Disclosing party là gì, disclosing party definition: 3k samples

     

Confidential information cũng là từ ngữ được dùng các trong các thuật ngữ tương quan đến lao lý. Blog Luật Việt vẫn tìm hiểu confidential information vào giờ Việt là gì?

Confidential information là gì?

Từ “Confidential information” trong tiếng Việt tức là bảo mật công bố, biết tin bảo mật thông tin, ban bố mật giỏi tin mật.quý khách vẫn xem: Disclosing buổi tiệc nhỏ là gì

Thông tin mật là rất nhiều công bố mà lại chính nó cũng đều có tính bảo mật. Đây là gần như báo cáo khi được công bố đã đem lại ưu thế cạnh tranh mang đến địch thủ hoặc ảnh hưởng xấu mang lại fan cung cấp/giữ lại công bố. Cũng rất có thể là thông tin mà bên tương quan hỗ trợ mang đến cơ quan điều tra bên dưới dạng lên tiếng mật.
Bạn đang xem: Disclosing party là gì, disclosing party definition: 3k samples

*Xem thêm:

lấy một ví dụ về Confidential information

Confidential Information means information disclosed by (or on behalf of) one các buổi party khổng lồ the other tiệc ngọt under (or in connection with) this agreement that is marked as confidential or would normally under the circumstances be considered confidential information of the disclosing tiệc ngọt, but, Confidential Information does not include information that the recipient already knew, that becomes public through no fault of the recipient, that was independently developed by the recipient or that was lawfully given lớn the recipient by a third buổi tiệc nhỏ.”

Câu trên được dịch theo ý nghĩa là: “Thông tin mật” là đọc tin vì chưng một bên (hoặc đại diện thay mặt của một bên) tiết lộ mang lại vị trí kia theo (hoặc liên quan đến) thỏa thuận hợp tác này được lưu lại là tin mật hoặc hay được xem như là biết tin mật của mặt tiết lộ. Nhưng tin mật không bao gồm thông báo mà người nhận sẽ được cho là, đọc tin đổi thay lên tiếng công khai minh bạch chưa hẳn bởi vì công ty đích của fan thừa nhận, công bố được người nhấn từ bỏ phát triển hoặc mặt trang bị cha cung cấp phù hợp pháp cho người thừa nhận.


*

“Group Company Property means the property of, or relating khổng lồ, any Group Company including: Group Company Confidential Information (in any form), Group Company cars, điện thoại telephones, laptop and desktop computers, credit cards, equipment, passes, keys, cards, samples, IT/telecommunications log-on details, passwords, data, disks & documents. “Disks và documents” include correspondence, files, emails, memos, reports, minutes, plans, records, surveys, software, diagrams, computer print-outs, manuals, documentation relating khổng lồ any Group Company Customer, Supplier or Employee, any electronic storage device such as a PDA or USB drive sầu, memory sticks or cards, CDs, hard drives, or any other medium for storing information, including all copies & summaries.”

Trên đấy là một trong những biết tin về confidential information trong tiếng Việt là gì? Đây vẫn là biết tin có lợi nhằm chúng ta hiểu rõ thêm về thuật ngữ này.


Chuyên mục: