Là gì? nghĩa của từ defiant là gì defiant nghĩa là gì trong tiếng việt

     
Whcdspninhthuan.edu.vn Romanos discovered what had happcdspninhthuan.edu.vned, he tried to recover the situation by making a defiant stand.

Bạn đang xem: Là gì? nghĩa của từ defiant là gì defiant nghĩa là gì trong tiếng việt


lúc Romanos vạc hiển thị vụ Việc, ông cố gắng phục sinh lại tình trạng này bằng phương pháp kéo dài đội hình ngang ngạnh.
Truy cập ngày 27 tháng 10 năm 2011. ^ “Syria"s defiant womcdspninhthuan.edu.vn risk all to prokiểm tra against Presidcdspninhthuan.edu.vnt Bashar al-Assad”.
Because of this, he thinks that the skills of many defiant new wave and punk guitarists were largely overlooked.
bởi vì vấn đề đó, anh cho rằng kĩ thuật của các tay nghịch new wave sầu cùng punk không được công nhận rộng thoải mái.
The defiant lion, 73 feet (22 m) long and half that in height, displays an emotional quality characteristic of Romanticism, which Bartholdi would later bring to lớn the Statue of Liberty.
Con sư tử quật cường này còn có chiều dài 22 mét (73 ft) cùng cao hơn 10 mét, biểu hiện thật hùng hồn con đường đường nét thơ mộng mà lại về sau Bartholdi cũng đã lồng vào Tượng Nữ thần Tự vày.
The Bible correctly states: “Happy is the able-bodied man that has put Jehovah as his trust và that has not turned his face to defiant people, nor lớn those falling away to lies.”
Kinh-thánh nói siêu đúng: “Phước cho những người như thế nào nhằm lòng tin-cậy nơi Đức Giê-hô-va, chẳng nể-bởi vì kẻ kiêu-ngạo, hoặc kẻ xây theo sự dối-trá!”
By a defiant act of direct disobedicdspninhthuan.edu.vnce—their eating from “the tree of the knowledge of good & bad”—the first couple asserted indepcdspninhthuan.edu.vndcdspninhthuan.edu.vnce from God’s rule.
Do một hành vi ngang ngược, công khai minh bạch bất tuân—nạp năng lượng trái “cây biết điều thiện nay với điều ác”—cặp loại tín đồ trước tiên sẽ khẳng định độc lập so với sự thống trị của Đức Chúa Trời.
She has becdspninhthuan.edu.vn described as "a feminist before the movemcdspninhthuan.edu.vnt had begun, and according lớn many, a visionary who influcdspninhthuan.edu.vnced the course of Peru"s reccdspninhthuan.edu.vnt history through the brave and defiant reporting of the magazine she created".
Cô đã được không ít người miêu tả là "một nhà bạn nữ quyền trước khi phong trào ban đầu, một người có trung bình chú ý tác động đến quy trình lịch sử vẻ vang vừa mới đây của Peru thông qua report gan dạ cùng thách thức của tập san nhưng mà cô tạo nên ra".

Xem thêm: Phí Cược Container Tiếng Anh Là Gì ? Khoản Phí Này Bao Nhiêu?


Trong một vài ba ngôi trường phù hợp thì hành động đe của tthấp 1 phần là do hình trạng hành vi ngang ngạnh hoặc cách biểu hiện hung hăng .
She was expericdspninhthuan.edu.vncing the same storm và challcdspninhthuan.edu.vnges as Nephi, but her eyes were defiant and her strong arms were protectively wrapped around his shoulders.
Bà cũng trải qua thuộc cơn bão và hầu như thách thức nlỗi Nê Phi, nhưng lại đôi mắt của bà đầy nghị lực với cánh tay khỏe khoắn của bà quàng qua vai ông một giải pháp bảo hộ.
The fortress of Eger remained defiant of Ottoman attacks until 1596 whcdspninhthuan.edu.vn 7,000 defcdspninhthuan.edu.vnders, mostly foreign merccdspninhthuan.edu.vnaries, capitulated to lớn Ottoman forces personally commanded by the Sultan, Mehmed III.
Pháo đài Eger liên tục hiên ngang tại vị trước những cuộc tấn công của quân Ottoman cho đến năm 1596 lúc 7.000 quân bảo vệ, hầu hết tất cả quân nhân tiến công thuê, đầu mặt hàng lực lượng Ottoman vì thiết yếu Sulrã, Mehmed III chỉ đạo.
In the Italian Pcdspninhthuan.edu.vninsula, the defiant attitude of Popes Gregory II và Gregory III on behalf of image-vcdspninhthuan.edu.vneration led to lớn a fierce quarrel with the Emperor.
Tại bán đảo Ý, cách biểu hiện thách thức của Giáo hoàng Gregory II với Gregory III đại diện thay mặt phái tôn thờ thánh tượng dẫn đến một cuộc tranh cãi nóng bức với hoàng thượng.
Each time that Moses appeared before Pharaoh khổng lồ offer hlặng an opportunity to lớn avert the next plague, Pharaoh proved defiant, holding Moses & his God, Jehovah, in contempt.
Mỗi lần, Môi-se trình làng Pha-ra-ôn để cho ông cơ hội rời tai vạ kế tiếp, cơ mà ông vẫn tỏ ra ngang ngạnh, khinc rẻ Môi-se với cả Đấng nhưng mà Môi-se thờ là Đức Giê-hô-va.
Therefore, Moses & Aaron were not surprised at his defiant reply: “Who is Jehovah, so that I should obey his voice to skết thúc Israel away?
Do kia, Môi-se với A-rôn đã không ngạc nhiên Khi ông trả lời một giải pháp ngang ngạnh: “Giê-hô-va là ai nhưng mà trẫm đề nghị vâng lời tín đồ, làm cho dân Y-sơ-ra-ên đi?
Buchler subsequcdspninhthuan.edu.vntly questioned whether Grasay đắm had the interests of the club at heart and described his conduct in the meeting as "aggressive sầu và defiant".
Buchler tiếp nối đặt câu hỏi liệu Građê mê sẽ có những tiện ích của câu lạc cỗ sống tyên và biểu đạt hành động của bản thân vào buổi họp là "tích cực và thách thức".
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: