Điện lượng là gì,Đơn vị của nó,cho ví dụ Điện lượng qua tiết diện dây dẫn

     

Để làm được bài xích tập về điện lượng độc giả phải biết được phương pháp tính tích phân. Dạng bài bác tập này sẽ không nặng nề, chỉ cần bạn đọc núm được lý thuyết.

Bạn đang xem: Điện lượng là gì,Đơn vị của nó,cho ví dụ Điện lượng qua tiết diện dây dẫn


ĐIỆN LƯỢNG QUA TIẾT DIỆN DÂY DẪN

A. Phương thơm pháp :

 +Điện lượng qua huyết diện S trong thời gian t là q cùng với : q = i.t

+Điện lượng qua tiết diện S trong thời gian trường đoản cú t1 đến t2 là Δq : Δq=i.Δt

(Rightarrow q=int_t_1^t_2i.dt)

*)Chú ý :Bấm máy vi tính phải đặt nghỉ ngơi cơ chế rad.

B.Áp dụng :

Câu 1 :Dòng điện chuyển phiên chiều i=2sin100πt(A) sang một dây dẫn . Điện lượng chạy qua máu diện dây trong khoảng thời hạn tự 0 mang đến 0,15s là :

A.0 B.4/100π(C) C.3/100π(C) D.6/100π(C)

*

Chọn B

Câu 2 : (Đề 23 viên khảo thí )Dòng điện chuyển phiên chiều tất cả biểu thức (i=2cos100pi t(A)) chạy qua dây dẫn . năng lượng điện lượng chạy sang 1 ngày tiết điện dây trong tầm thời gian tự 0 cho 0,15s là :

A.0 B. (frac4100pi (C)) C. (frac3100pi (C)) D.(frac6100pi (C))

*

 Chọn A

Câu 3 : Dòng năng lượng điện luân phiên chiều hình sin chạy sang một đoạn mạch gồm biểu thức tất cả biểu thức độ mạnh là (i=I_0cos(omega t-fracpi 2),I_0> 0), . Tính từ bỏ thời gian t=0(s) , năng lượng điện lượng chuyển hẳn qua tiết diện trực tiếp của dây dẫn của đoạn mạch kia vào thời gian bởi nửa chu kì của mẫu năng lượng điện là

A.0 B. (frac2I_0omega ) C. (fracpi sqrt2I_0omega ) D.(fracpi I_0sqrt2omega )

*

Câu 4: Một chiếc năng lượng điện chuyển phiên chiều bao gồm cường độ hiệu dụng là I có tần số là f thì điện lượng qua máu diện của dây trong thời hạn một phần hai chu kì kể từ thời điểm dòng năng lượng điện bằng ko là :


A. (fracIsqrt2pi f) B. (frac2Ipi f) C. (fracpi fIsqrt2) D.(fracpi f2I)

Câu 5: Dòng năng lượng điện chuyển phiên chiều hình sin chạy sang 1 đoạn mạch tất cả biểu thức cường độ là (i=I_0cos(omega t+varphi _i)) , I0 > 0. Điện lượng chuyển hẳn qua ngày tiết diện trực tiếp của dây dẫn đoạn mạch đó trong thời gian bởi chu kì của chiếc điện là

A. 0. B.(fracpi sqrt2I_0omega ) . C.(fracpi I_0sqrt2omega ). D.(frac2I_0omega ).

Câu 6: Dòng điện luân phiên chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức gồm biểu thức độ mạnh là (i=I_0cos(omega t-fracpi 2),I_0> 0), . Tính tự thời gian t=0 , năng lượng điện lượng chuyển hẳn sang máu diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch kia trong thời gian bởi nửa chu kì của cái điện là

A.0 B. (fracpi sqrt2I_0omega ) C.(fracpi I_0sqrt2omega ) D.(frac2I_0omega )


Câu 7 : Hãy khẳng định đáp án đúng .Dòng điện chuyển phiên chiều i = 10 cos100πt (A),qua điện trở R = 5Ω.Nhiệt lượng lan ra sau 7 phút là :

A .500J. B. 50J . C.105KJ. D.250 J

Câu 8: Dòng năng lượng điện luân phiên chiều chạy qua điện trlàm việc thuần R = 10 Ω bao gồm biểu thức (i=2cos(120pi t)(A)) , t tính

bằng giây (s). Nhiệt lượng Q toả ra trên điện trở trong thời gian t = 2 min là :

A. Q = 60 J. B. Q = 80 J. C. Q = 2 400 J. D. Q = 4 800 J.

Câu 9: Một mẫu năng lượng điện chuyển phiên chiều trải qua điện trnghỉ ngơi R = 25 Ω trong thời gian t = 1trăng tròn s thì sức nóng lượng toả ra

trên điện trngơi nghỉ là Q = 6 000 J. Cường độ hiệu dụng của cái năng lượng điện chuyển phiên chiều này là

A. 2 A. B. 3 A. C. (sqrt2) A. D. (sqrt3) A.

Câu 10: Một loại điện chuyển phiên chiều trải qua năng lượng điện trở R = 25Ω trong thời hạn 2 phút ít thì nhiệt lượng toả ra là Q = 6000J. Cường độ hiệu dụng của mẫu điện chuyển phiên chiều là


A. 3A. B. 2A. C. (sqrt3) A. D.(sqrt2) A.

Câu 11: Khi có một chiếc điện luân phiên chiều hình sin (i=I_0cos(omega t)) chạy sang 1 năng lượng điện trngơi nghỉ thuần R trong thời gian t khá Khủng ( (tgg frac2pi omega )) thì nhiệt độ lượng Q toả ra trên điện trsinh sống R trong thời gian đó là

A. (Q=I_0R^2t) B. (Q=(I_0sqrt2)^2Rt) C. (Q=I_0^2Rt) D. (Q=I_0R^2t)

Câu 12: Xét về công dụng toả nhiệt vào một thời gian lâu năm thì chiếc điện chuyển phiên chiều hình sin (i=I_0cos(omega t+varphi _i)) tương tự với cùng 1 loại năng lượng điện không thay đổi bao gồm cường độ bởi :

A. (sqrt2Io) B. 2Io C. (fracsqrt22Io) D.(frac12Io)

Câu 13: Cho loại năng lượng điện xoay chiều i = I0sin (frac2pi Tt)(A) chạy qua 1 dây dẫn. Điện lượng chuyển hẳn qua ngày tiết diện của dây theo một chiều trong một phần chu kì là


A. (fracI_0Tpi ) . B.(fracI_0T2pi ) . C.(fracI_0pi T) . D.(fracI_02pi T) .

Xem thêm: Cơ Chế Giảm Cân Lành Mạnh Từ Hca Là Gì ? Hca Coin Là Gì? Garcinia Cambogia Hỗ Trợ Giảm Cân Thế Nào

Câu 14: Một chiếc năng lượng điện xoay chiều chạy qua năng lượng điện trnghỉ ngơi R = 10Ω. Biết sức nóng lượng toả ra vào 30phút ít là 9.105(J). Biên độ của độ mạnh cái điện là

A. 5(sqrt2)A. B. 5A. C. 10A. D. 20A.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Khái niệm cường độ loại năng lượng điện hiệu dụng được gây ra dựa vào công dụng hoá học của mẫu năng lượng điện. B. Khái niệm cường độ loại điện hiệu dụng được thi công vào tính năng nhiệt của mẫu năng lượng điện. C. Khái niệm độ mạnh loại điện hiệu dụng được thi công vào tính năng từ của loại năng lượng điện. D. Khái niệm cường độ mẫu điện hiệu dụng được xây cất phụ thuộc vào chức năng phạt quang đãng của chiếc năng lượng điện.

Câu 16: Câu như thế nào dưới đây đúng lúc nói đến dòng năng lượng điện luân chuyển chiều ?

A. Có thể cần sử dụng cái điện chuyển phiên chiều nhằm nhưng mà điện, đúc điện.


B. Điện lượng chuyển hẳn qua ngày tiết diện của dây dẫn vào một chu kì dòng năng lượng điện bằng 0.

C. Điện lượng chuyển hẳn qua huyết diện của dây dẫn trong phần đa khoảng thời hạn bất kể bởi 0.

D. Công suất toả sức nóng liền trên một đoạn mạch có giá trị cực to bởi hiệu suất toả nhiệt vừa phải nhân với (sqrt2) .

Câu 17. Điện áp luân chuyển chiều giữa nhị đầu năng lượng điện trlàm việc R = 100Ω gồm biểu thức: u = 100(sqrt2) cos ωt (V). Nhiệt lượng tỏa ra bên trên R vào 1phút ít là

A. 6000 J B. 6000(sqrt2) J

C. 200 J D. không thể tính được bởi vì chưa chắc chắn w.

Câu 18: Một chiếc điện luân chuyển chiều đi qua năng lượng điện trsinh sống R = 25Ω trong thời hạn 2 phút ít thì sức nóng lượng toả ra là Q = 6000J. Cường độ hiệu dụng của dòng năng lượng điện chuyển phiên chiều là

A. 3A. B. 2A. C. (sqrt3) A. D. (sqrt2)A

Tải về

Luyện các bài tập luyện trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngayChuyên mục: Tài liệu