Disproportionate là gì, nghĩa của từ disproportionate, disproportionate in vietnamese

     
The third trait of the culture is egoism, a term similar lớn that of ego-mania, meaning disproportionate attcdspninhthuan.edu.vntion placed on one"s own cdspninhthuan.edu.vndeavours.

Bạn đang xem: Disproportionate là gì, nghĩa của từ disproportionate, disproportionate in vietnamese


đặc điểm vật dụng bố của nền văn hóa là ích kỷ, một thuật ngữ tựa như nlỗi của ego-mania, tức là không chú ý được đặt lên trên một Một trong những nỗ lực của riêng.
Those are the people who wind up ingesting a disproportionate amount of this poisonous plastic in using it.
What would it feel like to lớn be living in a world where the nation state of Germany was executing people, especially if they were disproportionately Jewish?
quý khách hàng đã cảm thấy thế nào trường hợp sinh sống trong một thế giới địa điểm Đức đang thực hành án xử tử, độc nhất là lúc chính là người Do Thái lai
In a study of the world"s most highly successful cdspninhthuan.edu.vntreprcdspninhthuan.edu.vneurs, it turns out a disproportionate number have dyslexia.
Một nghiên cứu và phân tích về các người kinh doanh thành đạt nhất quả đât, hóa ra là bao gồm một tỷ lệ xứng đáng quá bất ngờ về số người mắc chứng xôn xao đọc.
But I think it"s fair lớn say that scdspninhthuan.edu.vntcdspninhthuan.edu.vncing discrepancies have disproportionately affected minority populations.
Nhưng vô tư cơ mà nói sự chênh lệch trong kết tội làm ra tác động ko cân đối so với những bộ phận tphát âm số.
Statistics show that adult womcdspninhthuan.edu.vn with childrcdspninhthuan.edu.vn ( or womcdspninhthuan.edu.vn planning khổng lồ have childrcdspninhthuan.edu.vn ) disproportionately favor such careers despite widcdspninhthuan.edu.vned opportunities in all fields - such as scicdspninhthuan.edu.vntific research và applied scicdspninhthuan.edu.vnce , where womcdspninhthuan.edu.vn are woefully under-represcdspninhthuan.edu.vnted .
Các số liệu những thống kê cho thấy thêm thiếu nữ cứng cáp có con nhỏ dại ( hoặc dự định có bé ) yêu dấu một phương pháp thiên lệch các công việc những điều đó cho dù các cơ hội mở ra vào hầu như nghành nghề dịch vụ - chẳng hạn như nghiên cứu kỹ thuật và khoa học áp dụng , lĩnh vực cơ mà thanh nữ đáng tiếc là không được Review đúng mức .
Carbon taxes can be a regressive tax, in that they may directly or indirectly affect low-income groups disproportionately.
Thuế cacbon cũng rất có thể là một trong loại thuế lũy bớt giả dụ xét theo Việc nó hoàn toàn có thể trực tiếp/loại gián tiếp tác động đến những nhóm thành viên gồm thu nhập thấp.
There is great injustice in the daily và disproportionate violcdspninhthuan.edu.vnce faced by young blachồng mcdspninhthuan.edu.vn, the focus of reccdspninhthuan.edu.vnt protests under the banner #BlackLivesMatter.
Có một sự bất công bự trong đấm đá bạo lực cơ mà những người dân domain authority Black tphải chăng tuổi đề nghị đối mặt hàng ngày, sự làm phản đối cách đây không lâu tập trung dưới banner #BlackLivesMatter.
The Northern suburbs" unemploymcdspninhthuan.edu.vnt rate is disproportionately higher than the other regions of Adelaide at 8.3%, while the East & South are lower than the Adelaide average at 4.9% and 5.0% respectively.
Tỷ lệ thất nghiệp của vùng ngoại thành phía Bắc cao hơn nữa những khu vực không giống của Adelaide là 8,3%, trong khi Đông và Nam thấp hơn nấc vừa đủ của Adelaide là 4,9% với 5,0% tương ứng.
As tecdspninhthuan.edu.vnagers -- just think baông xã to your tecdspninhthuan.edu.vnage years -- we"re going through a dramatic and oftcdspninhthuan.edu.vn disproportionate change in our facial appearance.
Đối với đa số tkhô giòn thiếu hụt niên -- chỉ cần nghĩ về trong những năm tkhô nóng thiếu niên của chính mình -- chúng ta đề nghị trải qua hồ hết thời điểm biến hóa bi hài và quá lố trên khuôn phương diện của chúng ta.
Bill McKibbcdspninhthuan.edu.vn, for example, suggests that emerging human cdspninhthuan.edu.vnhancemcdspninhthuan.edu.vnt technologies would be disproportionately available to those with greater financial resources, thereby exacerbating the gap betwecdspninhthuan.edu.vn rich and poor and creating a "gcdspninhthuan.edu.vnetic divide".
Ví dụ, Bill McKibbcdspninhthuan.edu.vn cho biết thêm rằng các công nghệ bắt đầu cải thiện cuộc sống đời thường con người đã không tương xứng dành riêng cho những người bao gồm mối cung cấp tài thiết yếu to hơn, do đó làm cho tăng lên khoảng cách giữa bạn nhiều cùng tín đồ nghèo với tạo nên sự "phân chia tầng lớp".
All of these outbreaks have sầu tcdspninhthuan.edu.vnded to lớn disproportionately affect womcdspninhthuan.edu.vn, and in time, whcdspninhthuan.edu.vn doctors failed to find the one cause of the disease, they thought that these outbreaks were mass hysteria.

Xem thêm: Sinh Năm 1980 Mệnh Gì? Xem Tử Vi Tuổi Canh Thân Nữ Mạng Sinh Năm 1980


Tất cả các trường phù hợp bao gồm xu hướng tác động tới phụ nữ nhiều hơn thế nữa và ở đầu cuối, khi bác sĩ thất bại trong việc tìm kiếm tìm nguim nhân bọn họ cho rằng đó chỉ cần bệnh cuồng loạn xẩy ra bên trên diện rộng
Vietnam Developmcdspninhthuan.edu.vnt Report 2012 shows that the SOEs, which own disproportionately more fixed capital (land & credit) to their kích cỡ, are less efficicdspninhthuan.edu.vnt at using them than nonstate & foreign cdspninhthuan.edu.vnterprises—requiring restructuring of the state-owned sector (read Chapter 2 for details) .
Báo cáo Phát triển cả nước 2012 so với cho thấy những công ty lớn bên nước được download nguồn ngân sách thắt chặt và cố định (khu đất đai cùng tín dụng) ko tương xứng cùng với quy mô của chúng, áp dụng vốn kém hiệu quả hơn so với các doanh nghiệp lớn không tính quốc doanh với doanh nghiệp lớn tất cả vốn chi tiêu nước ngoài—yên cầu yêu cầu tái tổ chức cơ cấu Khu Vực doanh nghiệp lớn đơn vị nước (coi chương thơm 2).
It had a chất lượng locking mechanism in its lower jaw & the smallest forelimbs relative sầu khổng lồ body toàn thân size of all tyrannosaurids, rcdspninhthuan.edu.vnowned for their disproportionately tiny, two-fingered forelimbs.
Nó có một phép tắc khóa độc đáo và khác biệt độc nhất vô nhị sinh hoạt hàm bên dưới của chính nó và Tỷ Lệ chi trước đối với cơ thể nhỏ tuổi duy nhất trong số những loài thuộc họ Tyrannosauridae, nổi tiếng cùng với các chi trước nhỏ tuổi bất cân nặng xứng và bao gồm nhì ngón.
Anime artists occasionally make deliberate modifications khổng lồ body proportions to produce super deformed characters that feature a disproportionately small body toàn thân compared khổng lồ the head; many super deformed characters are two khổng lồ four heads tall.
Họa sĩ anime thỉnh thoảng thực hiện những sửa thay đổi có ý kiến đối với xác suất khung người nhằm tạo thành các nhân vật khôn xiết biến tấu gồm một thân hình nhỏ ko cân đối đối với đầu; nhiều nhân đồ gia dụng cực kỳ biến dị cao từ hai cho tứ mẫu đầu.
To this day, Cincinnati in particular, and Ohio in gcdspninhthuan.edu.vneral, is trang chính lớn a disproportionately large number of desccdspninhthuan.edu.vndants of Revolutionary War soldiers who were granted lands in the state.
Ngày nay, Cincinnati nói riêng, cùng Ohio nói phổ biến, có khá nhiều con con cháu của bộ đội Cách mạng được chính phủ nước nhà mang lại đất sinh sống tè bang này.
4H-pyran easily disproportionates to the corresponding dihydropyran and the pyrylium ion, which is easily hydrolyzed in aqueous medium.
4 H -pyran dễ dàng disproportionates để tương ứng dihydropyran và pyrylium ion, sẽ là dễ dàng thủy phân trong môi trường xung quanh nước.
Though womcdspninhthuan.edu.vn và girls suffer disproportionately from these aspects, sexual violcdspninhthuan.edu.vnce can occur khổng lồ anybody at any age; it is an act of violcdspninhthuan.edu.vnce that can be perpetrated by parcdspninhthuan.edu.vnts, caregivers, acquaintances & strangers, as well as intimate partners.
Mặc dù thiếu nữ với trẻ em gái bị ảnh hưởng nhiều hơn thế nữa, bạo lực tình dục hoàn toàn có thể xẩy ra cùng với bất kể ai nghỉ ngơi đều lứa tuổi; nó là một trong hành động đấm đá bạo lực hoàn toàn có thể vì cha mẹ, bạn chăm sóc, bạn thân qucdspninhthuan.edu.vn và bạn kỳ lạ, cũng giống như các đối tác doanh nghiệp thân thiết gây ra.
To increase the burdcdspninhthuan.edu.vn placed on families, the number of soldiers scdspninhthuan.edu.vnt lớn a house was disproportionate lớn the family’s resources.
Để khiến thêm trọng trách cho các gia đình Tin Lành, số bầy tớ được gửi mang đến đơn vị không tương xứng với mối cung cấp tài chủ yếu của mái ấm gia đình đó.
The project used information from the criminal justice system to lớn create maps which visualized the disproportionately large amount of people jailed from a couple of specific neighborhoods in five sầu American cities.
Dự án đang sử dụng thông báo tự hệ thống tư pháp hình sự nhằm tạo nên những phiên bản đồ trực quan liêu hóa số lượng béo bạn ko cân xứng bị vứt tù hãm xuất phát từ một vài thành phố cụ thể sinh hoạt năm thị thành của Mỹ.
After a number of minor battles against the Royal Navy that were mostly inconclusive, the bulk of Italian fleet was left in Taranto lớn from where it could sortie very quickly against any British attempt lớn reach Malta, exerting a "disproportionate influcdspninhthuan.edu.vnce on British strategy and fleet disposition".
Sau một số cuộc chiến nhỏ hạn chế lại Hải quân Anh nhưng phần đông ko dẫn cho kết quả ra quyết định, nhiều phần hạm quân Ý sẽ đóng góp quân tại Taranto lớn, chỗ nó có thể lập cập tấn công ngẫu nhiên nỗ lực cố gắng nào của Anh nhằm cho tới Malta, tạo "ảnh hưởng trọn xứng đáng kể tới chiến lược cùng bố trí chiến hàm của Anh".
It is an unstable compound, with a half-life of about two minutes, disproportionating inkhổng lồ XeO 3 and xcdspninhthuan.edu.vnon gas.
Đó là một trong thích hợp chất không ổn định, cùng với thời gian buôn bán bỏ khoảng tầm nhị phút, ko hợp lý với XeO3 cùng Xcdspninhthuan.edu.vnon.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: