Nghĩa của dispensing là gì, dispense là gì, nghĩa của từ dispense

     
phát·ban phát·bỏ qua·rất có thể đừng được·không cần đến·điều chế với cho·phân chia·phân phối·xét xử
Because Nyepi is normally a day of silence, Muslims in Bali had lớn be given special dispensation khổng lồ attend special prayer sercdspninhthuan.edu.vnces during the eclipse.

Bạn đang xem: Nghĩa của dispensing là gì, dispense là gì, nghĩa của từ dispense


Bởi bởi vì Nyepi là thông thường một ngày im lặng, tín đồ Hồi giáo làm cdspninhthuan.edu.vnệc Bali đã làm được phnghiền đặc trưng để tham gia lễ nguyện cầu đặc biệt quan trọng vào quy trình nhật thực.
I bless you, by the power of the priesthood và the commission that I have sầu received, lớn know that God loves you, that He needs you in this last and greatest dispensation when everything is accelerated & more & more is expected.
Tôi ban phước cho những em qua thế lực của chức tứ tế cùng trách nhiệm nhưng tôi đã nhận được được, để biết rằng Thượng Đế yêu thương thương những em, rằng Ngài cần các em trong gian kỳ kếch xù ở đầu cuối của thời kỳ này Khi phần nhiều điều đang tới nhanh lẹ và càng thêm những điều hơn được trông hy vọng.
Prophet after prophet would be chosen in a series of dispensations to lớn keep truth on earth for the faithful despite its distortion or rejection by many.
Các vị tiên tri lần lượt được lựa chọn vào một loạt các gian kỳ để giữ gìn lẽ thật trên trần gian cho người trung tín mặc kệ sự xuim tạc hoặc lắc đầu lẽ thiệt của khá nhiều bạn.
“People are looking for meaning in their lives & are no longer satisfied lớn be dispensable faceless cogs in the machinery of society.” —Atlas World Press recdspninhthuan.edu.vnew.
“Người ta tra cứu một ý nghĩa mang lại cuộc sống mình và không thể phù hợp làm cho phần đa bánh xe pháo ko nên thiết trong guồng sản phẩm làng mạc hội” (Atlas World Press Recdspninhthuan.edu.vnew).
Missionary work và family history and temple work are complementary and interrelated aspects of one great work, “that in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him” (Ephesians 1:10).
Công câu hỏi tuyên giáo, lịch sử vẻ vang mái ấm gia đình và các bước đền rồng thờ là phần nhiều kỹ lưỡng bổ sung và liên kết của một các bước lớn tưởng, “để làm sự định trước kia trong những khi kỳ mãn, hội hiệp muôn trang bị lại trong Đấng Ky Tô, cả đồ dùng nghỉ ngơi bên trên ttránh và đồ vật sống bên dưới đất” (Ê Phê Sô 1:10).
In the meantime, God dispenses practical wisdom and spiritual direction by means of the Bible và the worldwide brotherhood of faithful worshipers.
Từ phía trên mang đến kia, Đức Chúa Ttránh ban sự đúng đắn trong thực tiễn cùng sự chỉ dẫn thiêng liêng qua Kinh Thánh và qua cộng đồng huynh đệ bao gồm những người dân thờ phượng trung thành với chủ bên trên mọi nhân loại.
The scope of pharmacy practice includes more traditional roles such as compounding and dispensing medications, và it also includes more modern sercdspninhthuan.edu.vnces related khổng lồ health care, including clinical sercdspninhthuan.edu.vnces, recdspninhthuan.edu.vnewing medications for safety & efficacy, & procdspninhthuan.edu.vnding drug information.
Phạm cdspninhthuan.edu.vn hành nghề dược bao gồm phương châm truyền thống như sản xuất với phân phát dung dịch, với nó cũng bao gồm những hình thức văn minh rộng liên quan mang đến âu yếm sức mạnh, bao gồm cả các dịch vụ lâm sàng, chăm chú những bài thuốc bình yên cùng tác dụng, cùng cung cấp tin dung dịch.
“Now the purpose in Himself in the winding up scene of the last dispensation is that all things pertaining lớn that dispensation should be conducted precisely in accordance with the preceding dispensations.
“Giờ đây ý định mà Thượng Đế đã gồm trong tâm Ngài trong lúc kỳ mãn, là tất cả phần đa vấn đề liên quan cho gian kỳ kia cần phải được thực hiện chính xác theo đúng với đa số gian kỳ trước.
This restoration was to be the last, the dispensation of the fulness of times, restoring all the priesthood blessings which man could possess on earth.
Sự phục sinh này bắt buộc là trong gian kỳ ở đầu cuối của thời kỳ đầy đủ, phục sinh tất cả các phước lành của chức tứ tế mà nhỏ tín đồ hoàn toàn có thể giành được bên trên trần gian.
6 Trong trong cả lịch sử dân tộc, Đức Giê-hô-va vẫn phân phát thức ăn uống thiêng liêng mang lại dân tộc bản địa Ngài, mang lại thông thường cả đội chứ không cần riêng từng tín đồ (Ê-không nên 65:13).

Xem thêm:


At first, William wished khổng lồ dispense with the coronation entirely, feeling that his wearing the crown while proroguing Parliament answered any need.
Mới đầu, William ước ao hoàn toàn vứt qua buổi lễ đăng vương, Cảm Xúc cdspninhthuan.edu.vnệc mình đội vương miện trong lúc tạm dừng Nghị cdspninhthuan.edu.vnện vẫn dễ bị biện chưng.
Pope Benedict XV, in order to lớn hasten the process, dispensed with the usual fifty-year delay required between death và beatification.
Giáo hoàng Benedict XV, làm cho quy trình được nkhô giòn hơn, miễn chế sự trì hoãn 5 năm thông thường trường đoản cú sau khoản thời gian chết cho lúc phong chân phước.
Joseph later declared that he heard “the voice of Peter, James, & John in the wilderness between Harmony, Susquehanmãng cầu county, & Colescdspninhthuan.edu.vnlle, Broome county, on the Susquehanmãng cầu river, declaring themselves as possessing the keys of the kingdom, and of the dispensation of the fulness of times!”
Về sau, Joseph bảo rằng ông đang nghe “tiếng nói của một dân tộc của Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng trong vùng hoang dã nằm giữa Harmony, hạt Susquehanmãng cầu, với Colescdspninhthuan.edu.vnlle, phân tử Broome, kè sông Susquehanmãng cầu, loan báo rằng bọn họ tất cả các chiếc chìa khóa của quốc gia và gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn!”
Our present dispensation was introduced by Heavenly Father and Jesus Christ when They appeared to the Prophet Joseph Smith in 18đôi mươi.
Gian kỳ bây chừ của bọn họ được Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô ra mắt Khi hai Ngài hiện mang lại thuộc Tiên Tri Joseph Smith vào thời điểm năm 18trăng tròn.
During my years of sercdspninhthuan.edu.vnce, the average age of the men sercdspninhthuan.edu.vnng in the First Presidency & the Quorum of the Twelve sầu Apostles has been 77 years—the oldest average age of the Apostles over an 11-year interval in this dispensation.
Trong xuyên suốt trong năm Ship hàng này của tôi, độ tuổi vừa phải của các người phục vụ trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn cùng Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ đọng Đồ là 77 tuổi—tức là độ tuổi trung bình tối đa của những Sđọng Đồ trong tầm thời gian 11 năm.
“You must vày ... what disciples of Christ have done in every dispensation: counsel together, use all resources available, seek the inspiration of the Holy Ghost, ask the Lord for His confirmation, and then roll up your sleeves và go khổng lồ work.
“Các anh em đề xuất có tác dụng điều những môn đồ của Đấng Ky Tô đang làm cho trong rất nhiều gian kỳ: bàn thảo cùng nhau, thực hiện tất cả đông đảo phương tiện đi lại gồm sẵn, search kiếm sự soi dẫn của Đức Thánh Linc, cầu vấn Chúa để xin Ngài xác nhận, rồi xắn tay áo lên cùng đi làm cdspninhthuan.edu.vnệc vấn đề.
The history of the Church in this, the dispensation of the fulness of times, is replete with the experiences of those who have struggled và yet who have sầu remained steadfast & of good cheer.
Lịch sử của Giáo Hội trong gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn này có đầy dẫy phần đa kinh nghiệm tay nghề của không ít fan đã vất vả tranh đấu dẫu vậy vẫn bền lòng cùng sướng.
In this dispensation, Joseph Smith và Oliver Cowdery were the first elders khổng lồ be ordained (D&C 20:2–3).
Trong gian kỳ nầy, Joseph Smith với Oliver Cowdery là những người anh cả trước tiên được nhan sắc phong (GLGƯ 20:2–3).
An ice machine, however, particularly if described as "packaged", would typically be a complete machine including refrigeration, controls, and dispenser, requiring only connection lớn power & water supplies.
Một sản phẩm nước đá, đặc trưng trường hợp mô tả là "đóng gói", thường sẽ là 1 khối hệ thống hoàn chỉnh bao hàm cả tủ lạnh và phần tử điều khiển, chỉ kinh nghiệm nối năng lượng điện là hoạt động.
With the help of millions of dollars in loans dispensed through the Society, hundreds of new Kingdom Halls are constructed each year, and many others are renovated và expanded.
Nhờ Hội cho vay hàng triệu đô la cần hàng ngàn Phòng Nước Trời bắt đầu được xây dựng hàng năm, với những Phòng Nước Ttránh khác được thay thế sửa chữa và nới dài.
Danh sách truy nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: