(pdf) Đáp Ứng quá Độ vọt lố là gì, (pdf) Đáp Ứng quá Độ

     

Các hệ xấp xỉ bậc 2 tất cả các rất nằm ở cùng 1 tia xuất pháttự góc tọa độ thì gồm thông số tắt bằng nhau, cho nên vì vậy gồm độ vọt lố bằngnhau. Hệ như thế nào có rất ở xa cội tọa độ hơn vậy thì có tần số daohễ thoải mái và tự nhiên to hơn, cho nên thời hạn quá nhiều ngắn hơn.
Bạn đang xem: (pdf) Đáp Ứng quá Độ vọt lố là gì, (pdf) Đáp Ứng quá Độ

*
*Xem thêm: Tên Các Loài Hoa Phượng Tiếng Anh Là Gì ? Và Những Thông Tin Về Hoa

quý khách sẽ coi trước 20 trang tư liệu Bài giảng Lý thuyết điều khiển và tinh chỉnh tự động hóa - Chương 4: Đánh giá chỉ quality hệ thống điều khiển, để thấy tài liệu hoàn chỉnh bạn clichồng vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên
2Chương thơm 4ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNGHỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN3Nội dung cmùi hương 4Các tiêu chuẩn chỉnh hóa học lượngSai số xác lậpĐáp ứng thừa độCác tiêu chuẩn tối ưu hóa đáp ứng nhu cầu thừa độQuan hệ thân quality vào miền tần số với quality trongmiền thời gian4Các tiêu chuẩn chỉnh chất lượng5Sai số: là lệch lạc giữa biểu hiện đặt với biểu lộ hồi tiếp.Các tiêu chuẩn hóa học lượngSai số xác lậpSai số xác lập: là không nên số của khối hệ thống lúc thời hạn tiến cho vôcùng.6Hiện tượng vọt lố: là hiện tượng đáp ứng của khối hệ thống thừa quáquý hiếm xác lập của nó.Các tiêu chuẩn chỉnh chất lượngĐáp ứng thừa độ: Độ vọt lốĐộ vọt lố: (Percent of Overshoot – POT) là đại lượng tấn công giácường độ vọt lố của hệ thống, độ vọt lố được xem bằng công thức:7Thời gian quá độ (tqđ): là thời gian cần thiết để sai lệch thân đáp ứng nhu cầu của khối hệ thống và cực hiếm xác lập của nó ko quá quá ε%. ε% hay lựa chọn là 2% (0.02) hoặc 5% (0.05)Các tiêu chuẩn chỉnh hóa học lượngĐáp ứng quá độ: Thời gian quá nhiều – Thời gian lênThời gian lên (tr): là thời gian quan trọng nhằm thỏa mãn nhu cầu của hệ thống tăng từ 10% cho 90% cực hiếm xác lập của chính nó.8Sai số xác lập9Sai số xác lậpBiểu thức sai số xác lậpTa có:Suy ra:Nhận xét: không đúng số xác lập không chỉ có phụ thuộc vào cấu trúc vàthông số của hệ thống Ngoài ra dựa vào vào dấu hiệu vào.10Sai số xác lậpSai số xác lập khi bộc lộ vào là hàm nấcNếu biểu thị vào là hàm nút đơn vị: R(s) = 1/ svới(thông số vị trí)G(s)H(s) không có khâutích phân lý tưởngG(s)H(s) gồm tối thiểu 1 khâutích phân lý tưởng11Sai số xác lậpSai số xác lập lúc biểu hiện vào là hàm dốcNếu biểu đạt vào là hàm nút solo vị:với(thông số vận tốc)G(s)H(s) khôngbao gồm khâu TPLTG(s)H(s) gồm 1khâu TPLTG(s)H(s) gồm nhiềuhơn 1 khâu TPLT12Sai số xác lậpSai số xác lập lúc bộc lộ vào là hàm parabolNếu biểu lộ vào là hàm parabol:với(hệ số gia tốc)G(s)H(s) có ít hơn2 khâu TPLTG(s)H(s) tất cả 2khâu TPLTG(s)H(s) có nhiềurộng 2 khâu TPLT13Sai số xác lậpMối contact giữa số khâu tích phân vào G(s)H(s) cùng sai số xác lậpTùy theo số khâu tích phân lý tưởng phát minh có trong hàm truyền G(s)H(s) mà lại những hệ sốKp, Kv, Ka có giá trị nhỏng sau:Nhận xét:Muốn nắn exl của hệ thống đối với tín hiệu vào là hàm nấc bằng 0 thì hàm truyềnG(s)H(s) phải bao gồm ít nhất 1 khâu tích phân lphát minh.Muốn nắn exl của hệ thống so với biểu đạt vào là hàm dốc bởi 0 thì hàm truyềnG(s)H(s) đề nghị gồm tối thiểu 2 khâu tích phân lphát minh.Muốn exl của khối hệ thống đối với dấu hiệu vào là hàm parabol bằng 0 thì hàmtruyền G(s)H(s) đề xuất có ít nhất 3 khâu tích phân lý tưởng phát minh.14Đáp ứng vượt độ15Đáp ứng quá độHệ tiệm tính bậc 1Hàm truyền hệ tiệm tính bậc 1: Hệ quán tính bậc 1 tất cả một rất thực:Ñaùp öùng quaù ñoä: 16Đáp ứng thừa độHệ quán tính bậc 1 (tt)Giản trang bị cực –zerocủa khâu cửa hàng tính bậc 1Đáp ứng quá độ của khâu quán tínhbậc 1 tăng theo qui giải pháp hàm mũ17Đáp ứng thừa độNhận xét về hệ quán tính bậc 1Hệ cửa hàng tính bậc 1 chỉ có 1 cực thực (−1/T), thỏa mãn nhu cầu vượt độkhông có vọt lố.Thời hằng T: là thời khắc thỏa mãn nhu cầu của khâu quán tính bậc 1 đạt63% giá trị xác lập.Cực thực (−1/T) càng ở xa trục ảo thì thời hằng T càng nhỏ tuổi,hệ thống đáp ứng nhu cầu càng nhanh.Thời gian quá độ của hệ cửa hàng tính bậc 1 là:với ε = 0.02 (tiêu chuẩn 2%) hoặc ε = 0.05 (tiêu chuẩn chỉnh 5%)18Đáp ứng quá độQuan hệ giữa địa điểm rất cùng thỏa mãn nhu cầu hệ tiệm tính bậc 1Giản đồ cực –zerocủa khâu tiệm tính bậc 1Đáp ứng vượt độcủa khâu quán tính bậc 1Cực nằm càng xa trục ảo đáp ứng nhu cầu của hệ tiệm tính bậc 1 càngnkhô giòn, thời hạn quá đáng càng ngắn thêm.19Đáp ứng thừa độHệ dao động bậc 2Hàm truyền hệ dao động bậc 2:Hệ xê dịch bậc 2 có cặp cực phức:20Đáp ứng quá độHệ xê dịch bậc 2 (tt)Đáp ứng thừa độcủa khâu dao động bậc 2Giản trang bị rất –zerocủa khâu giao động bậc 221Hệ xê dịch bậc 2 gồm cặp cực phức, đáp ứng quá nhiều cóù dạng daođộng với biên độ giảm dần dần.Đáp ứng thừa độNhận xem về hệ xấp xỉ bậc 2Nếu ξ = 0, đáp ứng của hệlà xê dịch không suybớt cùng với tần số ωn => ωnGọi là tần số dao động tựnhiên. Nếu 0 ξ gọi là hệ sốtắt (tuyệt hệ số suy giảm), ξcàng bự (rất càng nằmngay sát trục thực) dao độngsuy bớt càng nhanh khô.22Đáp ứng quá độNhận xét đến hệ dao động bậc 2Đáp ứng quá nhiều của hệ xê dịch bậc 2 bao gồm vọt lố.Độ vọt lốξ càng lớn (cặp cựccàng ở ngay gần trụcthực) POT càng nhỏξ càng bé dại (cặp cựcphức càng ở gầntrục ảo) POT càng lớnQuan hệ thân hệ sốtắt với độ vọt lố23Đáp ứng quá độNhận xét đến hệ xê dịch bậc 2Thời gian vượt độ:Tiêu chuẩn 5%:Tiêu chuẩn 2%:24Đáp ứng quá độQuan hệ giữa địa điểm cực và đáp ứng nhu cầu hệ giao động bậc 2Giản thứ rất –zerocủa khâu xấp xỉ bậc 2Đáp ứng thừa độcủa khâu xấp xỉ bậc 2Các hệ xê dịch bậc 2 có các cực vị trí thuộc 1 tia xuất pháttừ bỏ góc tọa độ thì bao gồm thông số tắt bằng nhau, vì vậy tất cả độ vọt lố bằngnhau. Hệ nào gồm rất ở xa cội tọa độ hơn thì có tần số daohễ tự nhiên và thoải mái lớn hơn, cho nên thời gian quá đáng ngắn hơn.25Đáp ứng quá độQuan hệ thân vị trí cực và thỏa mãn nhu cầu hệ xấp xỉ bậc 2Giản đồ cực –zerocủa khâu xê dịch bậc 2Đáp ứng thừa độcủa khâu giao động bậc 2Các hệ xê dịch bậc 2 tất cả các rất nằm giải pháp gốc tọa độ mộtkhoảng đều nhau thì có cùng tần số xấp xỉ tự nhiên và thoải mái, hệ nàobao gồm rất ở gần trục ảo hơn vậy thì gồm thông số tắt bé dại rộng, vì vậy độ vọtlố cao hơn, thời hạn quá độ dài ra hơn nữa.26Đáp ứng vượt độQuan hệ giữa địa điểm rất và thỏa mãn nhu cầu hệ dao động bậc 2Giản đồ cực –zerocủa khâu xấp xỉ bậc 2Đáp ứng thừa độcủa khâu dao động bậc 2Các hệ giao động bậc 2 tất cả những rất ở phương pháp trục ảo một khoảngbằng nhau thì có ξωn bằng nhau, vì thế thời hạn quá đáng bằngnhau. Hệ như thế nào bao gồm rất nằm xa trục thực hơn thì tất cả hệ số tắt nhỏrộng, vì vậy độ vọt lố cao hơn nữa.27Đáp ứng vượt độHệ bậc caoHệ bậc cao có rất nhiều hơn 2 cựcHệ bậc cao có không ít hơn 2 cựcNếu hệ bậc cao có một cặp cực phức nằm ngay sát trục ảo rộng đối với cáccực sót lại thì có thể dao động hệ bậc cao về hệ bậc 2. Cặp rất phứcở ngay gần trục ảo duy nhất gọi là cặp rất đưa ra quyết định của hệ bậc cao.Đáp ứng hệ bậc 2 vớicặp cực quyết địnhHệ bậc cao hoàn toàn có thể giao động về hệbậc 2 cùng với cặp cực quyết định

Chuyên mục: Tài liệu