dinh cap khi van lang le tu luyen ngan nam

    Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm顶级气运,悄悄修炼千年 ) là tè thuyết tiên hiệp, truyền thuyết tu chân, phối kết hợp hậu cung văn và cẩu lưu, được sáng sủa tác vày người sáng tác Nhậm Ngã Tiếu. Trước đôi mắt đang được đăng nhiều kỳ, 185 vạn chữ, 905 chương, hero chủ yếu gọi là Hàn Tuyệt.

Sơ lược Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Bạn đang xem: dinh cap khi van lang le tu luyen ngan nam

Giới thiệu vắn tắt

Chuyển thế tiếp cận tu tiên toàn cầu, Hàn Tuyệt vạc hiện tại bản thân đem theo đuổi trò đùa tính chất, vậy mà hoàn toàn có thể sụp xúc xắc thay đổi linh căn tư hóa học nằm trong Tiên Thiên khí vận.

Kết ngược là, hắn chi ra mươi 1 năm rung rinh Tiên Thiên khí vận.

[ Tuyệt thế vô song: Tiên tư, mị lực đỉnh cung cấp ]

[ Thiên mệnh dò la si: Kiếm đạo tư hóa học đỉnh cung cấp, dò la đạo ngộ tính đỉnh cung cấp ]

[ Thân pháp tuyệt trần: Thân pháp tư hóa học đỉnh cung cấp ]

[ Tiên Đế hậu duệ: Thu hoạch được một cỗ tuyệt thế tu tiên công pháp, một ngàn khối thượng phẩm linh thạch ]

Hàn Tuyệt vì như thế trường thọ, đưa ra quyết định lặng lẽ tu luyện, ko đi ra lừng danh.

Ngàn năm tiếp theo, Tu Chân giới một đời đổi một đời.

Làm tiên giới thanh lý trần gian khi, Hàn Tuyệt ko thể ko đi ra tay.

Hắn thời điểm hiện tại mới nhất vạc hiện tại, tương tự như Tiên Thần cũng bất vượt lên như vậy.

Nhân vật tương quan

【 Tính danh: Hàn tuyệt 】

【 Chủng tộc: Phàm nhân 】

Xem thêm: vụng trộm yêu thầm không thể giấu

【 Tu vi: Trúc cơ cảnh tía tầng 】

【 Công pháp: Lục Đạo Luân Hồi công 】

【 Pháp thuật: Tuyệt chỉ thần dò la 】

【 Thần thông: Không 】

【 Pháp khí: Không 】

【 Linh căn tư chất: Lục đạo linh thể, chứa đựng đỉnh cung cấp dông tố, lửa, nước, thổ, mộc, Lôi Linh cây, ngày càng tăng chắc chắn khí vận 】

【 Tiên thiên khí vận như sau 】

【 Tuyệt thế vô song: Tiên tư, mị lực đỉnh cung cấp 】

【 Thiên mệnh dò la si: Kiếm đạo tư hóa học đỉnh cung cấp, dò la đạo ngộ tính đỉnh cung cấp 】

【 Thân pháp tuyệt trần: Thân pháp tư hóa học đỉnh cung cấp 】

【 Tiên Đế hậu duệ: Thu hoạch được một cỗ tuyệt thế tu tiên công pháp, một ngàn khối thượng phẩm linh thạch 】

Xem thêm: đề thi đẫm máu

Hệ thống tu hành

Luyện Khí cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh, Nguyên Anh cảnh, Hóa Thần cảnh, Dung Hư cảnh, Hợp Thể cảnh, Độ Kiếp cảnh, Đại Thừa cảnh, Tán Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Tiên Đế, Thần Nguyên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Thánh Nhân

Thánh Nhân phân chia làm: Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Tự Tại Hỗn Nguyên cảnh, Đại Đạo Hỗn Nguyên cảnh, Đại Đạo Chí Thượng cảnh, Sáng Tạo đạo fake.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN