Decreased by là gì, nghĩa của từ decreased trong tiếng việt

     
*
*

*
*

hầu hết chúng ta luôn luôn “toát mồ hôi hột” mọi khi “chinch chiến” task 1 bởi vì không luyện tập rất nhiều cách thức diễn tả khác nhau lúc biểu hiện tình trạng “tăng”, “giảm” bên trên biểu đồ, dẫn đến giải pháp viết lủng củng và lặp tự. Trong bài viết này, cdspninhthuan.edu.vns.com đang share cùng với bạn một trong những phương pháp miêu tả khác nhau để thuận lợi vượt “cửa ngõ ải” task 1 nhé!

DECLINE

 a. Sử dụng rượu cồn từ

Động từ bỏ không có trạng thái: dropped, went down, declined, decreased, fell,…Bản thân những động tự này chỉ đối chọi thuần diễn đạt nghĩa “giảm”, chúng yêu cầu đi cùng các trạng từ để nhấn mạnh trạng thái. Các trạng trường đoản cú cơ mà bạn nên thực hiện kia là: significantly, steeply, dramatically, substantially, sharply, gradually, slightly, remarkably, considerably, marginally, fractionally, slowly, rapidly, steadily,… Động trường đoản cú tất cả trạng thái: Các rượu cồn tự này cũng với nghĩa “giảm” dẫu vậy phiên bản thân nó vẫn bao hàm nghĩa nhấn mạnh vấn đề hơn, chúng ta không đề nghị áp dụng kèm với những trang tự chỉ trang thái nữa. Chúng gồm những: collapsed, tumbled, slumped, plummeted, plunged, nose-drived,…

b. Sử dụng danh từ

Ngoài sử dụng các hễ trường đoản cú nhằm diễn đạt, bạn cũng có thể áp dụng những danh từ đi kèm cùng với một trong những tính tự để biểu đạt một biện pháp đa dạng chủng loại hơn:

a sharp/ steep fall,…

a gradual fall/ decrease,…

a sudden decrease/ plunge/ slump,…

a marked drop/ decline,…

c. Một số phương pháp diễn tả khác

– The price sank khổng lồ new low point

– The price went inlớn không tính tiền fall

– There was a dip = the price dipped

– The price suffered/ experienced/ saw/ recorded/ witnessed/ show a steep/ sharp decline/decrease/ fall = There was a/an adj + N in the price

– The price fell/ went baông chồng to lớn the 2010 level

– The price fell to lớn its lowest level

– The price gradually went down before expreriencing a sharp decline

– There was a slight decline in the price, followed by a sudden drop/ a collapse/ tumble/ plunge…

– There was a marked fall in the price = The price fell markedly (for a short period, etc)

– Sales of book made up a lower proportion

INCREASE

Tương từ điều này, khi mô tả sự tăng thêm của bảng biểu vật, chúng ta có thể sử dụng:

a. Sử dụng đụng từ

Verb không tồn tại trạng thái: went up, rose, picked up, grew, increased.


Bạn đang xem: Decreased by là gì, nghĩa của từ decreased trong tiếng việt


Xem thêm:

Bản thân các hễ tự này chỉ đối kháng thuần miêu tả nghĩa “tăng”, bắt buộc đi thuộc các trạng từ nhằm nhấn mạnh tinh thần. Các trạng tự bắt buộc sử dụng kia là: exponentially, steadily, rapidly, remarkably, sharply, significantly, dramatically, slightly…Verb có trạng thái: shot up, soared, surged, leaped, rocketed, accelerated. Các động từ này cũng với nghĩa “tăng” nhưng mà phiên bản thân nó sẽ bao hàm nghĩa nhấn mạnh rộng.

b. Sử dụng danh từ

Danh tự đi kèm theo cùng với một số trong những tính tự để miêu tả một biện pháp đa dạng và phong phú hơn:

a sharp/ steady rise,…

a noticeable increase,…

a sharp increase/ growth/ leap,…

an significant rise,…

an upsurge

c. Một số giải pháp diễn đạt

– The price increased/ grew/ went up/ rose rapidly/ shot up

– The price soared/ leaped/ climbed khổng lồ a new peak

– The price hit a peak/ reached a high/ reached a peak

– The price saw/ recorded/ experienced a high at (Eg. $200)

– The sale saw a noticeable turnaround (Doanh thu nâng cấp tốt)

– A twofold/ threefold increase = doubled/ tripled/ quadrupled (gấp 4 lần)/ quintupled (vội vàng 5 lần)

– The price climbed/ soared to lớn a peak

– Sale rose 5% = a 5% rise was recorded = Sale recorded/ saw a 5% rise

– The price recorded a 10-year high at $200 = hit a peak of $200 over the 10-year period


Chuyên mục: