệt.
  
  •Thể loại: Nguyên sang trọng, Ngôn tình, Cổ đại, Tình cảm, Xuyên ko, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cung đình hầu tước đoạt, Ngọt sủng, Song khiết, HE.
  
  •Số chương: 137 chương chủ yếu văn.
  
  •Edit + Beta: team Hoàng Vân Điện.
  
  •Bìa: Huệ Hoàng hậu.
  
  •Tình trạng: đang được thư thả edit.
  
  •Văn án:
  
  Mười tám năm vừa qua, Trưởng Công chúa Vinh Dương gả thấp vô phủ Quốc công, sinh đi ra một phái đẹp nhi ngốc nghếch.
  
  Năm năm vừa qua, chi phí Thái tử bị ngựa giẫm, kể từ trên đây phát triển thành truất phế nhân, ko thể di chuyển.
  
  Nay, tè thư ngây ngây đần độn ngây ngô của phủ Quốc công bị tứ thơm cho tới chi phí Thái tử - lúc này là Đoan Vương, toàn kinh trở nên ai nấy đều cười chê.
  
  Trọng sinh cho tới, Đoan Vương ngay tắp lự tiếp thánh chỉ, mặt mũi hạnh phúc chuồn xử lý thơm sự.
  
  Cho mặc dù là một trong những kẻ tàn truất phế thì đời này hắn cũng vô cùng tiếp tục rủi ro áo cưới cho tới kẻ không giống. Mà thê tử của hắn, đời trước nường ko tách ko quăng quật hắn, đời này hắn tiếp tục tặng nường cả một đời vinh hoa.
  
  Dẫu cho tới, nường đơn thuần người ngốc.
  
  ---------------------
  
  ❇Lịch đăng: 2 - 4 - 6 khi 20h 
  
  Chính văn đó là.....Nam công ty trùng sinh sủng phái đẹp công ty....không chỉ vậy phái đẹp công ty lại xuyên ko cho tới, chính vì từng sinh hoạt vô môi trường xung quanh phi ~~~ thông thường đặc trưng nên bị "Ngốc" a~~~...Hai đời đều là nường O(≧▽≦)O
  
  [ Truyện được edit và đăng tại: wattpad.com/-Hoangvandien- ]
  
  [Đang tuyển chọn editor nằm trong thực hiện cỗ này]

#12trongsinh